Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

MOKYMAI

Dalinkime gerumą

2020 11 22

Kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte. /Mt 25, 40/

Pakalbėkime, kaip galime dalinti gerumą kiekviename žingsnyje. Kai parodome gerumą, kiti su mumis bendraudami pasijunta geriau. Taip pat ir mes patys jaučiamės geriau. Kai parodome atidumą, pagarbą, šypseną, dėkingumą, padrąsinimą, kiti jaučiasi ypatingi, pastebėti, pagerbti, įvertinti. Kai sėjame gerumą kitų gyvenime, mes garbiname Dievą. Kai tarnaujame kitiems, mes tarnaujame Jėzui. Mūsų balse slypi gydanti galia. Mūsų šypsenoje slypi teigiama galia. Mūsų prisilietime slypi stiprinanti galia. Savo požiūriu, savo žodžiais ir savo darbais mes sėjame gerumą į kitų gyvenimus. Kasdien turime klausti savęs: „Ką aš šiandien galiu palaiminti, padrąsinti, paremti, sustiprinti? Kam galiu dalinti gerumą šiandien? Kam galiu patarnauti, padėti?“

Aštuoniolikos metų vyras vardu Karlas turėjo Dauno sindromą. Jis dirbo maisto prekių parduotuvėje. Jo darbas buvo padėti pirkėjams prie kasos greičiau susidėti pirkinius į maišelius. Prie kiekvienos kasos buvo tokie darbuotojai - dažniausiai gimnazijos mokiniai. Karlas sugalvojo paįvairinti savo darbą. Kiekvieną vakarą jis kompiuteryje surasdavo dienos mintį – padrąsinančią citatą. Ją nukopijuodavo kelis kartus. Atspausdindavo ir sukarpydavo lapą į kelias juosteles. Kasdien jis pasigamindavo apie 2000 tokių juostelių ir laikydavo jas savo darbo vietoje. Kiekvienam pirkėjui jis įdėdavo tą juostelę į krepšį ir sakydavo: „Įdėjau jums savo žodį. Tikiuosi, kad tai padės jums džiaugtis šia diena.“

Jau po savaitės eilė prie Karlo kasos buvo penkis kartus ilgesnė negu kitos. Kiekvienas norėjo gauti Karlo žodį tai dienai. Parduotuvės vadybininkas skelbė per garsiakalbį, kad kitos kasos irgi dirba ir laukti ten teks trumpiau. Tačiau niekas nejudėjo iš tos eilės ir sakė: „Mes norime gauti Karlo žodį šiai dienai...“ Negalią turintis žmogus nesėdėjo namuose ir nesiskundė savo sunkiu gyvenimu. Jis nesakė: „Aš esu invalidas. Kiti turi manimi pasirūpinti...“ Karlas ne tik dirbo po kelias valandas kasdien, bet ir sėjo gerumą kituose. Jis nemąstė apie tai, ko jis neturėjo. Jis mąstė apie tai, ką turėjo. Jis mąstė apie tai, ką gali duoti kitiems. Jis mąstė, kaip panaudoti savo sugebėjimus ir praskaidrinti kito dieną.

Dievas neturi jokių kitų rankų guosti žmones, tik mūsų rankas. Jis neturi kitų rankų mylėti, tik mūsų rankas. Jis neturi jokio kito balso drąsinti žmones, tik mūsų balsą. Jis panaudoja mūsų balsą tam, kad jis palinkėtų ramybės kitam. Jis panaudoja mūsų balsą tam, kad kreiptumės į restorano padavėją vardu. Jis panaudoja mūsų balsą, nes jis nori paklausti, kaip sekasi bendradarbiui, sutuoktiniui, sūnui ar dukrai. Jis panaudoja mūsų balsą ir rankas tam, kad gerumą kito žmogaus gyvenime.

Vieną dieną dešimtos klasės matematikos mokytoja pastebėjo, kad jos mokiniai pavargę ir nenori mokytis naujos temos. Ji išdalino lapus ir paprašė, kad mokiniai kairėje lapo pusėje surašytų visų klasės mokinių vardus ir prie kiekvieno vardo parašytų bent po vieną gerą dalyką, kas jiems patiko tame žmoguje. Mokiniai rašė per visą pamoką pažvelgdami vienas į kitą. Per savaitgalį mokytoja perrašė visus komentarus apie kiekvieną mokinį ant atskirų lapų. Pirmadienį pamokos metu ji išdalino lapus. Mokiniai skaitė juos su nuostaba: „Niekada nemaniau, kad esu talentingas, kad gražiai atrodau, kad patinku kitiems...“

