Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

MOKYMAI

Lengva našta

2020 07 05

Mano jungas švelnus, mano našta lengva /Mt 11, 30/

Pakalbėkime apie lengvas naštas. Kartais dirbate labai daug, tačiau nematote gerų rezultatų, nepasiekiate užsibrėžtų tikslų. Gal šeimoje stengiatės kurti darnius santykius, bet niekas joje negerėja. Gal jūsų finansinė situacija labai sunki. Gal jus vargina didelės netikėtos išlaidos, kurios neleidžia jums taupyti svarbiems tikslams. Kartais jaučiate, kad vieną dieną žengiate žingsnį į priekį, o kitą dieną du žingsnius atgal. Kartais gyvenimo našta būna sunki. Tuomet labai lengva prarasti džiaugsmą, užsidegimą ir ramybę bei pasiduoti liūdesiui, nusivylimui ir nerimui.

Vienas tėvelis vieną penktadienio vakarą sėdėjo kartu su žmona ir dviem savo vaikais savo namuose prie vakarienės stalo. Pasibaigus vakarienei jų 14 metų dukra paprašė jo: „Tėveli ar gali man duoti 10 eurų, nes aš noriu su draugėmis šį vakarą nueiti į kiną.“ Jis atsakė: „Taip, tu gali eiti į kiną. Pasiimk 10 eurų iš mano piniginės, kuri padėta ant spintelės.“ Dukra padėkojo jam, pakilo nuo stalo ir nuėjo prie durų, ruošdamasi išeiti. Tėvelis pastebėjęs, kad dukra pamiršo pasiimti pinigų iš jo piniginės, paklausė jos: „Kodėl tu nepasiėmei pinigų?“ Dukra atsakė: „Aš juos jau pasiėmiau prieš vakarienę. Aš žinojau, kad tu man leisi pasiimti.“ Tėvelis mąstė apie tai kas įvyko. Jis džiaugėsi, kad dukra pažįsta jį ir žino apie jo gerumą. Dukra žinojo, kad tėvelis ją myli ir visada duos visa tai, ko jai reikia. Ji žinojo, kad jis duoda jai viską, dar jai net neprašius.

Taip pat ir Dievas jau dabar duoda tai, ko jums reikės ateityje. Jis jau dabar duoda jums tai, ko jūs prašysite rytoj. Jis nori parodyti savo gerumą jums. Jis nori padėti jums. Jis duoda jums viską, jums dar nepaprašius. Jam nereikia, kad maldautumėte jį, išprašytumėte reikalingų malonių. Jis jus labai myli ir džiaugiasi, kai jūs patiriate jo gerumą. Jis nori, kad mūsų gyvenime būtų daugiau džiaugsmo, ramybės ir gerovės. Jūs esate jo vertingiausias kūrinys. Jūs esate jo brangiausia nuosavybė. Jūs esate Amžinojo Tėvo mylimiausias vaikas.

Kiekvieną rytą išeidami iš savo namų kartokite: „Tėve, dėkoju už tavo malones, kurias man esi parengęs. Dėkoju, kad vedi mane taip, kad būčiau tinkamoje vietoje tinkamu laiku. Dėkoju už išmintį, priimant teisingus sprendimus. Dėkoju už stiprybę, kuri padės man susidoroti su kiekvienu iššūkiu. Dėkoju už tikėjimą, kuris galingai veikia mano gyvenime. Tėve, dėkoju, kad stiprini mane sunkiu metu. Su tavimi mano gyvenimo našta lengva. Tu kovoji mano gyvenimo kovas. Tu dovanoji man mano širdies troškimus. Tu darbuojiesi mano gerovei. Tikiu, kad jau dabar duodi visa tai, ko man dabar reikia.“

Kiekvienas žmogus gyvenime patiria didelių problemų. Jų neišvengia net labai stipraus tikėjimo žmonės, kurie ištikimai tarnauja Dievui ir gyvena pagal jo mokymą. Tačiau jis visada duoda ramybę ir stiprybę, kurios žmogui reikia sunkiu metu. Jis toliau darbuojasi jo gerovei. Jis padeda žmogui įveikti finansinius trūkumus, ekonominę krizę, kūno ligas, kitų sukurtą neteisingumą.

