Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

MOKYMAI

Turtų gausa

2020 10 11 

Mano Dievas iš savo turtų gausos Kristuje Jėzuje šlovingai patenkins visas jūsų reikmes. /Fil 4, 19/ 

Pakalbėkime apie turtų gausą. Apaštalas Paulius sako, kad mums dovanota pilna gerovė iš Dievo turtingumo. Tai jo turtų gausos dovana. Jos negalime nei užsidirbti, nei nusipelnyti, nei užsitarnauti savo pastangomis. Ją gauna tie, kurie jos prašo, jos ieško. Ją gauna tie, kurie ištvermingai tiki, kad Dievas iš savo turtų gausos tenkina visas jų reikmes. 

Jaunas neturtingas vyras baigęs gimnaziją įstojo į universitetą. Tačiau jo pasirinktos studijos buvo mokamos. Nei jis, nei jo tėvai neturėjo santaupų, nes labai vargingai gyveno. Jis parašė prašymą universitetui, norėdamas gauti dalinę stipendiją. Priėmimo komisija atsakė jam, kad nebėra dalinių stipendijų, nes visos jau išdalintos tiems, kurie kreipėsi anksčiau. Jis mąstė, kad be stipendijos paėmęs banko paskolą studijoms per ketverius studijų metus sukaups labai didelę skolą. Jis nerimavo, kad ta skolos našta slėgs jį daugelį metų pabaigus studijas. Tačiau jis kasdien meldėsi ir tikėjo, kad Dievas iš savo turtų gausos patenkins visas jo reikmes. Jo tikėjimas Dievo turtingumu ir dosnumu šalino jo nerimą dėl didelės skolos. 

Likus kelioms savaitėms iki studijų pradžios, universiteto atstovas netikėtai paskambino jam ir pasakė, kad jam paskirta pilna stipendija, kuri buvo rezervuota labai talentingiems studentams. Kadangi jie nerado tinkamo kandidato tokiai stipendijai, jie nusprendė paskirti ją neturtingam studentui. Per vieną dieną buvo išspręsta labai sudėtinga problema. Staiga didžiulės skolos našta buvo nuimta nuo jo pečių. Tokiu būdu visi jo poreikiai buvo netikėtai patenkinti iš gausių Dievo turtų. Tinkamu laiku jis priėmė tai, kas jam buvo paruošta. Jis gavo tai, kas buvo skirta kitiems. Taip veikia tikėjimo galia. Tikintis gauna tai, kas paimama iš netikinčiojo. 

Kai sunku, kai situacija beviltiška, tikėkite, kad Dievas gali netikėtai patenkinti visas jūsų reikmes iš savo gausių turtų. Toks tikėjimas leis jums priimti jo neribotą gerumą, kurio dar niekada nepatyrėte. Toks tikėjimas leis jam padaryti daug daugiau negu prašote arba įsivaizduojate. Jis nėra skurdo ir blogio Dievas. Jis turtingas ir geras Viešpats. Jis gerovės, ramybės ir sveikatos Kūrėjas. 

Viena jauna sutuoktinių pora panaudojo visas savo santaupas ir nusipirko didelį žemės ir miško sklypą. Daugelį metų laikė jį savo nuosavybėje. Jie mąstė, ką galėtų daryti su tuo labai mažos vertės sklypu. Jie prašė Dievą padėti jiems tinkamai panaudoti sklypą, kuris buvo toli nuo didmiesčių. Vieną dieną jie gavo pranešimą, kad šalies valdžia projektuoja greitkelį, kuris eis per jų sklypą. Jie pardavė valstybei dalį žemės sklypo dešimt kartų brangiau negu pirko. Uždirbo labai daug pinigų. Likusią sklypo dalį jie pardavė įvairioms statybos ir paslaugų įmonėms, kurios siūlė jiems už sklypą labai dideles sumas, nes planavo įvairias statybas ir verslo plėtrą šalia greitkelio. Per kelias dienas tas žemės sklypas nuo mažaverčio daikto tapo labai brangiu dalyku. 

