Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR SAVAITĖS MALDA

 Turtingumas

2020 07 12

Kas turi, tam bus duota, ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi /Mt 13, 12/

Pakalbėkime šiandien apie tai, kaip tapti turtingesniu. Kažkas yra pasakęs, kad sėkmė šoka su tais, kurie šokių aikštelėje laukia pasiruošę šokiui. Mūsų gyvenime teigiami pokyčiai vyksta tik tuomet, kai nuolat tikime ir kalbame apie tai. Visi esame labai apdovanoti ir turtingi. Tampame turtingesni tik tuomet, kai mąstome, kad jau dabar esame turtingi. Kas pastebi, kad jau yra turtingas, tas bus dar turtingesnis. Turtas mąstysenoje kuria turtą tikrovėje.

Kartais mes mąstome ir kalbame apie tai, ko mes neturime, ko mums trūksta. Sakome: „Neturiu pinigų, neturiu laiko, neturiu jėgų, neturiu galimybių, neturiu sveikatos. Man trūksta ramybės, trūksta drąsos, trūksta meilės šeimoje ir pagarbos darbe.“ Taip kalbėdami ir mąstydami mes sukuriame dar daugiau tų trūkumų, nesėkmių, skolų, ligų, nerimo, baimių ir kitų problemų. Šis dėsnis veikia: „Iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi.“ Susikoncentruodami į savo trūkumus, mes švaistome laiką, talentus, energiją, sveikatą.

Dalis žmonių nuolat mąsto apie tai, ką jie turi. Jie sako: „Dėkoju, Dieve, už šią gražią dieną. Dėkoju už sveikatą, šeimą, darbą, pajamas, galimybes. Gal ne viskas vyksta taip, kaip noriu. Tačiau esu palaimingas, turtingas, stiprus, atpirktas, mylimas tavo vaikas. Tu man labai daug davei. Tu dar daug nuostabių dalykų esi man paruošęs.“ Taip kalbėdami ir mąstydami jie sukuria dar daugiau dvasinių ir materialinių turtų sau ir kitiems. Šis dėsnis tikrai veikia: „Kas turi tam bus duota su pertekliumi.“ Susikoncentruodami į savo dovanas, mes dar labiau panaudojame savo talentus, jėgas, galimybes. Mes esame laimingesni, kūrybingesni, ramesni ir drąsesni. Mes greičiau ir lengviau pasiekiame savo tikslus.

Aktorius Gevinas MacLeod vaidino populiariuose televizijos filmuose. Jis su žmona Peti išgyveno santuokoje kelerius metus. Po didelių konfliktų jų bendrame gyvenime Gevinas išėjo ir paliko Peti. Prasidėjo skyrybų procesas. Ji buvo labai prislėgta. Ji niekada nesiekė skyrybų. Ji netikėjo, kad viskas gali taip baigtis. Ji toliau kovojo ir tikėjo, kad viskas išsispręs. Ji nepasidavė. Ji meldėsi ir tikėjo, kad vieną dieną jie vėl gyvens kartu. Ji ne tik meldėsi, bet ir savo tikėjimą demonstravo veiksmais. Ji gyveno viena. Bet kaip įprasta vakarienei stalą padengdavo dviem žmonėms. Trejus metus ji ne tik laukė, bet ir virė vakarienę dviem. Vieną vasaros vakarą kažkas pasibeldė. Tai buvo Gevinas. Peti atidarė duris, nusišypsojo ir tarė: „Užeik, jau paruošta vakarienė.“ Šiandien jau 35 metus jie gyvena kartu. Kai nebuvo jokio ženklo, kad kažkas gali pasikeisti, ji tikėjo, kad Gevinas ateis. Kai ji laukė ir veikė su tikėjimu, neįtikėtini dalykai vyko.

Kai sergate ar slaugote šeimos narį, dažniau kartokite: „Manęs negali įveikti ligos, sunkumai ar vienišumas. Tikiu, kad tu, Dieve, gydai mano kūną, tu gali siųsti reikiamą žmogų. Tu darai tai, ko medicina negali. Tu sukūrei mano kūną. Dėkoju už gydytojus. Jie mane gydo. Tu gali mane išgydyti.“ Toks turi būti mūsų tikėjimas, tokie įsitikinimai. Kai vargina skolos, sakykime: „Manęs nenuvilia ekonominė situacija. Tu Dieve, duodi man visa tai, ko man reikia. Tu gali mane pakylėti net ir sunkmečiu. Tu tenkini mano reikmes iš savo gausių turtų.“ Kai sunkumai šeimoje, kartokime: „Manęs negali įveikti jokie nesutarimai. Matau, kad mano vaikai daro prastus pasirinkimus. Aš ramus, nes tu juos vedi teisingu keliu.“ Tai nepalaužiamas tikėjimas. Tikime, kai nematome.

