Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

MOKYMAI

Turtingumas

2020 07 12

Kas turi, tam bus duota, ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi /Mt 13, 12/

Pakalbėkime šiandien apie tai, kaip tapti turtingesniu. Kažkas yra pasakęs, kad sėkmė šoka su tais, kurie šokių aikštelėje laukia pasiruošę šokiui. Mūsų gyvenime teigiami pokyčiai vyksta tik tuomet, kai nuolat tikime ir kalbame apie tai. Visi esame labai apdovanoti ir turtingi. Tampame turtingesni tik tuomet, kai mąstome, kad jau dabar esame turtingi. Kas pastebi, kad jau yra turtingas, tas bus dar turtingesnis. Turtas mąstysenoje kuria turtą tikrovėje.

Kartais mes mąstome ir kalbame apie tai, ko mes neturime, ko mums trūksta. Sakome: „Neturiu pinigų, neturiu laiko, neturiu jėgų, neturiu galimybių, neturiu sveikatos. Man trūksta ramybės, trūksta drąsos, trūksta meilės šeimoje ir pagarbos darbe.“ Taip kalbėdami ir mąstydami mes sukuriame dar daugiau tų trūkumų, nesėkmių, skolų, ligų, nerimo, baimių ir kitų problemų. Šis dėsnis veikia: „Iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi.“ Susikoncentruodami į savo trūkumus, mes švaistome laiką, talentus, energiją, sveikatą.

Dalis žmonių nuolat mąsto apie tai, ką jie turi. Jie sako: „Dėkoju, Dieve, už šią gražią dieną. Dėkoju už sveikatą, šeimą, darbą, pajamas, galimybes. Gal ne viskas vyksta taip, kaip noriu. Tačiau esu palaimingas, turtingas, stiprus, atpirktas, mylimas tavo vaikas. Tu man labai daug davei. Tu dar daug nuostabių dalykų esi man paruošęs.“ Taip kalbėdami ir mąstydami jie sukuria dar daugiau dvasinių ir materialinių turtų sau ir kitiems. Šis dėsnis tikrai veikia: „Kas turi tam bus duota su pertekliumi.“ Susikoncentruodami į savo dovanas, mes dar labiau panaudojame savo talentus, jėgas, galimybes. Mes esame laimingesni, kūrybingesni, ramesni ir drąsesni. Mes greičiau ir lengviau pasiekiame savo tikslus.

Aktorius Gevinas MacLeod vaidino populiariuose televizijos filmuose. Jis su žmona Peti išgyveno santuokoje kelerius metus. Po didelių konfliktų jų bendrame gyvenime Gevinas išėjo ir paliko Peti. Prasidėjo skyrybų procesas. Ji buvo labai prislėgta. Ji niekada nesiekė skyrybų. Ji netikėjo, kad viskas gali taip baigtis. Ji toliau kovojo ir tikėjo, kad viskas išsispręs. Ji nepasidavė. Ji meldėsi ir tikėjo, kad vieną dieną jie vėl gyvens kartu. Ji ne tik meldėsi, bet ir savo tikėjimą demonstravo veiksmais. Ji gyveno viena. Bet kaip įprasta vakarienei stalą padengdavo dviem žmonėms. Trejus metus ji ne tik laukė, bet ir virė vakarienę dviem. Vieną vasaros vakarą kažkas pasibeldė. Tai buvo Gevinas. Peti atidarė duris, nusišypsojo ir tarė: „Užeik, jau paruošta vakarienė.“ Šiandien jau 35 metus jie gyvena kartu. Kai nebuvo jokio ženklo, kad kažkas gali pasikeisti, ji tikėjo, kad Gevinas ateis. Kai ji laukė ir veikė su tikėjimu, neįtikėtini dalykai vyko.

Kai sergate ar slaugote šeimos narį, dažniau kartokite: „Manęs negali įveikti ligos, sunkumai ar vienišumas. Tikiu, kad tu, Dieve, gydai mano kūną, tu gali siųsti reikiamą žmogų. Tu darai tai, ko medicina negali. Tu sukūrei mano kūną. Dėkoju už gydytojus. Jie mane gydo. Tu gali mane išgydyti.“ Toks turi būti mūsų tikėjimas, tokie įsitikinimai. Kai vargina skolos, sakykime: „Manęs nenuvilia ekonominė situacija. Tu Dieve, duodi man visa tai, ko man reikia. Tu gali mane pakylėti net ir sunkmečiu. Tu tenkini mano reikmes iš savo gausių turtų.“ Kai sunkumai šeimoje, kartokime: „Manęs negali įveikti jokie nesutarimai. Matau, kad mano vaikai daro prastus pasirinkimus. Aš ramus, nes tu juos vedi teisingu keliu.“ Tai nepalaužiamas tikėjimas. Tikime, kai nematome.