Gal jau daugelį metų jus vargina sunki finansinė padėtis. Vieną dieną jūs pamatysite tokį pagerėjimą, kurio niekada nesitikėjote. Jūs pastebėsite netikėtų galimybių, gausite paaukštinimą, naujų pajamų. Prisiminkite, kad ne šalies ekonomika, o Dievas yra visų jūsų turtų šaltinis. Jis gali atverti jums tas duris, kurių joks žmogus negalės uždaryti. Jis gali padaryti tai, kas jums dabar atrodo neįmanoma. Per akimirką jis gali jums duoti tai, ką jūs galite pasiekti tik per visą savo gyvenimą. Jis žino jūsų tikėjimą. Jis nori parodyti savo galią ir gerumą tam, kuris jo ieško.

Gal jau daugelį metų jus vargina sudėtinga situacija. Prisiminkite, kad jūsų našta gali labai greitai palengvėti. Per akimirką jūsų gyvenimas gali pasikeisti. Viskas gali staiga susidėlioti į reikiamas vietas. Labai sunki problema gali netikėtai išsispręsti. Vieną dieną jūs galite pasiekti tikslą, kurio jau daugelį metų siekiate. Vieną akimirką gali išsipildyti jūsų didelė svajonė. Būkite pasiruošę priimti palengvėjimą, kuris jau dabar jums ruošiamas ir kuriamas.

Vienas verslininkas pasakojo apie sunkumus, kurie jį vargino keletą metų. Jo verslas labai lėtai augo. Jis dirbo labai daug, tačiau negalėjo pasiekti norimų rezultatų. Jis stengėsi pritraukti daugiau klientų. Išbandė visas įmanomas priemones. Jam atrodė, kad jo verslas žlugs ir jis neišsilaikys šioje veikloje. Jis pradėjo mąstyti apie įmonės uždarymą. Bet taip pat pradėjo prašyti Dievą pagalbos. Jis prašė: „Viešpatie, tu kvieti ateiti pas tave tuos, kurie vargsta. Tu sakai, kad tavo našta lengva. Padėk man, nes man labai sunku.“ Tą dieną jam paskambino naujas klientas, kuris jau keletą savaičių ieškojo jo. Per vieną akimirką situacija pasikeitė. Nauja didelės apimties sutartis padėjo jo įmonei labai greitai augti, plėstis ir klestėti. Jo įmonė buvo sėkminga net ir sunkmečiu. Jo našta palengvėjo. Jis pasiekė tai, kas jam atrodė neįmanoma. Jis buvo sėkmingas, nes ėjo pas tą, kuris tikrai galėjo jam padėti.

Kai kurie šiandien vargstate tam tikroje srityje. Jau eilę metų nematote pagerėjimo. Prisiminkite, kad kasdien jums paruoštos naujos malonės. Prisiminkite Jėzaus pažadą palengvinti visas jūsų gyvenimo naštas. Tikėkite, kad jis jau dabar darbuojasi jūsų gerovei. Jūs tikrai labai greitai patirsite nepaprastą stiprybę. Jūs gausite naują malonę, kuri pakeis jūsų sunkią situaciją. Staiga išsispręs sudėtinga jūsų problema. Amžinasis Tėvas ves jus į dar didesnį džiaugsmą, laimę, sėkmę ir ramybę.

Sunkumų nauda

2020 06 28

Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane – nevertas manęs. /Mt 10, 38/

Pakalbėkime apie tai, kaip priimti sunkumus. Visi kartais patenkame į labai nemalonias ir nepatogias situacijas. Kartais labai ilgai nepavyksta pasiekti užsibrėžto tikslo. Netenkame šeimos nario arba draugo. Kartais nesiseka sukurti gerų santykių su tam tikru žmogumi. Gal daugelį metų nerandame mėgstamo darbo. Visa tai nemalonu arba skaudu. Gal patenkame į eismo spūstį, kuri sugriauna visus mūsų tos dienos planus. Tačiau tokie įvykiai ugdo ir stiprina mus. Tokiose situacijose mes ugdome savo stiprybes ir atskleidžiame tai, ką turime geriausia savyje. Tuomet mes ugdome atsparumą, ištvermę, kantrybę, išmintį, drąsą, tikėjimą ir kitas dorybes, kurių mums reikės ateityje. Gyvenimo sunkumai ir kliūtys ruošia mus laimingam gyvenimui. Jie padeda mums priimti naujas jos dvasines ir materialines gėrybes.