Po trijų metų vienas iš mokinių žuvo tarnaudamas armijoje. Per laidotuves dalyvavo mokytoja ir daugelis klasės mokinių. Po pamaldų žuvusiojo tėvas priėjo prie mokytojos ir padavė tą patį popieriaus lapą, kurį sūnus gavo iš mokytojos prieš tris metus. Jis sakė: „Noriu jums parodyti, ką mano sūnus nešiojo, kai jis žuvo. Jį radome jo uniformos kišenėje.“ Mokytoja suprato, kad tai buvo jam vienas iš brangiausių tekstų. Kiti mokiniai priėję taip pat pasakojo mokytojai, kad ir jie su savimi nešiojasi šiuos gerus klasės draugų atsiliepimus apie juos. Kiti laiko tuos lapus įsirėminę ant savo darbo stalo. Visiems tai buvo vertingas tekstas. Viena mokytojos užduotis padarė stiprią įtaką mokinių gyvenime.

Siekite padrąsinti kitus savo žodžiu. Ieškokite galimybių parodyti kitiems gerumą, padėkoti ir parodyti tai, kas gera juose. Tai nekainuoja daug laiko ir jėgų. Tačiau tai daro didelę įtaką kito gyvenime. Galite padėkoti bendradarbiui už atliktą darbą. Pasakykite sutuoktiniui, kad jis pripildo jūsų gyvenimą. Priminkite sūnui ar dukrai, kad jūs didžiuojatės jais ir kad jų laukia dideli laimėjimai ateityje. Šie žodžiai gali būti lobis, kurį žmonės nešiojasi savyje labai ilgai.

Nebūkime pasyvūs, kai pastebime, kad mūsų artimus žmones kas nors žeidžia, kritikuoja ir žemina. Siųskime jiems žinutes: „Tu nuostabus žmogus... Tu gerai atrodai... Tu išmintingai elgiesi... Tu stiprus, drąsus žmogus... Tu kūrybingas, sumanus...“ Nepritarkime tiems, kurie kritikuoja žmogų kitų akivaizdoje. Stumkime iš savo rato pavydžius, piktus, žeidžiančius žmones. Nekovokime su žmonėmis, kurie kupini neapykantos. Nešvaistykime laiko ginčydamiesi su negatyviais žmonėmis. Išklausykime juos, patylėkime ir pasitraukime nuo jų. Kuo daugiau neapykantos jie sėja mūsų pasaulyje, tuo daugiau meilės ir gerumo mes turime sėti savo pasaulyje.        

Prisiminkite, kad kiekvienas žmogus turi ką nors gražaus. Vieni akis, kiti ausis, kiti plaukus, kiti veidą, kiti charakterį, kiti įžvalgas, kiti humoro jausmą, kiti kalbėjimą. Ieškokite ko nors gero kituose. Daug lengviau pastebėti tai, kas mums nepatinka kituose. Ugdykite įprotį pastebėti tai, kas gera kituose. Kai kreipiate daugiau dėmesio į kitus, jūs patiriate daugiau dėmesio. Kai laiminate, Dievas dar labiau laimina jus. Tuomet patiriate dar daugiau jo ramybės ir laimės. Gyvenate sėkmingą ir turtingą gyvenimą, kuriam esame sukurti.

Ištikimybė mažuose dalykuose

2020 11 15

Šeimininkas atsakė: 'Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!' /Mt 25, 21/

Pakalbėkime apie tai, kaip mes galime būti ištikimi mažuose dalykuose. Kai Dievas turi mums paruošęs didelių dalykų, jis pradeda nuo mažų dovanų. Kai nuolankiai jam tarnaujame smulkmenose, mes labai greitai judame į didesnę palaimą. Kai esame ištikimi jo vedimui, kai laikomės jo įsakymų, kai daliname gerumą kitiems, mes sukriame arba gauname daugiau gerų dalykų. Tačiau dažnai nematome gerų pokyčių savo šeimoje, darbe ar sveikatoje. Darykime ir toliau viską kuo geriausiai kiekviename žingsnyje. Būkime pasiruošę patirti gerumo gausą.

Kiniškų bambukų sėkla pasėta į dirvą net ketverius metus auga po žeme, bet neišleidžia jokių daigų žemės paviršiuje. Per tuos metus tai sėklai reikia geros dirvos, pakankamai drėgmės, tinkamos šviesos. Bambukas ilgai neišdygsta ir nepasirodo žemės paviršiuje. Atrodo, kad jis neauga. Bet po žeme jis auga ir sukuria labai dideles šaknis. Penktaisiais metais iš tų stiprių šaknų pradeda augti labai didelis augalas. Per kelis mėnesiu jis stiebiasi aukštyn net keletą metrų. Ketverius metus augalas po žeme ruošiasi augimui. Jei nebūtų lėto požeminio augimo, nebūtų ir greito augimo virš žemės paviršiaus.

