Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR SAVAITĖS MALDA

Ką turime atiduoti?

2020 10 18

Jėzus tarė: „Atiduokite tad, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas Dievo – Dievui.“ /Mt 22, 21/

Pakalbėkime apie tai, ką turime atiduoti Dievui. Kas jam priklauso? Jam viskas priklauso. Jis yra visų mūsų materialinių ir finansinių turtų kūrėjas. Jis dovanoja mums visas mūsų pajamas, pinigus, daiktus. Kai mes atiduodame viską į Viešpaties rankas, mes priimame tai, kas mums geriausia. Kai atiduodame jam savo tikslus ir sunkumus, mes išsilaisviname iš streso, nerimo, baimių. Jei norime daugiau teigiamų pokyčių, turime daugiau atiduoti jam tai, kas jam priklauso.

Viena jauna moteris buvo 28 metų amžiaus ir dirbo televizijos žurnaliste. Tuomet ji skaitė knygą apie tai, kaip kita jauna mergina sugebėjo pakilti po vaikystėje patirto smurto. Ji pasakojo savo išgyvenimus ir rašė juos savo laiške, kreipdamasi į Dievą. Ta knyga pavadinimu „Violetinė spalva“ jaunąją žurnalistę labai stipriai palietė, nes ji taip pat išgyveno daug smurto ir skurdo vaikystėje. Ji sužinojo, kad kuriamas filmas pagal šią knygą, labai troško vaidinti jame. Filmo kūrėjai pakvietė ją į aktorių atranką. Ji ten puikiai pasirodė, kai ji papasakojo apie savo vaikystę ir savo patirtį televizijoje. Ji mąstė apie tą filmą dieną ir net sapnavo jį naktimis. Bet ilgai nesulaukė atsakymo iš kūrėjų.

Ją tas laukimas labai išvargino. Ji nusprendė atnaujinti savo jėgas ir išėjo atostogų. Ji nuvyko į poilsio namus užmiestyje. Tuose namuose ji mąstė, kodėl jos svajonė ją sekino, vargino ir naikino. Vieną dieną ji pradėjo giedoti: „Viską atiduodu tau, Jėzau...“ Tuomet ji suvokė, kad visiškai nebūtina patekti į filmą tam, kad ji būtų laiminga. Ji padėjo svajonę ant Viešpaties altoriaus. Ji nurimo, pradėjo vėl džiaugtis gyvenimu ir gėrėtis kiekviena akimirka. Po kelių dienų jai paskambino režisierius Steven Spielberg ir pasakė, kad ji jau priimta į filmą.

Kažkas vyksta, kai savo svajonę padedame ant altoriaus. Labai galinga malda: „Dieve, valdyk mano gyvenimą. Tu matai mano svajones. Matai, ką aš noriu pasiekti, ką pakeisti. Dieve, stengiuosi daryti viską geriausiai. Bet nepulsiu į neviltį, jei viskas nevyks taip, kaip noriu. Tu žinai, kas man geriausia. Esu laimingas šiandien šioje situacijoje.“ Net ir pati sunkiausia situacija keičiasi, kai mes leidžiame Dievui vesti mus. Net ir tuomet, kai nematome jokios išeities, jis toliau darbuojasi. Kai pavedame jam savo svajones, jis veda mus ten, kur turime būti. Jis viską nuostabiai sutvarko.

Du jauni žmonės, neseniai sukūrę šeimą, persikėlė gyventi į kitą miestą. Jie sunkiai vertėsi. Vyras darbavosi net dviejuose darbuose tam, kad išlaikytų šeimą. Žmona namuose prižiūrėjo kelis mažamečius vaikus. Pajamų jiems užtekdavo susimokėti nuomai ir maistui. Kartais jie mąstydavo, kad jiems nepavyks išgyventi. Jie manė, kad jie nevykėliai ir jiems reikės grįžti gyventi pas tėvus. Žinoma, lengviausias kelias buvo pasiduoti tokioms pralaimėjimo mintims. Bet jie nusprendė nepasiduoti.

Vakarais jie nesėdėdavo savo mažame bute. Jie neliūdėdavo ir neverkšlendavo. Jie apsirengdavo, sėsdavo į automobilį, važiuodavo į miesto centrą, pastatydavo savo automobilį nemokamoje stovėjimo aikštelėje ir eidavo kelis šimtus metrų pėsčiomis į vieną iš prabangiausių viešbučių. Jie įeidavo į tą gražų pastatą, jį apžiūrinėdavo, sėdėdavo jo gražioje priėmimo salėje. Ten jie svajodavo. Vyras pasakojo: „Norėjau būti toje nuostabioje erdvėje, norėjau pajusti jos grožį, prie jos prisiliesti. Tas fizinis buvimas pakylėdavo mano dvasią ir palaikydavo mano viltį. Norėjau būti toje aplinkoje, kuri mane įkvėpdavo darbuotis siekiant savo svajonės.“

Šie jauni žmonės stiprino savo viziją, kreipdami savo mintis, akis ir jausmus į tai, apie ką svajojo. Jie savo mintimis ir veiksmais peržengė savo sunkią situacija. Jie žvelgė į tai, kas slypėjo už jų sunkios situacijos. Jie žvelgė į ateitį. Jie žvelgė į tai, kur jie norėjo būti ateityje. Tokie jų veiksmai stiprino jų tikėjimą. Labai greitai keitėsi jų situacija, padidėjo jų šeimos pajamos ir jie galėjo įsigyti savo namą.

