Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR SAVAITĖS MALDA

Sveiki mano svetainės lankytojai ir skaitytojai,

Dėkoju Jums, kad skaitote mano mokymus, taikote jų principus savo kasdienybėje, mokotės gyvenimo dėsnių, ugdote reikiamas dorybes ir dalinatės atradimais su kitais.

Kitas mano sekmadienio mokymas šioje svetainėje bus paskelbtas rugsėjo 6 d.

Linkiu Jums visiems gražių vasaros poilsio dienų ir geriausios kloties visuose jūsų užmojuose.

-

 Ugdyti gerumą

2020 07 19

Tarnai pasisiūlė: „Jei nori, mes eisime ir jas išravėsime“. Jis atsakė: „Ne, kad kartais, ravėdami rauges, neišrautumėte su jomis ir kviečių /Mt 13, 28-29/.

Pakalbėkime šiandien apie tai, kaip ugdyti gerumą kiekviename žmoguje. Mūsų Kūrėjas davė labai daug gerumo kiekvienam žmogui. Jis pasėjo gerumo sėklą mūsų širdyse. Bet sielos priešas pasėjo daug blogio, silpnybių, negatyvumo mūsų širdyse. Tos piktžolės žmogaus gyvenime paslepia gerą Dievo sėklą. Matydami tai, mes stengiamės kuo greičiau sunaikinti kito silpnybes, priklausomybes, prisirišimus, blogus pasirinkimus. Bet Jėzus mus šiandien moko įžvelgti gerumą ir grožį kitame žmoguje.

Kai susikoncentruojame į tai, kas mus erzina, nervina, vargina, tuomet nebematome žmogaus gerų savybių, darbų, sprendimų, idėjų. Kai sutuoktiniai susikoncentruoja į kito silpnybes, tuomet jie pamiršta tai, kas juos paskatino sukurti šeimą. Daug santykių gali būti išsaugoti, jei mes nepadidintume tų problemų, kurios tikrai nėra didelės.

Vienas vyras pasakojo, kad jis ir jo žmona buvo dažnai kviečiami skaityti paskaitas įvairiose organizacijose. Jie vykdavo skirtingais automobiliais. Vyras visada atvykdavo į konferenciją viena valanda anksčiau tam, kad pasiruoštų, nusiramintų ir susikauptų. Jo žmona atvykdavo paskutinę minutę. Tai jį labai nervindavo. Jis stengėsi jai padėti pasikeisti. Jis padėdavo jai pasiruošti. Jis atlikdavo visus namų tvarkymo darbus tam, kad žmona galėtų anksčiau išvykti. Jis ją mokė, jai aiškino, prašė, kad ji atvyktų anksčiau. Tačiau jos elgsena nesikeitė keletą metų. Tai stiprino jo nerimą, nusivylimą ir stresą.

Vieną dieną maldoje jis atrado sprendimą. Jis suprato, kad jis turi nebekeisti jos elgsenos. Jis sau kartojo: „Aš leidžiu savo žmonai būti tokia, kokia ji yra. Ji niekada nevėluoja. Ji neatvyksta anksčiau, kaip aš tikiuosi. Nenoriu, kad ji būtų tokia, kaip ir aš. Ne visi gali turėti tas pačias savybes. Aš esu ramus. Tai manęs nebeerzina.“ Vyras suprato, kad jis gali visą gyvenimą švaistyti tam, kad pakeistų ją ir padarytų ją tokią, kaip ir jis. Jis suprato, kad Dievas davė jam žmoną ne tam, kad ją pakeistų pagal save. Šis suvokimas suteikė jam daugiau ramybės ir gyvenimo džiaugsmo.

Esame skirtingi. Atrodome skirtingai, elgiamės skirtingai, mąstome skirtingai, mėgstame skirtingus dalykus. Pripažinkime skirtumus, kad pastebėtume kuo daugiau gerų savybių. Visada prisiminkime, kad mes irgi nerviname kitus savo savybėmis, elgesiu ir žodžiais. Niekas nėra tobulas.

Kai kurie bažnyčioje kartoja: „Mane nervina maži vaikai, kurie bėgioja per pamaldas bažnyčioje. Mane erzina šalia sėdintis jaunuolis, kuris nesiklaupia, kai visi klaupiasi. Man nepatinka kunigo pasakyti pavyzdžiai per pamokslą. Visi turi keistis. Vaikai turi baigti bėgioti. Visi turi klauptis. Kunigas turi nebesakyti tokių pavyzdžių. Aš palieku šią bendruomenę?“ Tai neteisingas požiūris. Dėkokime, kad jaunos šeimos atveda savo vaikus į bažnyčią. Pasitraukime į kitą bažnyčios vietą, kur nėra jaunimo. Melskimės, kad galėtume įsiklausyti į tai, ką kunigas nori pasakyti.