Kontryna norėjo įstoti į teatro akademiją, studijuoti ir tapti aktore. Tais metais buvo tik 12 vietų. Į akademiją stojo 2600 kandidatai. Ji paskaičiavo, kad tikimybė įstoti buvo 0,5 procento. Žinoma, daugelis būtų net nesitikėję įstoti. Tačiau ji mąstė ne apie mažą tikimybę. Ji mąstė apie Dievo didybę. Ji meldėsi: “Dieve, jei nori, kad gaučiau vietą, tu viską padarysi, kad tai įvyktų. Tu dovanojai man šį troškimą, kuris dega mano širdyje. Tu duosi man viską, kad jis taptų tikrove. Aš mąstau ne apie tai, ką matau. Aš mąstau apie tai, kas tu esi. Tavo palaima yra skirta mano gerovei. Tu turi daugiau malonių, negu aš galiu įsivaizduoti ar prašyti. Šlovinu tave už tavo gerumą.“ Ji meldėsi, tikėjo ir savo tikėjimą stiprino padedančiais įsitikinimais. Ji žvelgė ne į problemą, bet į Dievo didybę. Ji gavo vietą. Ji įstojo. Šiandien ji kiekvieną sekmadienį savo bažnyčioje šlovina Visagalį ir toliau dėkoja Dievui už šį stebuklą.

Padarykime visa tai, kas nuo mūsų priklauso. Pastebėkime, kad esame turtingi. Kai patiriame nesėkmes, kai ne viskas vyksta taip, kaip tikėjomės, nesustokime, nepasiduokime. Tikėkime, kad Viešpats darbuojasi, kad patirsime išgydymą, susitaikinimą, naujas galimybes. Atnaujinkime savo tikėjimą. Gal ir sunki buvo mūsų praeitis. Gal labai sunku dabar. Prisiminkime, kad Dievas turtingas ir valdo visatą. Jo pažadai visada išsipildo. Jei taip mąstysime, staiga viskas pasikeis. Jie išmoksime laukti su tikėjimu, pamatysime neįtikėtinų dalykų. Jo palaima mus lydės. Mes nugalėsime visas kliūtis, visus priešus. Mes įveiksime visas ligas, konfliktus, trūkumus. Mes priimsime visa tai, ką jis yra mums parengęs. Mes kursime tą gyvenimą, kuriam esame pašaukti.

Kiekvienas tėvas nori padaryti ką nors gera dėl savo vaikų. Jis džiaugiasi, kai jo vaikai laimingi, turtingi, sveiki. Jūsų dangiškasis Tėvas nori, kad patirtumėte jo gerumą ir turtingumą. Jis nori nustebinti jus savo malonių gausa. Jis duoda jums jūsų širdies troškimus ir darbuojasi, kad jie išsipildytų. Tikėkite jo meilės galia. Tikėkite, kad šie metai bus ne vidutiniški, bet ypatingi metai. Šiais metais išsipildys jūsų didelė svajonė. Šiais metais atrasite savo talentą, apie kurį nežinojote anksčiau. Šiais metais jūs pasveiksite arba sustiprėsite. Jūsų laukia dar daug netikėtų pokyčių, galimybių, pasiekimų, turtų ir kitų nuostabių dalykų su pertekliumi.

-

Savaitės malda

Visagali Amžinasis Tėve, tu sakai, kad kas turi, tam bus duota. Kai turime tikėjimą tavo Žodžiu, mes turime visokių turtų su pertekliumi. Dėkoju tau už sveikatą, darbą, šeimą, ramybę ir kitus gausius turtus. Tikiu, kad tu dabar keli mane į naują lygį darbe ir finansuose. Tu gydai mano ligas. Tu išlaisvini mane iš visokių trūkumų ir dovanoji visokių turtų gausą. Kai aš mąstau apie tai, kaip įveikti visokius trūkumus, tu mąstai apie dvasinių ir materialinių gėrybių perteklių. Kai aš mąstau apie tai, kaip man išgyventi, tu mąstai apie tai, kaip man klestėti. Tu turi tūkstančius būdų paversti mano svajonę tikrove. Kai aš mąstau apie tai, kas paprasta, tu mąstai apie tai, kas nepaprasta. Tavęs neriboja medicinos pasiekimai, mokslo atradimai, ekonominė padėtis. Tavęs neriboja žmogaus atrasti gamtos dėsniai. Jis gali paimti mano jėgas ir padauginti jas. Tu gali paimti mano talentus ir padauginti juos. Jis gali paimti mano pajamas ir padauginti jas. Mokyk mane dažniau mąstyti apie tai, ką tu mąstai. Viešpatie, aš tikiu, kad tu viską gali. Tu nori daryti tai, kas man atrodo neįmanoma. Parodyk man žmones, kuriuos turiu laiminti savo jėgomis, talentais ir turtais. Priimu tave ir tavo gausią palaimą per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Kun. Rytis Gurkšnys