Kontryna norėjo įstoti į teatro akademiją, studijuoti ir tapti aktore. Tais metais buvo tik 12 vietų. Į akademiją stojo 2600 kandidatai. Ji paskaičiavo, kad tikimybė įstoti buvo 0,5 procento. Žinoma, daugelis būtų net nesitikėję įstoti. Tačiau ji mąstė ne apie mažą tikimybę. Ji mąstė apie Dievo didybę. Ji meldėsi: “Dieve, jei nori, kad gaučiau vietą, tu viską padarysi, kad tai įvyktų. Tu dovanojai man šį troškimą, kuris dega mano širdyje. Tu duosi man viską, kad jis taptų tikrove. Aš mąstau ne apie tai, ką matau. Aš mąstau apie tai, kas tu esi. Tavo palaima yra skirta mano gerovei. Tu turi daugiau malonių, negu aš galiu įsivaizduoti ar prašyti. Šlovinu tave už tavo gerumą.“ Ji meldėsi, tikėjo ir savo tikėjimą stiprino padedančiais įsitikinimais. Ji žvelgė ne į problemą, bet į Dievo didybę. Ji gavo vietą. Ji įstojo. Šiandien ji kiekvieną sekmadienį savo bažnyčioje šlovina Visagalį ir toliau dėkoja Dievui už šį stebuklą.

Padarykime visa tai, kas nuo mūsų priklauso. Pastebėkime, kad esame turtingi. Kai patiriame nesėkmes, kai ne viskas vyksta taip, kaip tikėjomės, nesustokime, nepasiduokime. Tikėkime, kad Viešpats darbuojasi, kad patirsime išgydymą, susitaikinimą, naujas galimybes. Atnaujinkime savo tikėjimą. Gal ir sunki buvo mūsų praeitis. Gal labai sunku dabar. Prisiminkime, kad Dievas turtingas ir valdo visatą. Jo pažadai visada išsipildo. Jei taip mąstysime, staiga viskas pasikeis. Jie išmoksime laukti su tikėjimu, pamatysime neįtikėtinų dalykų. Jo palaima mus lydės. Mes nugalėsime visas kliūtis, visus priešus. Mes įveiksime visas ligas, konfliktus, trūkumus. Mes priimsime visa tai, ką jis yra mums parengęs. Mes kursime tą gyvenimą, kuriam esame pašaukti.       

Kiekvienas tėvas nori padaryti ką nors gera dėl savo vaikų. Jis džiaugiasi, kai jo vaikai laimingi, turtingi, sveiki. Jūsų dangiškasis Tėvas nori, kad patirtumėte jo gerumą ir turtingumą. Jis nori nustebinti jus savo malonių gausa. Jis duoda jums jūsų širdies troškimus ir darbuojasi, kad jie išsipildytų. Tikėkite jo meilės galia. Tikėkite, kad šie metai bus ne vidutiniški, bet ypatingi metai. Šiais metais išsipildys jūsų didelė svajonė. Šiais metais atrasite savo talentą, apie kurį nežinojote anksčiau. Šiais metais jūs pasveiksite arba sustiprėsite. Jūsų laukia dar daug netikėtų pokyčių, galimybių, pasiekimų, turtų ir kitų nuostabių dalykų su pertekliumi.

Lengva našta

2020 07 05

Mano jungas švelnus, mano našta lengva /Mt 11, 30/

Pakalbėkime apie lengvas naštas. Kartais dirbate labai daug, tačiau nematote gerų rezultatų, nepasiekiate užsibrėžtų tikslų. Gal šeimoje stengiatės kurti darnius santykius, bet niekas joje negerėja. Gal jūsų finansinė situacija labai sunki. Gal jus vargina didelės netikėtos išlaidos, kurios neleidžia jums taupyti svarbiems tikslams. Kartais jaučiate, kad vieną dieną žengiate žingsnį į priekį, o kitą dieną du žingsnius atgal. Kartais gyvenimo našta būna sunki. Tuomet labai lengva prarasti džiaugsmą, užsidegimą ir ramybę bei pasiduoti liūdesiui, nusivylimui ir nerimui.