Kas dažniausiai atima jūsų ramybę? Dažnai tai smulkmenos, maži įvykiai. Gal jus nervina pardavėja. Gal automobilį kas nors apibraižė. Gal vėluojate į darbą. Eismas lėtas. Nerandate automobilio raktelių. Pridegė blynai. Reikia dirbti viršvalandžius. Sunervino bendradarbio žodis. Dažnai sureikšminate mažus dalykus ir netenkate ramybės dėl smulkmenų. Kiekvieno žmogaus branda matuojama pagal tai, kokie dalykai juos nuvilia, sunervina, išmuša juos iš pusiausvyros.

Apaštalas Paulius neprašė Dievo pašalinti visus jo gyvenimo sunkumus. Jis meldė stiprybės ir tikėjimo tam, kad pereitų visas kliūtis. Netaisykite kiekvienos smulkmenos. Nesistenkite, kad kiti būtų tokie, kaip jūs. Leiskite jiems suklysti. Žvelkite į kitus taip, kai Dievas žvelgia į jus. Būkite gailestingi. Jūsų užduotis nėra pakeisti žmones. Kai tai pamirštate, nešate stresą, įtampą, konfliktus, ligas ir net įvairias netektis į savo šeimas ir kitus santykius. Kai nebesinervinate dėl smulkmenų, patys nurimstate ir pastebite bei kuriate daugiau grožio ir gerumo kituose.

Gyvenimas per trumpas tam, kad pakeistumėte kitą. Leiskite jiems būti savimi. Priimkite juos tokius, kokius juos Dievas sukūrė. Jie sukurti tam, kad jus papildytų, o ne tam, kad kopijuotų. Tai daro gyvenimą gražesnį ir įdomesnį. Jeigu visi būtų vienodi, gyvenimas būtų nuobodus. Žmonės nėra blogi. Jie kitokie negu jūs. Jei taip mąstysite, daugiau džiaugsmo ir ramybės patirsite. Jei nesieksite pakeisti kitų, mažiau kritikuosite ir kaltinsite, tuomet Dievas keis jūsų sunkią situaciją, pagerės santykiai, atsivers naujos galimybės. Tuomet gyvensite tą gyvenimą, kuriam esate pašaukti. Patirsite dar daugiau laimėjimų, kuriuos Viešpats dar yra jums parengęs.

-

Savaitės malda

Visagali Amžinasis Tėve, tavo Sūnus sako „nerauti piktžolių, kad kartu su jomis neišrautume ir javų.“ Tu mokai mane nenaikinti kito silpnybių, kad nesunaikinčiau ir to, kas gera kitame. Tu davei labai daug gerumo kiekvienam. Tu pasėjai gerumo sėklą visų širdyse. Bet sielos priešas pasėjo daug blogio, silpnybių, negatyvumo jų širdyse. Tos piktžolės žmogaus gyvenime paslepia gerą tavo sėklą. Tu matai, kaip mes stengiamės kuo greičiau sunaikinti kito silpnybes, priklausomybes, prisirišimus, blogus pasirinkimus. Bet tu mus šiandien mokai įžvelgti gerumą ir grožį kitame žmoguje. Gyvenimas per trumpas tam, kad keisčiau kiekvieną žmogų, kuris man nepatinka, kuris mane nervina. Mokyk mane leisti jiems būti savimi. Padėk man priimti juos tokius, kokius juos tu sukūrei. Jie sukurti tam, kad mane papildytų, o ne tam, kad mane kopijuotų. Tai daro gyvenimą gražesnį ir įdomesnį. Jeigu visi būtume vienodi, gyvenimas būtų nuobodus. Žmonės nėra blogi. Jie kitokie. Toks požiūris man teikia dar daugiau džiaugsmo ir ramybės. Kai nesiekiu pakeisti kitų, mažiau kritikuoju ir kaltinu, tuomet tu keiti juos. Man atveri naujas galimybes ir padedi man kurti gyvenimą, kuriam esu pašauktas. Priimu visa tai, ką tu dar nuostabaus man esi parengęs per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Kun. Rytis Gurkšnys