Mes irgi turime daugelį metų ugdyti savo charakterį, savo atsparumą ir tikėjimą sunkumuose. Turime skirti laiko mokytis iš geriausiųjų. Turime ilgai ir ištvermingai augti tam, kad priimtume paaukštinimą, kuris mums paruoštas.

Kai esame ištikimi mažuose dalykuose, Dievas mums patiki didesnius. Gal dabar esame dykumoje, susiduriame su sunkumais. Gal dirbame darbus ir neišnaudojame savo potencialo. Galime būti pikti, nuliūdę, nusivylę bambekliai. Galime tinginiauti ir atlikti darbus paviršutiniškai. Bet nepamirškime, kad tai mūsų ugdymo, stiprėjimo ir pasiruošimo metas. Jei būsime apsileidę šiuo metu, mes nepatirsime didelių laimėjimų ir sėkmės ateityje. Darbuokimės sąžiningai, nuoširdžiai ir pasiaukojančiai mažuose dalykuose. Tikrai labai greitai patirsime paaukštinimą ir naujas bei įdomias užduotis ir pareigas.

Jaunas vyras baigė rinkodaros specialybę, bet nerado sau tinkamo darbo pagal specialybę. Keletą mėnesių jis dalyvavo darbuotojų atrankos pokalbiuose, bet niekas nepriėmė jo į darbą. Pagaliau jis gavo labai žemos kompetencijos ir įgūdžių darbą. Jis turėjo tvarkyti įmonės pašto siuntas. Visą dieną jis turėjo nešioti dėžes, jas atidarinėti ir išdalinti laiškus bei siuntinius darbuotojams. Jo išsilavinimas ir sugebėjimai buvo daug kartų didesni, negu šio darbo reikalavimai. Tačiau jis visą dieną kruopščiai darbavosi, atlikdamas tuos paprastus darbus. Niekada nesiskundė ir nepyko.

Jis kasdien dėkojo Dievui už būsimas darbo galimybes ir už nuostabią ateitį, kuri jam parengta. Trejus metus jis darbavosi toje vietoje ir nerado jokio geresnio darbo kitur. Jis sau kartojo: „Dabar esu čia. Darysiu viską kuo geriausiai. Darysiu sąžiningai visa tai, kas man priklauso. Tikiu, kad vieną dieną patirsiu tai, ką Viešpats dabar daro dėl manęs.“

Vieną dieną netikėtai atsirado vieta rinkodaros skyriuje ir jis buvo priimtas. Po poros mėnesių skyriaus vadovas turėjo persikelti į kitą miestą. Netikėtai šis jaunas vyras buvo paskirtas skyriaus vadovu. Visi stebėjosi, kad daug daugiau patirties turintys specialistai negavo šio paaukštinimo. Po kelerių metų jis tapo visos šios tarptautinės kompanijos direktoriaus pavaduotoju rinkodarai. Šiandien jis atsakingas už visos įmonės rinkodarą. Jis dėkoja Dievui už tai, kad jis vedė jį mažus darbus ir ugdė jį dideliems laimėjimams. Jis žino, kad turime pasilikti ištikimi Dievui mažuose dalykuose tam, kad būtų patikėti dideli.

Jūsų laukia staigus augimo šuolis. Jūsų laukia netikėta palaima. Netrukus patirsite didelių laimėjimų ir pergalių. Kodėl galite tikėtis gerų pokyčių? Jūs daugelį metų ištikimai tarnaujate Dievui. Jūs pasiaukojate dėl organizacijos. Jūs sąžiningai atliekate savo darbo užduotis. Jūs nuoširdžiai mylite visus žmones, kurie neparodo jums savo meilės. Jūs darbuojatės geriausiai, atiduodami visas savo jėgas ir panaudodami savo talentus. Būkite pasiruošę. Dievas labai greitai parodys savo gerumą jums. Jūs kūrėte dideles šaknis ir dabar jūsų gyvenimas pradės labai greitai augti.