Gal esate užstrigę savo gyvenime. Gal jūs jaučiate poreikį pokyčiams Gal neturite aiškios vizijos. Gal nežinote, kokie jūsų tikslai gyvenime. Gal nežinote, ko turite prašyti Dievo. Pakeiskite aplinką. Nebesėdėkite nusivylę. Baikite mąstyti, kad jau niekas jūsų gyvenime nepagerės. Eikite ten, kur galite svajoti. Gal tai bažnyčia, gal parkas, gal miesto centras. Atraskite tą vietą, kur jūs galėtumėte svajoti, kur galėtumėte kurti didelę viziją, kur galėtumėte sustiprinti savo tikėjimą. Išeikite iš neigiamos aplinkos ten, kur pajustumėte laimėjimų dvasią. Būkite ten, kur kiti jus įkvėptų ir sustiprintų jūsų dvasią. Būkite ten, kur žmonės jus padrąsintų ir skatintų būti tuo, kuo galite būti. Būkite ten, kur kiti jus įkvėptų siekti naujų aukštumų.

Įsivaizduokite save priimančius daug gerų dalykų. Tikėkite, kad Dievas jus laimina. Tikėkite, kad jis jums palankus. Tikėkitės paaukštinimo, pajamų padidėjimo, sveikatos, ramybės. Kiekvieną rytą dėkokite Dievui už ateinančios dienos laimėjimus ir pasiekimus. Kai susiduriate su kliūtimis, neleiskite joms valdyti jūsų gyvenimo. Mąstykite apie Dievo gerumą, turtingumą, dosnumą, galią, meilę.

Atiduokite, kas ciesoriaus ciesoriui, kas Dievo Dievui. Nepersistenkite siekdami savo svajonės. Skirkite laiko maldai, meditacijai, apmąstymui. Kasdien nusiraminkite, pailsėkite, gėrėkitės kiekviena diena. Leiskite Dievui darbuotis, veikti ir keisti sunkią situaciją. Jis valdo visatą. Jam priklauso visi turtai. Jis juos jums dovanojo. Jūsų ateitis gerose rankose. Ji Visagalio rankose. Jis žino tai, kas jums geriausia. Jei atiduosite viską į jo rankas, jei leisite jam veikti, jis ves jus geriausiu keliu. Jis dovanos jums tai, ko trokšta jūsų širdis. Patirsite dar didesnių laimėjimų, negu galėjote įsivaizduoti. Priimsite dar daugiau sveikatos, finansų, ramybės, džiaugsmo ir laimės.

 -

Savaitės malda

Visagali Amžinasis Tėve, tu sakai, kad turiu atiduoti tau visa tai, kas tavo. Tau viskas priklauso. Tu esi visų mano materialinių ir finansinių turtų kūrėjas. Tu dovanoji man visas mano pajamas, pinigus, daiktus. Kai atiduodu viską į tavo rankas, priimu tai, kas man geriausia. Kai atiduodu tau savo tikslus ir sunkumus, aš išsilaisvinu iš streso, nerimo, baimių. Tikiu, kad tavo meilė galingai veikia šiandien mano gyvenime. Niekas negali įveikti manęs, nes tu davei man stipriausią visatos galią, kuri leidžia man įveikti visus sunkumus ir trūkumus. Aš viską galiu pasiekti, nes Kristaus galia veikia manyje. Aš žinau, kas aš esu, kas mane sukūrė, kokia galia man duota. Esu nenugalimas, nes tavo galia padaro mane neįveikiamu. Tavo palaima pripildo mane ir dovanoja man sveikatą. Aš galiu įveikti bet kokią neišgydomą ligą. Tavo malonė mane apgaubia. Ji jau dabar šalina mano finansinius trūkumus iš mano sąskaitos. Tavo galia veikia mano šeimoje. Mano šeimos nariai bus sveiki, išmintingi ir sėkmingi. Jų tikėjimas auga ir stiprėja. Jokia piktosios dvasios jėga negali sustabdyti arba nugalėti jų. Manęs negali įveikti jokia liga, priklausomybė, konfliktas, trūkumas ir joks kitas priešas. Mano priešai neturi jokios galios man, nes tavo Šventoji Dvasia padaro mane galingu ir neįveikiamu per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Kun. Rytis Gurkšnys