Jauna moteris Danielė pasakojo, kad prieš 30 metų augo nedarnioje šeimoje. Mama niekur nedirbo ir keliaudavo nuolat iš vienos vietos į kitą, ieškodama naujo gyvenimo draugo. Danielė lankydavo mokyklą kelis mėnesius ir turėdavo kraustytis į kitą vietą. Jos gyvendavo tokiose vietose, kuriose nebūdavo vandentiekio ir elektros. Tačiau Danielė buvo viena iš geriausių mokinių klasėje. Ji niekuo nesiskundė. Jis darė geriausiai visa tai, ką tuo metu galėjo. Gimnazijos metais ji dirbo valytoja. Keldavosi anksti ryte, išvalydavo kelias klases. Vakare pasilikdavo mokykloje ir dirbdavo toliau tam, kas užsidirbtų pragyvenimui. Ji susitaupė pakankamai pinigų vasaros stovyklai. Tačiau negalėjo išvykti, nes reikėjo mamos parašo. O mama jau buvo išvykusi į kitą miestą ieškoti naujo draugo. Danielė laukė motinos kelias savaites, bet nesulaukė.

Apie tai sužinojo kita mokyklos valytoja ir priėmė Danielę į savo namus. Pirmą kartą ji pasijuto vertinga, priimta, mylima. Gimnazijoje ji mokėsi puikiai. Ji baigė ją su pagyrimu ir gavo daug apdovanojimų už socialinius projektus, kuriuos ji organizavo savo mokykloje, besirūpindama stokojančių šeimų ir globos namų vaikais. Draugai ją padrąsino siekti didesnių aukštumų. Ji stojo į didžiuosius universitetus. Labai apsidžiaugė, kai gavo laišką iš Harvardo universiteto su patvirtinimu, kad ji priimta studijuoti ten. Baigusi universitetą labai greitai gavo mėgstamą darbą. Ji šiandien laiminga ir sėkminga, nes sunkumai ją stiprino, ugdė, mokė. Ji sako, kad sunki vaikystė ruošė ją nuostabiems dalykams. Ji parodo, kad gauname daug daugiau, negu mes netekome. Problemos, netektys, trūkumai skirti mūsų gerovei.

Gal nepatiriate padėkos arba paaukštinimo savo darbo vietoje už tai, ką darote dėl visos įmonės. Gal bažnyčioje arba mokykloje jūs savanoriaujate jau daugelį metų. Tačiau nepatiriate vidinės ramybės, paguodos, dvasinės ir fizinės sveikatos. Jūs sunkiai dirbate ir pasiaukojate dėl kitų, bet santykiai šeimoje negerėja. Tai sunkumai, kurie naudingi jūsų augimui, atsparumui ir ištvermei stiprinti. Nesustokite, nepasiduokite, neliūdėkite. Prisiminkite, kad kiekviena nesėkmė ruošia jus didesnei sėkmei, pasiekimams ir kitiems teigiamiems pokyčiams. Kiekviena kliūtis skirta didesnei jūsų dvasinei ir materialinei gerovei. Sunkumai naudingi jums, nes jie padeda jums ugdyti stiprybes.

Dalis iš jūsų jau šiandien arba rytoj patirsite tam tikrų sunkumų. Gal vairuodami automobilį sutiksite vairuotoją, kurio veiksmai sukurs labai sudėtingą situaciją arba neleis jums pakeisti eismo juostos. Gal turėsite spręsti labai sudėtingą darbo situaciją tuomet, kai vėluosite į kitą susitikimą arba skubėsite atlikti kitą užduotį. Gal pas jus užsuks kaimynas prašydamas pagalbos tuomet, kai jūs stebėsite tiesioginę televizijos krepšinio rungtynių transliaciją. Tai bus jūsų charakterio savybių ugdymas ir gyvenimo vertybių mokymas.

Gal negalite priimti labai nemalonaus vadovo nurodymų. Gal jūsų sutuoktinis, vaikas arba draugas nervina ir žeidžia jus. Prisiminkite, kad tie žmonės yra galimybė jums augti ir tobulėti. Jie parodo jums tai, ką turite keisti savyje. Kai jums sunku arba nesiseka, nepasiduokite nusivylimui ir pykčiui. Prisiminkite, kad tai tik išbandymas. Tai galimybė jums tobulėti. Išlaikykite ramybę ir džiaugsmą. Tai ugdo jūsų kantrybę, gailestingumą, atidumą, geranoriškumą ir kitas savybes, kurių jums reikės ateityje.