Gal sunki ekonominė situacija rodo, kad nepagerės jūsų materialinė ir finansinė padėtis. Prisiminkite tai, ką šiandien sako apaštalas Paulius. Ne ekonomika ir ne jūsų vadovas, bet Dievas yra jūsų pajamų ir gerovės šaltinis. Jis gali palaiminti jus daug daugiau negu jūsų atlyginimas. Jis nori palaiminti netikėtomis ir ypatingomis dovanomis. Netikėtai gausite palikimą, skolos panaikinimą. Staiga patirsite verslo šuolį, pritrauksite naujų klientų. Labai greitai pagerės jūsų šeimos santykiai, sustiprės sveikata, išsipildys sena svajonė. 

Šventasis Raštas sako: „Dievas duos tau kraštą su turtingais ir dideliais miestais, kurių tu nestatei, su namais, pilnais visokiausių gėrybių, kurių tu nesukrovei, su iškirstomis vandens talpyklomis, kurių tu nekirtai, su vynuogynais bei alyvmedžių miškeliais, kurių tu nesodinai /Įst 6, 11/.“ Jis sako, kad gausite tai, ką kiti jums sukūrė. Jis duos jums tokių dalykų, kurių jūs nesukūrėte savo sunkiu darbu. Jis duos jums gerovę, kurią sukurs jums kiti. Jis dovanos jums visa tai ne dėl jūsų nuopelnų, pastangų arba gerų darbų. Jis duos jums visa tai, nes jūs esate jo mylimi vaikai. Jis duos jums visokių gėrybių, nes jis turtingas ir jus labai myli. 

Jūs darbuojatės nuoširdžiai ir sąžiningai. Jūs dalinate gerumą kiekvienam, kurį sutinkate. Jūs sėjate ramybę, džiaugsmą, drąsą, viltį ir tikėjimą kitų širdyse. Jūsų pasėta sėkla jau dabar auga. Labai greitai pamatysite netikėtai didelių ir gausių jos vaisių. Jūs atrasite labai vertingą idėją arba galimybę, kurios suteiks jums dideles pajamas. Jūs netikėtai atrasite talentą, apie kurį nežinojote. Gal sutiksite žmogų, kuris suteiks jums labai daug meilės, džiaugsmo ir ramybės. 

Prisiminkite Dievo pažadą patenkinti visas jūsų reikmes. Jis nori parodyti savo gerumą tam, kuris jo ieško. Jis paims gausius turtus iš netikinčiųjų ir perduos juos į jūsų rankas. Jis laimins jus taip gausiai, kad galėtumėte dar dosniau laiminti kitus. Jis nustebins jus savo gerumu. Jūs patirsite jo palaimos pilnatvę, apie kurią niekada nesvajojote. Tuo jūs parodysite kitiems tai, ką Dievas gali tikinčiojo gyvenime.

Teisingos mintys

2020 10 04

Mąstykite apie tai, kas teisinga, garbinga, teisu, tyra, mylėtina, giriama, – apie visa, kas dorybinga ir šlovinga. /Fil 4, 8/ 

Pakalbėkime šiandien apie teisingą mąstyseną. Kasdien galime rinktis, apie ką mąstysime. Mes galime žvelgti į tai, kas gera, gražu, teisinga. Mes galime tikėtis gerų dalykų. Mes galime tikėti, kad mūsų svajonės išsipildys. Taip pat mes galime pasirinkti netinkamą mąstyseną. Mes galime susikoncentruoti į savo problemas. Galime mąstyti apie tai, kas mums nepavyko, ko mes netekome, ko mes neturime, ko mums trūksta, ko bijome. Mes galime būti neramūs, nusivylę, nuliūdę. Tai pasirinkimas, kurį visi mes turime kiekvieną gyvenimo akimirką. 

Dalis žmonių nelaimingi, nes jie nuolat mąsto apie neigiamus dalykus. Jie ilgai laikosi tokios negatyvios mąstysenos. Jie įprato prie tokio mąstymo. Negatyvios mintys giliai įleido šaknis į jų protą ir užteršė jį. Jie išugdė žalingą įprotį visur pastebėti ir kalbėti apie pavojus, grėsmes ir problemas. Jie nebetiki, kad gali mąstyti ir gyventi kitaip. Jie nuolat tikisi naujų problemų, neigiamų pokyčių. Jie mąsto, kad ateityje jų laukia dar daugiau trūkumų, nepagarbos ir nesėkmių. Tokiu mąstymu jie sukuria dar daugiau tų dalykų, kurių jie bijo. Savo neteisingu mąstymu jie kuria savo ir kitų sunkų ir vargingą gyvenimą, kurio jie nenori. 