Galbūt jums atrodo, kad jau pasiekėte savo aukščiausią gyvenimo tašką. Jums atrodo, kad jūsų geriausios dienos praeityje. Jūs esate laimingi, dirbate svajonių darbą, jūsų šeimos santykiai puikūs, jūsų sveikata stipri. Bet Dievas nenori, kad sustotumėte. Jis visada yra perengęs dar didesnių pergalių. Tikrai dar jūsų laukia didesni laimėjimai ir pasiekimai. Jis tikrai gali suteikti daug daugiau negu prašote ar įsivaizduojate. Juk tarnaujate Visatos Valdovui, Visagaliam Tėvui. Jis visada turi netikėtų dovanų, kuriomis jis nori nustebinti savo vaikus. Nesutokite, ugdykite šaknis, ruoškitės priimti naujas malones.        

Tarnaujate Dievui nesitikėdami padėkos ar atlygio. Labai greitai patirsite jo palaimą netikėtais keliais. Jums atsivers naujos durys, pastebėsite naujas galimybes, pasieksite naujų pergalių, sutiksite reikiamus žmones. Jūs esate ištikimi kiekviename žingsnyje. Jūsų šaknys jau stipriai išvystytos. Jokia kliūtis, joks sunkumas, jokie žmonės negali jūsų sustabdyti. Sielos priešas negali jums sutrukdyti. Jūs esate ištikimi jam dabar. Jis parodys savo galią ir gerumą labai greitai. Išsipildys jūsų svajonės. Jūs pamatysite tai, ko dabar trokšta jūsų širdis. Darbuokitės sąžiningai ir nuoširdžiai ten, kur esate. Visagalis Tėvas jums suteiks visa tai, ką jis yra jums parengęs.

Ieškoti išminties

2020 11 08

Spinduliuojanti ir neblėstanti yra išmintis, lengvai pastebima tų, kurie ją myli, ir surandama tų, kurie jos ieško. /Išm 6, 12/

Pakalbėkime šiandien apie tai, kaip ieškoti išminties. Išmintis visada veda mus ir rodo mums teisingą kelią. Ji niekada netempia mūsų už rankos. Ji niekada neverčia mūsų daryti tam tikrus sprendimus. Mes esame laisvi rinktis tokį gyvenimą, kokį norime. Kai esame jautrūs ir ieškome išminties, ji visada rodo mums reikiamas galimybes ir įspėja mus apie pavojus. Ji visada parodo, kurį sprendimą priimti. Ji padeda mums kasdien padaryti teisingus pasirinkimus kiekviename žingsnyje.

Prieš daugelį metų vienas vyras nusipirko 30 hektarų žemės sklypą toli nuo miesto. Jis mokėjo mažiau negu 100 eurų už hektarą. Tai buvo nederlinga ir nevertinga žemė. Jis keletą metų nenaudojo jos. Kartais nuvažiuodavo ten trumpam apsilankyti. Kaimynai labai stebėjosi jo pirkiniu ir bandė atspėti jo pasirinkimo priežastis.

Vieną dieną jie nusprendė paklausti jo: „Kodėl pirkote šią žemę? Tikriausiai turite kokį nors planą, kaip ją panaudosite ateityje?“ Vyras atsakė: „Visiškai nežinau, kam aš ją pirkau. Nuoširdžiai sakau, kad neturėjau jokio tikslo, plano ar idėjos panaudoti šį sklypą ateityje. Važiuodamas pro tą vietą, paprasčiausiai pajutau, kad turiu pirkti šį sklypą. Vidinė nuojauta man liepė tai daryti. Kai nusipirkau, pajutau didelį pasitenkinimą ir ramybę širdyje. Ir nesigailiu, kad taip padariau.“ Po tokių jo žodžių visi mąstė ir kalbėjosi tarpusavyje: „Koks neišmintingas žmogus. Koks kvailas pasirinkimas. Jei nori pirkti žemę turi ieškoti geresnės vietos. Turi pasikonsultuoti su ekspertais, kaip geriau investuoti savo lėšas.“

Po penkiolikos metų jis gavo laišką iš vienos valstybinės institucijos. Jame buvo rašoma, kad superkami sklypai toje vietoje. Ten buvo planuojamas greitkelis, kuris turėjo eiti tiesiai per jo žemės sklypą. Tomis dienomis jis gavo 100 kartų didesnę kompensaciją už jo sklypo panaudojimą kelio statybai. Vėliau žurnalistai rengė reportažą apie iškeliamus žmones. Jie paklausė to vyro: „Kas jums patarė pirkti šią žemę? Kokie ekspertai patarė jums įsigyti ją?“ Sąmojo kupinas vyras atsakė: „Mano tėvas?“ Žurnalistas: „Jūsų tėvas tikrai yra geras nekilnojamojo turto ekspertas. Jis labai išmintingas žmogus.“ Vyras: „Taip. Mano Dangiškasis Tėvas labai išmintingas. Jis yra ekspertas. Jis viską žino apie viską. Jis duoda man geriausius patarimus.“

