Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR SAVAITĖS MALDA

Dievo karalystė čia pat

2021 02 21

„Atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“/Mk 1, 15/

Pamąstykime apie tai, kad Dievo karalystė yra visose mūsų gyvenimo srityse. Jam rūpi visa tai, kas vyksta mūsų mintyse, tiksluose, veikloje, finansuose, sveikatoje, santykiuose. Dažnai mąstome, kad Dievui rūpi tik tam tikri dalykai. Dažniausiai į jį kreipiamės, kai mums labai sunku. Kai sergame ar mūsų artimą žmogų paliečia liga, skubame melstis ir prašyti jį pagalbos šioje sunkioje situacijoje. Tačiau jam rūpi kiekviena mūsų gyvenimo sritis. Jis nori, kad daugiau nuveiktumėte biure, įmonėje. Jis nori, kad ir vairuodami gatvėje ir rinkdamiesi prekes parduotuvėje padarytumėte teisingus pasirinkimus. Jam rūpi, kad jūsų vaikų auklėjimas padėtų augti jų asmenybėms. Jam rūpi, kad jūsų įmonėse netrūktų klientų. Jis nori pakylėti jus kiekvienoje gyvenimo srityje.

Vienas krepšininkas, puikus žaidėjas, pasakojo, kad prieš kiekvienas varžybas meldžiasi. Užmerkia akis. Kelis kartus įkvepia ir iškvepia, prašydamas Dievo palaiminimo ir priimdamas jį. Žinoma, net po tokios maldos jis patiria traumų ir pralaimėjimų. Bet malda jam padeda dar labiau išnaudoti talentus. Jis meldžiasi, sakydamas: „Dieve, man reikia tavęs. Tu esi mano Viešpats ir mano vadovas. Dėkoju, kad esi su manimi...“ Tokia malda jis atveria savo širdį, mintis ir veiksmus Dievo palaimai. Jis žino, kad turi talentų, kurie padeda jam puikiai žaisti. Tačiau jis kartoja: „Dieve, dėkoju už tavo talentus, už tavo jėgas, už tavo ištvermę, už tavo gerumą, už tavo palaimą. Visa tai iš tavęs gaunu. Visa tai tau priklauso. Tvarkyk mano gyvenimą, vesk mane teisingu keliu“.

Kai meldžiamės eidami į parduotuvę, ten perkame tai, kas mums tikrai reikalinga ir atitinka mūsų pajamas ir poreikius. Kai meldžiamės prieš susitikdami su savo klientais, sudarome abiem pusėms palankiausias sutartis. Kai meldžiamės prieš kelionę, mes lengviau ir greičiau pasiekiame jos tikslą. Kai ryte prašome Dievą palaimos naujai dienai, ta diena būna sėkmingesnė, ramesnė. Kai dėkojame jam darydami trumpas kelių minučių pertraukas darbo metu savo darbo vietoje, mes padarome daugiau gerų sprendimų, lengviau įveikiame sunkumus, dažniau būname tinkamoje vietoje tinkamu laiku.

Tačiau taip dažnai mes uždarome Dievą į sekmadienio ryto dėžutę. Manome, kad jo karalystė yra tik bažnyčioje. Dažnai tai vienintelis kartas per savaitę, kai mes į jį kreipiamės, apie jį mąstome, jam dėkojame. Kai kurie sako: „Ryti, jokio dvasingumo nėra mūsų įmonėje. Verslas su dvasingumu nesuderinamas. Negaliu melstis eidamas gatve, pjaudamas kiemo pievelę, valydamas kambarius...“ Labai svarbu atrasti Dievą visur, pastebėti jį, skirti jam laiko, pasikalbėti su juo, pripažinti jį kiekvienoje gyvenimo srityje. Turime ugdyti įprotį, kad tai darytume kuo dažniau kiekvieną dieną. Turime nuolat prisiminti, kad Dievo karalystė čia pat.

Jėzus sakė: „Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių; nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti /Jn 15, 5/“. Tik leisdami Dievui darbuotis mūsų gyvenime galime būti sėkmingi savo veikloje. Nei viena diena negali būti sėkminga be jo pagalbos. Nebūtina ilga malda. Pakanka įkvepiant ir iškvepiant sakyti: „Dieve, laimink mano darbą ir šios dienos planą. Dėkoju už tavo palaimą“. Tokiais žodžiais pripažįstame, kad jis yra mūsų Viešpats, kad esame jo karalystės nariai.