Vienas tėvelis vieną penktadienio vakarą sėdėjo kartu su žmona ir dviem savo vaikais savo namuose prie vakarienės stalo. Pasibaigus vakarienei jų 14 metų dukra paprašė jo: „Tėveli ar gali man duoti 10 eurų, nes aš noriu su draugėmis šį vakarą nueiti į kiną.“ Jis atsakė: „Taip, tu gali eiti į kiną. Pasiimk 10 eurų iš mano piniginės, kuri padėta ant spintelės.“ Dukra padėkojo jam, pakilo nuo stalo ir nuėjo prie durų, ruošdamasi išeiti. Tėvelis pastebėjęs, kad dukra pamiršo pasiimti pinigų iš jo piniginės, paklausė jos: „Kodėl tu nepasiėmei pinigų?“ Dukra atsakė: „Aš juos jau pasiėmiau prieš vakarienę. Aš žinojau, kad tu man leisi pasiimti.“ Tėvelis mąstė apie tai kas įvyko. Jis džiaugėsi, kad dukra pažįsta jį ir žino apie jo gerumą. Dukra žinojo, kad tėvelis ją myli ir visada duos visa tai, ko jai reikia. Ji žinojo, kad jis duoda jai viską, dar jai net neprašius.

Taip pat ir Dievas jau dabar duoda tai, ko jums reikės ateityje. Jis jau dabar duoda jums tai, ko jūs prašysite rytoj. Jis nori parodyti savo gerumą jums. Jis nori padėti jums. Jis duoda jums viską, jums dar nepaprašius. Jam nereikia, kad maldautumėte jį, išprašytumėte reikalingų malonių. Jis jus labai myli ir džiaugiasi, kai jūs patiriate jo gerumą. Jis nori, kad mūsų gyvenime būtų daugiau džiaugsmo, ramybės ir gerovės. Jūs esate jo vertingiausias kūrinys. Jūs esate jo brangiausia nuosavybė. Jūs esate Amžinojo Tėvo mylimiausias vaikas.

Kiekvieną rytą išeidami iš savo namų kartokite: „Tėve, dėkoju už tavo malones, kurias man esi parengęs. Dėkoju, kad vedi mane taip, kad būčiau tinkamoje vietoje tinkamu laiku. Dėkoju už išmintį, priimant teisingus sprendimus. Dėkoju už stiprybę, kuri padės man susidoroti su kiekvienu iššūkiu. Dėkoju už tikėjimą, kuris galingai veikia mano gyvenime. Tėve, dėkoju, kad stiprini mane sunkiu metu. Su tavimi mano gyvenimo našta lengva. Tu kovoji mano gyvenimo kovas. Tu dovanoji man mano širdies troškimus. Tu darbuojiesi mano gerovei. Tikiu, kad jau dabar duodi visa tai, ko man dabar reikia.“

Kiekvienas žmogus gyvenime patiria didelių problemų. Jų neišvengia net labai stipraus tikėjimo žmonės, kurie ištikimai tarnauja Dievui ir gyvena pagal jo mokymą. Tačiau jis visada duoda ramybę ir stiprybę, kurios žmogui reikia sunkiu metu. Jis toliau darbuojasi jo gerovei. Jis padeda žmogui įveikti finansinius trūkumus, ekonominę krizę, kūno ligas, kitų sukurtą neteisingumą.

Gal jau daugelį metų jus vargina sunki finansinė padėtis. Vieną dieną jūs pamatysite tokį pagerėjimą, kurio niekada nesitikėjote. Jūs pastebėsite netikėtų galimybių, gausite paaukštinimą, naujų pajamų. Prisiminkite, kad ne šalies ekonomika, o Dievas yra visų jūsų turtų šaltinis. Jis gali atverti jums tas duris, kurių joks žmogus negalės uždaryti. Jis gali padaryti tai, kas jums dabar atrodo neįmanoma. Per akimirką jis gali jums duoti tai, ką jūs galite pasiekti tik per visą savo gyvenimą. Jis žino jūsų tikėjimą. Jis nori parodyti savo galią ir gerumą tam, kuris jo ieško.

Gal jau daugelį metų jus vargina sudėtinga situacija. Prisiminkite, kad jūsų našta gali labai greitai palengvėti. Per akimirką jūsų gyvenimas gali pasikeisti. Viskas gali staiga susidėlioti į reikiamas vietas. Labai sunki problema gali netikėtai išsispręsti. Vieną dieną jūs galite pasiekti tikslą, kurio jau daugelį metų siekiate. Vieną akimirką gali išsipildyti jūsų didelė svajonė. Būkite pasiruošę priimti palengvėjimą, kuris jau dabar jums ruošiamas ir kuriamas.