Kodėl iš tiek daug žemės sklypų savo didelėje šalyje jis pasirinko būtent tą? Jis ieškojo išminties ir klausėsi jos balso, kuris kalba ir veikia visame kame. Visi „ekspertai“ jam sakė: „Tu darai klaidą. Tai nevertinga žemė. Tai pinigų švaistymas.“ Bet jis savo širdies gelmėje jautė, kad tai buvo geriausias sprendimas. Kai klausote tylaus širdies balso, išmintis veda jus pačiu geriausiu keliu. Kai viduje jaučiate ramybę, džiaugsmą ir padrąsinimą, tuomet išmintis kalba jums. Sekite tuo tyliu širdies balsu. Vieną dieną nustebsite, kai pamatysite, kur jis veda jus.

Vienas chirurgas dirbo Afrikoje, gydydamas vargingai gyvenančių šeimų vaikus. Kartą viena motina atnešė jam vienerių metų sūnų. Jis buvo labai silpnas. Gydytojas nustatė, kad jo širdis nusilpusi dėl prasto maisto ir nešvarumų, kurie patenka į organizmą. Vaiko širdį galima buvo išgydyti geresniu maistu ir vaistais nuo žarnyno uždegimo. Jis davė vaikui tablečių ir paguldė į ligoninę. Tačiau visą naktį gydytojas negalėjo užmigti. Jis mąstė apie tą vaiką.

Anksti ryte jis dar kartą patikrino vaiką ir vėl nerado jokių sunkios ligos simptomų. Jis ir toliau negalėjo nurimti. Jis jautė, kad vaiką reikia operuoti. Jis kažkada skaitė straipsnį, kuris rašė, kad žarnyno užsikimšimo simptomai gali būti labai panašūs į širdies nusilpimo požymius. Gavęs tėvų sutikimą, jis operavo vaiką. Jis jautė, kad tai geriausias sprendimas, nors neturėjo visų tyrimų rezultatų. Jis atvėrė pilvo ertmę ir atrado, kad vaiko žarnynas susisukęs ir užveržęs svarbias kraujagysles. Vaistai tikrai būtų neišgydę vaiko. Operacija pavyko puikiai ir išgelbėjo vaiko gyvybę. Jis darė tai, ko negalėjo paaiškinti kitiems.

Kartais aš negaliu paaiškinti kodėl atsisakau tam tikro darbo ir atkakliai siekiu to tikslo, kuris kitiems atrodo neįmanomas. Kartais jaučiu vidinį įkvėpimą palikti vieną projektą ir pradėti naują. Reikia labai daug nuolankumo, kai siekiu ieškoti išminties, o ne ekspertų patarimo. Reikia labai daug nuolankumo, kai negaliu paaiškinti, kodėl darau tam tikrą sprendimą, kodėl pasirenku tokį projektą. Tikrai sunku paaiškinti, kodėl išmintis duoda įkvėpimą būtent man rašyti knygą apie gyvenimo sėkmės dėsnius. Tikrai negaliu pilnai paaiškinti, kodėl noriu kurti garso įrašus apie laimingų žmonių įpročius ir išsiųsti juos internetu tūkstančiams išminties ieškančių žmonių. Tikiu, kad tokie troškimai iš Dievo, nes jie jau daugelį metų dega mano širdyje. Tikiu, kad jis įvykdys tai, ką pradėjo mano gyvenime. Jis žino, ko reikia žmonėms. Jis rodo, kaip įvykdyti tokius projektus. Jis visada mato daugeliu žingsnių toliau negu aš.

Jūs turite savyje tą išminties galią, kuri padeda jums atpažinti tai, kas gera ir teisinga. Ji yra jūsų patarėjas, mokytojas, vadovas, kuris gyvena jūsų širdyse. Ji rodo ir dovanoja jums tai, kas geriausia. Tikėkite, kad jūsų išmintis veda jus pačiu geriausiu keliu. Darykite sprendimus, kurie teikia jums ramybę ir padrąsinimą. Pasitraukite nuo tų dalykų ir žmonių, kurie jums kelia nerimą ir baimę. Tuomet išmintis ves jus pačiu geriausiu keliu. Tuomet ji pripildys jus dar labiau, atvers reikiamas duris, parodys tinkamas galimybes. Jūs nugalėsite visas kliūtis ir kursite laimingą gyvenimą.

Kun. Rytis Gurkšnys SJ