Kartais ryte mąstote: „Nieko gero nebus tą dieną. Tos pačios problemos laukia darbe. Vargina ligos ir skausmai. Nesutiksiu draugo gyvenime. Neišsilaisvinsiu iš skolos.“ Tokia mąstysena jūs kuriate ne tik neigiamą savijautą, bet ir dar daugiau nesėkmių ir trūkumų. 

Jei norite sukurti puikią dieną, pradėkite ją teigiamomis mintimis. Kiekvieną rytą mąstykite, kad visi dienos darbus bus sėkmingi, kad sutikti žmonės bus palankūs, kad tą dieną vyks daug nuostabių dalykų. Ryte kartokite: „Dėkoju tau, Viešpatie, už dar vieną dieną ir už tai, ką nuostabaus esi man šiandien parengęs.“ Kai jūsų mąstysena nukreipta į teigiamus dalykus, tuomet vyksta netikėti dalykai. Atsiveria naujos durys. Atsiranda naujos galimybės. Ateina reikiami žmonės į jūsų kelią. 

Mes negalime kontroliuoti oro sąlygų. Mes negalime pakeisti kelių eismo situacijų. Mes negalime numatyti, kaip žmonės elgsis su mumis. Bet mes galime kontroliuoti mūsų požiūrį ir nusiteikimą tose situacijose. Mes galime pasirinkti tai, kaip mes žvelgsime į gyvenimą, ką mąstysime. Kiekvieną rytą mes galime pasirinkti džiaugtis kiekviena akimirka, eidami per sunkumus ir išbandymus. 

Pasirinkite būti laimingi ten, kur dabar esate. Džiaukitės tuo, ką turite. Gerėkitės tuo, ką darote. Tikėkite, kad jūsų darbai bus sėkmingi. Jūsų nuotaika ir savijauta priklauso nuo jūsų mąstysenos. Jūsų ryto mintys nulemia jūsų dienos sėkmę ir gyvenimo gerovę. 

Didelė dalis žmonių labai mielai atiduotų jums savo problemas tam, kad paimtų jūsų visas problemas. Jie labai noriai pasikeistų vietomis su jumis. Jie mielai paimtų jūsų darbą, kurio jūs nemėgstate. Jie mielai sėdėtų eismo spūstyje automobilyje, kuris jums nepatinka. Jie mielai paimtų iš jūsų sutuoktinį, kuris jus kasdien nervina. Jie mielai paimtų jūsų namų, kuris jums atrodo per mažas.  

Pastebėjau tokį dėsnį gyvenime. Jei nesi laimingas ten, kur dabar esi, tu nepateksi ten, kur nori būti. Nelaukite, kol kas nors išspręs jūsų problemas ir sudarys jums reikiamas galimybes. Išlaikykite teisingą nusiteikimą, kuris keičia kiekvieną sudėtingą situaciją. Darykite tai, ką galite dabar, ir tikėkite sėkme. Niekas negali įveikti teigiamai nusiteikusio ir tikinčio žmogaus. 

Penkerių metų amžiaus vaikas pasiėmęs tėvelio teniso raketę bandė pataikyti į kamuoliuką. Jis išmetė teniso kamuoliuką aukštyn, mostelėjo rakete, bet nepataikė į krentantį kamuoliuką. Tuomet jis sakė: „Esu geriausias teniso žaidėjas pasaulyje.“ Jis vėl paėmė kamuoliuką nuo žemės, išmetė jį aukštyn, smogė rakete į jį, bet ir vėl nepataikė. Jis vėl sakė: „Esu geriausias teniso žaidėjas.“ Jis pakartojo tai dar kartą nesėkmingai. Tuomet jis sakė: „Esu geriausias kamuoliuko metikas pasaulyje.“ Toks nusiteikimas skatino jį nesustoti ir ištvermingai tęsti savo treniruotę. 