Kiekvienas tėvas džiaugiasi, kai sūnus prašo patarimo, pamokymo, pagalbos. Tokiu prašymu sūnus tėvui parodo, kad tėvas yra protingas, išmintingas, talentingas, patyręs. Sūnus pripažįsta, kad tėvas tikrai yra jam reikalingas. Sūnus parodo savo pasitikėjimą juo. Dievas irgi džiaugiasi ir mielai padeda savo vaikams. Kai nuolat tikime Dievo pagalba, gal ir ne viskas vyksta taip kaip tikėjomės, bet viskas pamažu eina geryn. Gal tą dieną po maldos patiriame daug nesėkmių. Tačiau visa diena būna sėkmingesnė, lengvesnė ir ramesnė. Kartais net nepastebime pasikeitimo, bet malda veikia paslaptingai ir apsaugo mus nuo didesnių nelaimių. Taip veikia Dievo karalystė, kuri yra čia pat.

Senojo testamento karalius Dovydas turėjo vaiką, kuris sunkiai susirgo ir buvo mirštantis. Tuomet Dovydas kitame kambaryje pasninkavo, meldėsi, prašydamas, kad Dievas išgelbėtų jo sūnų. Visą savaitę jis budėjo, meldėsi, beveik nemiegojo. Tačiau savaitės pabaigoje vaikas mirė. Visi rūmų žmonės tikėjosi, kad Dovydas bus labai nusiminę, nusivylęs, netekęs sūnaus. Ką darė Dovydas? Sužinojęs apie sūnaus mirtį, Dovydas pakilo, nuėjo nusiprausė, apsirengė puošniais drabužiais ir šventykloje šlovino Dievą už jo gerumą. Visi jo artimieji stebėjosi, kad jis neliūdi dėl savo sūnaus. Dovydas sakė: „Vaikui dar gyvam esant, aš pasninkavau ir verkiau, nes galvojau: 'Kas žino? Gal bus VIEŠPATS man malonus ir vaikas liks gyvas'. O dabar, jam numirus, kodėl turėčiau pasninkauti? Argi galėčiau jį vėl sugrąžinti? Aš pas jį nueisiu, bet jis pas mane nesugrįš /2 Sam 15, 23/“. Dovydas pasirinko palikti šią netektį praeityje ir kurti toliau laimingą gyvenimą.

Kai mums nesiseka, kai patiriame nesėkmes, mums lengviau jas priimti, pakilti, įžvelgti naujas galimybes tuomet, kai pripažįstame, kad Dievas viską nuostabiai tvarko. Meskimės trumpomis maldomis: „Dieve, man reikia tavęs. Dėkoju už tavo gerumą. Suteik man išminties verslo sprendimuose. Ačiū, kad saugai mano šeimą“. Kai taip meldžiamės, mes tampame ramesni, stipresni ir viskas klostosi geriau. Meskimės kuo dažniau kasdien. Kalbėkimės su Dievu. Prisiminkime, kad be jo nieko negalime. Jo karalystė yra mūsų šeimose, darbo vietose, banko sąskaitose, sveikatoje. Skirkime jam daugiau vietos. Tuomet jis ves mus į tas vietas, kur net nesvajojome būti. Jis laimins mūsų pastangas savo sėkme. Jis ves mus pačiu geriausiu gyvenimo keliu.

-

Savaitės malda

Visagali Amžinasis Tėve, tu sakai, kad tavo karalystė čia pat. Tu kvieti mane dažniau atsiversti, pastebėti, priimti ir skelbti tavo gerumą, tavo darbus, tavo dovanas. Dėkoju, kad tu laimini mano mintis, žodžius ir darbus. Per juos tu nori paliesti dar daugiau žmonių. Padrąsink, įkvėpk, pakylėk, sustiprink, padaryk juos sėkmingais ir laimingais. Žinau, kad viską gaunu iš tavęs. Tavo karalystė yra kiekviename mano gyvenimo žingsnyje. Tik su tavo pagalba galiu tapti tuo, kuo tu mane sukūrei. Dėkoju už tavo stiprybę, už tavo išmintį, už tavo vedimą. Tu esi mano jėgų, sveikatos, stiprybės ir gerovės šaltinis. Suteik man išminties darbo sprendimuose. Padėk man dar labiau įsiklausyti į tavo gerąją naujieną. Padėk man dažniau mąstyti ir kalbėti apie tai, kas gera, gražu, teisinga. Tu esi mano gyvenimo centre. Tu laimini mano darbo pastangas savo sėkme. Aš priimu dar daugiau laimės ir teigiamų pokyčių. Mokyk mane rodyti tave pasauliui. Mokyk mane skelbti tavo gerąją naujieną kiekvienam žmogui. Tu esi geras tam, kuris tavęs ieško. Per mane tavo karalystė tampa dar labiau matoma. Priimu tavo laimingą, ramų, sveiką, turtingą ir šventą gyvenimą, kurį tu man dovanoji per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Kun. Rytis Gurkšnys