Vienas verslininkas pasakojo apie sunkumus, kurie jį vargino keletą metų. Jo verslas labai lėtai augo. Jis dirbo labai daug, tačiau negalėjo pasiekti norimų rezultatų. Jis stengėsi pritraukti daugiau klientų. Išbandė visas įmanomas priemones. Jam atrodė, kad jo verslas žlugs ir jis neišsilaikys šioje veikloje. Jis pradėjo mąstyti apie įmonės uždarymą. Bet taip pat pradėjo prašyti Dievą pagalbos. Jis prašė: „Viešpatie, tu kvieti ateiti pas tave tuos, kurie vargsta. Tu sakai, kad tavo našta lengva. Padėk man, nes man labai sunku.“ Tą dieną jam paskambino naujas klientas, kuris jau keletą savaičių ieškojo jo. Per vieną akimirką situacija pasikeitė. Nauja didelės apimties sutartis padėjo jo įmonei labai greitai augti, plėstis ir klestėti. Jo įmonė buvo sėkminga net ir sunkmečiu. Jo našta palengvėjo. Jis pasiekė tai, kas jam atrodė neįmanoma. Jis buvo sėkmingas, nes ėjo pas tą, kuris tikrai galėjo jam padėti.

Kai kurie šiandien vargstate tam tikroje srityje. Jau eilę metų nematote pagerėjimo. Prisiminkite, kad kasdien jums paruoštos naujos malonės. Prisiminkite Jėzaus pažadą palengvinti visas jūsų gyvenimo naštas. Tikėkite, kad jis jau dabar darbuojasi jūsų gerovei. Jūs tikrai labai greitai patirsite nepaprastą stiprybę. Jūs gausite naują malonę, kuri pakeis jūsų sunkią situaciją. Staiga išsispręs sudėtinga jūsų problema. Amžinasis Tėvas ves jus į dar didesnį džiaugsmą, laimę, sėkmę ir ramybę.

Sunkumų nauda

2020 06 28

Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane – nevertas manęs. /Mt 10, 38/

Pakalbėkime apie tai, kaip priimti sunkumus. Visi kartais patenkame į labai nemalonias ir nepatogias situacijas. Kartais labai ilgai nepavyksta pasiekti užsibrėžto tikslo. Netenkame šeimos nario arba draugo. Kartais nesiseka sukurti gerų santykių su tam tikru žmogumi. Gal daugelį metų nerandame mėgstamo darbo. Visa tai nemalonu arba skaudu. Gal patenkame į eismo spūstį, kuri sugriauna visus mūsų tos dienos planus. Tačiau tokie įvykiai ugdo ir stiprina mus. Tokiose situacijose mes ugdome savo stiprybes ir atskleidžiame tai, ką turime geriausia savyje. Tuomet mes ugdome atsparumą, ištvermę, kantrybę, išmintį, drąsą, tikėjimą ir kitas dorybes, kurių mums reikės ateityje. Gyvenimo sunkumai ir kliūtys ruošia mus laimingam gyvenimui. Jie padeda mums priimti naujas jos dvasines ir materialines gėrybes.

Jauna moteris Danielė pasakojo, kad prieš 30 metų augo nedarnioje šeimoje. Mama niekur nedirbo ir keliaudavo nuolat iš vienos vietos į kitą, ieškodama naujo gyvenimo draugo. Danielė lankydavo mokyklą kelis mėnesius ir turėdavo kraustytis į kitą vietą. Jos gyvendavo tokiose vietose, kuriose nebūdavo vandentiekio ir elektros. Tačiau Danielė buvo viena iš geriausių mokinių klasėje. Ji niekuo nesiskundė. Jis darė geriausiai visa tai, ką tuo metu galėjo. Gimnazijos metais ji dirbo valytoja. Keldavosi anksti ryte, išvalydavo kelias klases. Vakare pasilikdavo mokykloje ir dirbdavo toliau tam, kas užsidirbtų pragyvenimui. Ji susitaupė pakankamai pinigų vasaros stovyklai. Tačiau negalėjo išvykti, nes reikėjo mamos parašo. O mama jau buvo išvykusi į kitą miestą ieškoti naujo draugo. Danielė laukė motinos kelias savaites, bet nesulaukė.