Lengviau pasilikti su negatyviu mąstymu, negu žvelgti į tai, kas gera. Gal matote, kad jūsų vaikas ar kitas šeimos narys sunkiai serga, o jūs turite jį slaugyti. Gal klausiate, kodėl iškilo sudėtinga problema jūsų šeimoje arba jūsų darbe. Gal matote, kad jūsų bendradarbis arba vadovas pasielgė neteisingai su jumis. Kiekvieną rytą kelkitės kartodami: „Dieve, dėkoju už šią nuostabią dieną. Tu didesnis ir stipresnis už mano problemą, už šią ligą. Tau viskas įmanoma. Tikiu, kad viskas keičiasi mano gerovei. Priimu tavo sveikatą, sėkmę ir gerovę.“ Kasdien tokiais žodžiais ugdykite teisingą požiūrį į gyvenimą. Turėdami tokį nusiteikimą, jūs būsite neįveikiami. Jūs būsite sveikesni, laimingesni, sėkmingesni, turtingesni ir ramesni. Jūs įveiksite daugiau kliūčių ir pasieksite dar daugiau didelių tikslų. Jūs kursite nuostabų gyvenimą, kuriame esate pašaukti.

Apsigalvojimas

2020 09 27

Šis atsakė: 'Nenoriu', bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo dirbti. /Mt 21, 29/

Pakalbėkime apie tai, kaip svarbu dažniau apsigalvoti ir pakeisti savo požiūrį. Paprastai mes darome teisingus sprendimus ir pasirinkimus. Bet kartais nukrypstame nuo teisingo kelio ir darome klaidas savo mintimis, žodžiais ir veiksmais. Visi padarėme daug klaidų ir neteisingų pasirinkimų. Vieni sugadino savo sveikatą, kiti sugriovė šeimą, kiti prarado mėgstamą darbą, kiti neteko savo santaupų. Jie vargsta ir liūdi, nes žvelgia į savo padarytas klaidas. Jie nemato nuostabios ateities, kurią Dievas jiems čia ir dabar dovanoja, nes jų žvilgsnis nukreiptas į praeities klaidas. Prisiminkime, kad Dievas žvelgia ne į mūsų nuodėmes, bet į mūsų atvirą širdį. Jei jis žvelgtų vien tik į mūsų silpnybes, tuomet nei vienas iš mūsų nepatirtume jo gerumo ir jo malonių gausos.

Jei norime priimti daugiau jo palaimos, mes turime dažniau apsigalvoti. Turime keisti savo požiūrį. Turime mažiau mąstyti apie savo padarytas klaidas, bet dažniau žvelgti į tai, kokia nuostabi ateitis mūsų laukia. Gal blogai mokėtės mokykloje, gal per mažai laiko praleidote su šeima, gal sugadinote sau sveikatą sunkiu darbu. Nebemąstykite daugiau apie praeitį, nes jos negalite pakeisti. Dažniau dėkokite už tai, kad jums yra paruošta puiki ateitis. Prisiminkite, kad jokia jūsų gyvenimo klaida nėra per didelė tam, kuris yra Visagalis. Jis gali pakeisti net pačią sunkiausią situaciją.

Kai kurie iš mūsų turime savo automobilyje navigacinę sistemą, kuri mums parodo, kur esame ir kuria gatve važiuojame. Jei įvedame tikslų adresą, ji ekrane parodo trumpiausią kelią į pasirinktą vietą. Jei važiuodami padarome klaidą, nukrypstame nuo nurodyto kelio, sistema nesustoja, neišsijungia, bet prisitaiko prie mūsų klaidų, suranda ir rodo trumpiausią kelią į tikslą. Jei būtume nuklydę už 100 kilometrų nuo miesto, ji ištikimai tarnauja, prisitaiko ir siūlo trumpiausią kelią į tą vietą, kur norime nukeliauti.

Panašiai ir mūsų gyvenime, kai padarome klaidų, Dievas nepanaikina savo palaimos, savo vedimo. Jis prisitaiko prie mūsų klaidų ir duoda kitą geriausią kelią, kuris veda į mūsų svajonių išsipildymą. Jo vedimas niekada neišsijungia. Jis visada mums ištikimas. Jo balsas mums niekada nenutyla. Jo meilės galia neturi jokių ribų. Jo veikimui nėra jokių neįveikiamų kliūčių. Prisiminkime, kad nei viena mūsų klaida nėra per didelė Dievo gailestingumui. Jis niekada neatstumia mūsų ir mus toliau laimina. Šventasis Raštas primena: „Jei kam reikia išminties, tegu prašo Dievo, kuris visiems duoda dosniai, nežiūrėdamas jų kalčių /Jok 1, 5/.“ Tai reiškia, kad Dievas visada padeda, kai prašome jo pagalbos. Jis žvelgia ne į mūsų nuodėmes, bet į širdį.