Šventasis Raštas sako: „Mylimieji, nesistebėkite, kad degina jus ugnis, lyg jums būtų atsitikę kas nepaprasta, nes taip darosi jums išmėginti. /1 Pt 4, 13/.“ Sunkumai skirti tam, kad jie atskleistų jūsų charakterio stiprybes. Tai gali būti eismo spūstis, grubus žmogus, netikėta liga arba netektis. Dažniausiai būna labai sunku priimti tokius įvykius. Tai sukelia pyktį, nepasitenkinimą, nerimą arba nusivylimą. Pradedate pavydėti, kaltinti ir kritikuoti kitus arba save. Dalis žmonių netobulėja nes nepriima sunkumų kaip galimybės ugdyti savo charakterį.       

Priimkite sunkumus. Priimkite juos kaip pamoką ir galimybę augti bei stiprėti. Sėkite gerumą visose vietose. Darykite gera visiems, kurie neteisingai elgiasi su jumis. Ugdykite dorybes. Jei taip gyvensite, jūs kilsite visose srityse. Jūs rinksite gausų gyvenimo gėrybių derlių. Išsipildys visos jūsų svajonės. Jūs patirsite išgydymą, atsivertimą, ramybę, turtą, atleidimą, darną ir visa tai, ko trokšta jūsų širdis.

Mūsų vertingumas

2020 06 21

O jūsų net visi galvos plaukai suskaityti. /Mt 10, 30/

Pakalbėkime šiandien apie žmogaus vertingumą. Mes esame Dievo kūrybos šedevrai. Esame sukurti talentingiausio pasaulyje menininko. Nešiojamės jo pirštų antspaudus. Šventasis Raštas sako: „Mes esame jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti /Ef 2, 10/.“ Tai reiškia, kad nesame atsitiktinai atsiradę pasaulyje. Mūsų išvaizda, mūsų kūno trūkumai ir privalumai, mūsų talentai ir silpnybės turi tam tikrą tikslą. Gavome visa tai, ko reikia, kad kurtume patį nuostabiausią gyvenimą.

Vyras vardu Nick Vujicic, kuriam dabar beveik 40 metų, nuo pat gimimo neturi nei rankų, nei kojų. Jo tėvai buvo labai nusivylę ir nesidžiaugė jo gimimu. Mokykloje iš jo daugelis šaipėsi. Jam reikėjo nuolatinės priežiūros ir globos. Pamanytumėte, kad jis pats nelaimingiausias žmogus pasaulyje. Priešingai, jis yra laimingas milijonierius, kuris keliauja po pasaulį vesdamas motyvacijos seminarus įvairiose verslo įmonėse bei sakydamas vilties ir džiaugsmo pamokslus didelėse bažnyčiose. Jis turi didelį namą, mėgstamą darbą, nuostabią žmoną ir 4 vaikų šeimą. Neturėdamas kojų jis puikiai įvaldė savo kūną. Jis puikiai vaikšto namuose ir plaukioja baseine. Be to, savo dantų ir galvos pagalba, jis pats atlieka įvairius namų ūkio darbus, kalba telefonu, dirba kompiuteriu. Jis vienas iš sėkmingiausių motyvacijos kalbėtojų ir pamokslininkų savo krašte ir pasaulyje. Savo išraiškingoje ir humoro kupinoje kalboje jis spinduliuoja drąsa, tikėjimu, optimizmu, viltimi, entuziazmu ir džiaugsmu, kurie paliečia ir pritraukia klausančiuosius.

Žinoma, jis galėjo pasilikti nusivylęs savo išvaizda. Jis galėjo ir toliau mąstyti, kad jis nieko niekam negali duoti. Vaikystėje galvojo net apie savižudybę. Bet paskui jis pradėjo skaityti Šventąjį Raštą ir klausti savęs, kodėl jį Dievas tokį sukūrė. Šiandien jis atrado atsakymą. Jis tiki, kad jis turi ypatingą misiją gyvenime. Jo užduotis - įkvėpti tūkstančius žmonių nepasiduoti nusivylimui, nugalėti sunkumus ir siekti didelių tikslų. Jis moko mus priimti save tokius, kokie esame ir atrasti savo misiją gyvenime. Jis sako: „Jei aš, neturėdamas nei rankų nei kojų, galėjau pasiekti tiek daug gyvenime ir tapti laimingu, ar jūs galite pasilikti nepatenkinti ir nusivylę, turėdami dvi rankas ir dvi kojas?“ Esate sukurti būtent taip, kad galėtumėte įvykdyti jums skirtą užduotį pasaulyje. Jūs turite visa tai, ko jums reikia laimingam ir prasmingam gyvenimui.