Apie tai sužinojo kita mokyklos valytoja ir priėmė Danielę į savo namus. Pirmą kartą ji pasijuto vertinga, priimta, mylima. Gimnazijoje ji mokėsi puikiai. Ji baigė ją su pagyrimu ir gavo daug apdovanojimų už socialinius projektus, kuriuos ji organizavo savo mokykloje, besirūpindama stokojančių šeimų ir globos namų vaikais. Draugai ją padrąsino siekti didesnių aukštumų. Ji stojo į didžiuosius universitetus. Labai apsidžiaugė, kai gavo laišką iš Harvardo universiteto su patvirtinimu, kad ji priimta studijuoti ten. Baigusi universitetą labai greitai gavo mėgstamą darbą. Ji šiandien laiminga ir sėkminga, nes sunkumai ją stiprino, ugdė, mokė. Ji sako, kad sunki vaikystė ruošė ją nuostabiems dalykams. Ji parodo, kad gauname daug daugiau, negu mes netekome. Problemos, netektys, trūkumai skirti mūsų gerovei.

Gal nepatiriate padėkos arba paaukštinimo savo darbo vietoje už tai, ką darote dėl visos įmonės. Gal bažnyčioje arba mokykloje jūs savanoriaujate jau daugelį metų. Tačiau nepatiriate vidinės ramybės, paguodos, dvasinės ir fizinės sveikatos. Jūs sunkiai dirbate ir pasiaukojate dėl kitų, bet santykiai šeimoje negerėja. Tai sunkumai, kurie naudingi jūsų augimui, atsparumui ir ištvermei stiprinti. Nesustokite, nepasiduokite, neliūdėkite. Prisiminkite, kad kiekviena nesėkmė ruošia jus didesnei sėkmei, pasiekimams ir kitiems teigiamiems pokyčiams. Kiekviena kliūtis skirta didesnei jūsų dvasinei ir materialinei gerovei. Sunkumai naudingi jums, nes jie padeda jums ugdyti stiprybes.

Dalis iš jūsų jau šiandien arba rytoj patirsite tam tikrų sunkumų. Gal vairuodami automobilį sutiksite vairuotoją, kurio veiksmai sukurs labai sudėtingą situaciją arba neleis jums pakeisti eismo juostos. Gal turėsite spręsti labai sudėtingą darbo situaciją tuomet, kai vėluosite į kitą susitikimą arba skubėsite atlikti kitą užduotį. Gal pas jus užsuks kaimynas prašydamas pagalbos tuomet, kai jūs stebėsite tiesioginę televizijos krepšinio rungtynių transliaciją. Tai bus jūsų charakterio savybių ugdymas ir gyvenimo vertybių mokymas.

Gal negalite priimti labai nemalonaus vadovo nurodymų. Gal jūsų sutuoktinis, vaikas arba draugas nervina ir žeidžia jus. Prisiminkite, kad tie žmonės yra galimybė jums augti ir tobulėti. Jie parodo jums tai, ką turite keisti savyje. Kai jums sunku arba nesiseka, nepasiduokite nusivylimui ir pykčiui. Prisiminkite, kad tai tik išbandymas. Tai galimybė jums tobulėti. Išlaikykite ramybę ir džiaugsmą. Tai ugdo jūsų kantrybę, gailestingumą, atidumą, geranoriškumą ir kitas savybes, kurių jums reikės ateityje.

Šventasis Raštas sako: „Mylimieji, nesistebėkite, kad degina jus ugnis, lyg jums būtų atsitikę kas nepaprasta, nes taip darosi jums išmėginti. /1 Pt 4, 13/.“ Sunkumai skirti tam, kad jie atskleistų jūsų charakterio stiprybes. Tai gali būti eismo spūstis, grubus žmogus, netikėta liga arba netektis. Dažniausiai būna labai sunku priimti tokius įvykius. Tai sukelia pyktį, nepasitenkinimą, nerimą arba nusivylimą. Pradedate pavydėti, kaltinti ir kritikuoti kitus arba save. Dalis žmonių netobulėja nes nepriima sunkumų kaip galimybės ugdyti savo charakterį.       

Priimkite sunkumus. Priimkite juos kaip pamoką ir galimybę augti bei stiprėti. Sėkite gerumą visose vietose. Darykite gera visiems, kurie neteisingai elgiasi su jumis. Ugdykite dorybes. Jei taip gyvensite, jūs kilsite visose srityse. Jūs rinksite gausų gyvenimo gėrybių derlių. Išsipildys visos jūsų svajonės. Jūs patirsite išgydymą, atsivertimą, ramybę, turtą, atleidimą, darną ir visa tai, ko trokšta jūsų širdis.

Kun. Rytis Gurkšnys SJ