Jis darbuojasi mūsų gerovei. Jis sukūrė mus, kad gyventume visavertį, turtingą, ramų ir laimingą gyvenimą. Esame brangiausi ir mylimiausi jo kūriniai. Nešiojamės jo paties mums įkvėptą dievišką gyvybę. Jokios mūsų klaidos nepanaikina Dievo meilės mums. Negalime nustebinti jo savo klaidomis. Jis nereikalauja, kad gyventume tobulai ir nepadarytume nei vienos klaidos. Jis nori, kad mūsų širdis būtų nukreipta į jį. Jis nori, kad tikėtume jo gailestingumu ir jo meilės galia.

Prieš keletą metų skaičiau tokį pasakojimą apie tėvelį, kuris gražų šeštadienio rytą nuplovė ir nublizgino savo raudoną sportinį automobilį. Po poros valandų sunkaus darbo, automobilis spindėjo kaip veidrodis. Nors buvo pavargęs, bet grožėjosi savo darbo rezultatu. Paskui jis nuėjo pailsėti ir išgerti kavos. Po kelių minučių į svetainę įėjo jo ketverių metų sūnus ir nuoširdžiai šypsodamasis sakė: „Tėveli, aš nuploviau tavo automobilį. Gal norėtum pažiūrėti? Aš tikrai gražiai nuploviau.“ Tėvelis išėjo į kiemą prie automobilio. Kai jis pamatė, ką sūnus padarė, visas išbalo ir vos nenualpo. Automobilis buvo išteptas juodomis dėmėmis. Sūnus, suradęs tepaluotą skudurą, kuriuo buvo tepamos padangos, nuvalė automobilio šonus. Galite įsivaizduoti, kokios buvo tėvelio mintys. Jo sūnus šypsojosi ir tikėjosi pagyrimo už sunkų darbą: „Tėte, pasakyk ar gerai nuploviau?“ Valdydamas pyktį, tėvelis pasakė: „Ačiū už pagalbą! Tik kitą kartą paklausk, kai norėsi man padėti?“ Keletą minučių pasivaikščiojęs ir nusiraminęs, jis plovė automobilį dar kartą.

Jo sūnaus elgsena buvo klaidinga ir neišmintinga. Bet jo siekis buvo kilnus ir geranoriškas. Jis nuoširdžiai norėjo padėti ir patarnauti tėveliui. Jis sunkiai dirbo ir paskyrė nemažai energijos. Tėvelis nebarė, nebaudė, nemokė jo. Jis atleido sūnui ir plovė mašiną dar kartą. Kiek kartų Dievas tai daro su mumis? Kasdien suklystame, padarome neišmintingų sprendimų, įžeidžiame kitus, išpurvinam savo ir kitų gyvenimus. Žinoma, jis gali supykti. Tačiau jis yra Dievas. Skirtingai nuo žmonių, jis žvelgia ne į mūsų kaltes, bet į mūsų širdį, į mūsų pastangas, į mūsų gerumą. Jėzaus mirtimi ir prisikėlimu jis seniai atleido mums nuodėmes ir padeda mums toliau džiaugtis jo dovanotu gyvenimu. Jis viską išvalo, atleidžia ir toliau mus gausiai laimina. Jis žvelgia ne į mūsų klaidas, o į mūsų širdį.

Visi einame per gyvenimą, darydami klaidas. Žmonės paprastai žvelgia į mus ir mato tai, kas mes esame. Dievas žvelgia į tai, kuo mes galime tapti. Keiskime ir mes savo požiūrį. Prisiminkime, kad nieko nėra per sunkaus Dievo gailestingumui. Turime atkakliau veržtis prie Jėzaus ir sakyti: „Matai, Viešpatie, kiek bloga esu padaręs gyvenime. Matai kaip viską sujaukiau. Tačiau žinau, kad tu žvelgi ne į mano klaidas. Dėkoju, kad rodai man nuostabią ateitį. Tikiu, kad tavo gailestingumas yra daug didesnis už mano nuodėmes.“ Toks tikėjimas, toks požiūris leidžia Dievui daryti stebuklus mūsų gyvenime. Jei dažniau apsigalvosime ir keisime savo požiūrį, jis padarys mūsų gyvenimą dar laimingesnį, dar gražesnį, dar turtingesnį. Mes priimsime tai, ką mūsų Amžinasis Tėvas nori dovanoti.

Kun. Rytis Gurkšnys SJ