Viena šeima pasakojo, kad prieš trisdešimt metų jie susitaupė pakankamai pinigų ir nusprendė pasistatyti savo nedidelį namą. Kadangi tuomet buvo labai sunku surasti gerą statybų firmą, jie nusprendė statyti patys. Kai baigė statyti, namas atrodė puikiai. Tačiau po poros metų jie pastebėjo, kad mūrinė tvora šalia namų pradėjo irti, nes apačioje nebuvo gero pamato. Kas mėnesį ji atrodė prasčiau ir prasčiau. Kiekvieną kartą jie, praeidami pro tvorą, mąstė ir girdėjo savo mintyse: „Kam tu statei šią tvorą? Tu neturi jokios patirties. Tu nesugebi to daryti. Dabar ta tvora griūva. Kaimynai tikriausiai šaiposi iš tavo kūrinio. Pataisymas kainuos daugiau pinigų ir laiko, negu jos pastatymas.“

Daug mėnesių ta viena klaida juos liūdino ir nervino. Bet vieną dieną jie apsisprendė nebepaisyti tos vienos klaidos ir pastebėti tai, ką padarė gerai. Nors tvora buvo kreiva, privažiavimas prie garažo buvo tiesus, garažo durys veikė puikiai, visa vandentiekio sistema ir šildymas veikė be problemų. Namas, jo durys ir langai atrodė labai gražiai. Jie atrado šimtus dalykų, kuriuos padarė gerai statydami savo namus. Toks požiūris pagerino jų savijautą, nuotaiką, sveikatą, santykius ir darbo rezultatus.

Mokykitės kreipti dėmesį ne į vieną nepavykusį darbą, bet į tūkstančius tų dalykų, kuriuos padarėte gerai. Taip atrasite dar daugiau džiaugsmo ir ramybės gyvenime. Tokiu būdu ugdysite teisingą požiūrį į save, kitus ir pasaulį. Toks nusiteikimas padės jums atskleisti dar daugiau savo išminties, kūrybingumo ir energijos.

Jei norite būti laimingi gyvenime, turite mokytis gėrėtis tuo, kas esate, ką turite, ką darote. Ryte atsikėlę pirmiausia džiaukitės dar viena jums dovanota diena. Gėrėkitės, kad patys be kitų pagalbos atsikėlėte. Kasdien kartokite: „ Dieve, esu tavo mylimiausias kūrinys. Esu palaimintas ir apdovanotas visu tuo, ko reikia, kad gyvenčiau pilnutinį gyvenimą. Nesu vidutiniškas kūrinys, nes esu sukurtas pagal tavo atvaizdą. Gal neturiu tokių talentų, kuriuos turi kiti. Gal nesu toks patrauklus, kaip kiti. Tačiau turiu tai, ko neturi kiti. Turiu dar daug neatskleistų talentų, idėjų, tikslų. Esu stiprus, sveikas, tvarkingas, kūrybingas ir darbštus, ramus ir laimingas.“       

Gal kartais sakote: „Esu tik paprastas verslininkas... Esu tik neišsilavinęs darbininkas... Esu tik eilinė mokytoja... Esu tik neturtinga senelė... Esu tik vieniša mama.“ Ne tai yra svarbiausia. Svarbiausia prisiminti, kad esate Visagalio Dievo vaikai. Gal dar nepasiekėte savo tikslų, gal dar neturite mėgstamo darbo, gal šeimoje įtampa. Prisiminkite, kad jūsų asmeninis vertingumas nepriklauso nuo to, kaip jūs atrodote, koks jūsų charakteris arba pasiekimai. Jūsų vertę nusako tai, kas yra jūsų Kūrėjas, kuris įkvėpė jums savo gyvenimą. Kiekvieną vakarą gėrėkitės tuo, ką tą dieną nuveikėte. Džiaukitės kiekviena diena. Pripažinkite savo vertingumą. Tuomet dar labiau stiprės jūsų tikėjimas, sveikata, santykiai. Tada pastebėsite naujų galimybių, sutiksite reikiamų žmonių ir pasieksite dar didesnių tikslų.

Kun. Rytis Gurkšnys SJ