Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR SAVAITĖS MALDA  

Teisingas kelias

2024 02 18

Parodyk man, Viešpatie, savąjį kelią, išmokyk mane takais tavo eiti. /Ps 24, 4/

Pakalbėkime apie teisingą gyvenimo kelią, kuriuo turime eiti. Šventasis Raštas sako: „Kas tik pagarbiai Viešpaties bijo, sužino iš jo taką, kuriuo eiti turėtų. Jis pats gyvens laimingai, ir jo vaikai paveldės žemę /Ps 24, 12-13/.“ Jis moko mus eiti teisingu keliu, kuris veda mus į palaimos gausą. Jis veda mus į dvasinę ir materialinę gerovę. Jis rodo mums kelią į jo dovanotas svajones. Jis moko mus eiti keliu, kuris veda į gerovę, kurios negalime nei užsidirbti, nei nusipelnyti, nei užsitarnauti. Jis veda mus, jis padeda mums padaryti teisingus sprendimus, pastebėti reikiamas galimybes, sutikti tinkamus žmones. Jis padeda mums kurti laimingą gyvenimą.

Šventasis Raštas sako: „Nusidėjėliams iš paskos seka nelaimė, o teisiuosius pasiveja gerovė. Geras žmogus palieka paveldą savo vaikaičiams, o nusidėjėlio turtas paskiriamas teisiajam /Pat 13, 21-22/.“ Tikėjimas yra mūsų privalumas ir stiprybė. Tikėjimas galingai veikia ir veda mus į gerovę. Tikėjimas traukia pasaulio turtus. Netikinčiojo sukurti turtai anksčiau ar vėliau atitenka tikinčiajam. Dievas veda mus taip, kad mes priimtume visus netikinčiųjų sunkiai sukurtus ir sukauptus turtus. Jis jau seniai visa tai paskyrė tam, kuris tiki jo meilės galia ir jam ištikimai tarnauja. Tikėjimo dėsnis visada veikia. Jis leidžia netikinčiam žmogui uždirbti daug pinigų. Jis leidžia jam sukaupti daug turtų. Bet jis taip pat pasirūpina, kad tie pinigai atitektų tikinčiajam. Mūsų tikėjimas jau dabar traukia mums gausius netikinčiųjų turtus.

Mes tikime, kad eidami Dievo keliu mes patirsime netikėtų pokyčių ir gausių gėrybių. Mums atsivers nauji materialiniai ir finansiniai turtai. Mes tikrai patirsime tai, nes mes jau daugelį metų tikime Dievo neribota galia. Mes šloviname jį, laikomės jo įsakymų, dosniai aukojame jo namams, nuoširdžiai tarnaujame vargstantiems. Jau ilgą laiką sėjame gerumo sėklas. Kiekvienas geras žodis, darbas, veiksmas labai vertingas jo akyse. Tos sėklos jau auga. Netrukus ateis metas nuimti jo malonių derlių.

1946 metais du broliai jautė vidinį įkvėpimą ir nusprendė atidaryti nedidelį greito maisto restoraną savo mieste. Jie žinojo, kad daugelis tuo metu mėgo valgyti šiltus mėsainius su jautiena. Tuo metu jų šalyje kūrėsi daug naujų panašių restoranų, kurie prekiavo mėsainiais. Vieną dieną broliai klausydami savo širdies balso nusprendė išbandyti naują idėją. Jie pradėjo gaminti mėsainius su vištiena. Jie atidarė naują greito maisto restoraną, kurį pavadino Chick-fil-A vardu. Jų nauji restoranai pritraukė labai daug lankytojų. Jų tinklas labai greitai augo. Šiuo metu jie valdo daugiau negu 2200 restoranų savo šalyje. Be to, restorano savininkų šeima kasmet paskiria milijonus dolerių labdarai visame pasaulyje. Dievas davė vieną idėją, kuri pakylėjo jų gyvenimą į naują lygmenį.

Dievas kasdien dovanoja žmogui naujas idėjas, netikėtus išradimus, verslo įmones, naudingus įrengimus, puikias knygas, gerus vaistus, naujas technologijas. Jis nuolat dovanoja mums gausiai išminties ir kūrybingumo. Jis įkvepia mums naujų idėjų, kurios kurtų žmonėms gerovę ir rodytų Dievo šlovę. Jis jau dabar rodo mums teisingą kelią. Jis gali duoti vieną idėją, kuri gali pakeisti mūsų sunkią situaciją.

Gal dabar nematome, kaip išspręsti sudėtingą problemą. Mes tikime, kad jis gali padaryti tai, ko mes negalime. Jis gali padaryti kažką nuostabaus per mus ir kitus žmones. Jis panaudoja paprastus žmones tam, kad darytų nepaprastus dalykus. Jis nori ne tik patenkinti visas mūsų reikmes, bet ir dovanoti mums gėrybių perteklių tam, kad galėtume laiminti stokojančius, vargstančius ir kenčiančius žmones. Jis nori laiminti mus taip gausiai, kad galėtume dar gausiau laiminti kitus.

Viena sutuoktinių pora nusipirko kelių hektarų žemės ir miško sklypą. Daugelį metų laikė jį savo nuosavybėje. Jie mąstė, ką galėtų daryti su tuo labai mažos vertės sklypu. Ilgai negalėjo sugalvoti, kam jį panaudoti. Žemės sklypas buvo labai toli nuo didmiesčių. Jis buvo netinkamas žemės ūkio reikmėms. Tačiau vieną dieną jie gavo pranešimą, kad šalies valdžia projektuoja greitkelį, kuris eis per jų sklypą, ir superka žemę tame regione. Jie pardavė valstybei dalį žemės sklypo dešimt kartų brangiau negu pirko. Uždirbo labai daug pinigų. 

Likusią sklypo dalį jie pardavė įvairioms statybos ir paslaugų įmonėms, kurios planavo įvairias statybas ir verslo įmones šalia greitkelio. Per kelias dienas tas žemės sklypas nuo mažaverčio daikto tapo labai brangiu dalyku. Ką parodo šis įvykis? Dievas jau labai seniai žinojo, kad po kelių metų ten bus greitkelis. Jis žinojo tai, ko žmonės nežinojo. Jis viską tvarkė nematomai tikinčiųjų gyvenime. Jis dovanojo sklypą jiems tam, kad nustebintų juos netikėtu stebuklu. Staiga jie gavo tai, ką jis daugelį metų jiems rengė.

Jūs darbuojatės nuoširdžiai ir sąžiningai. Jūs sėjate ramybę, džiaugsmą, drąsą, viltį ir tikėjimą kitų širdyse. Jūsų pasėta sėkla jau auga. Labai greitai pamatysite netikėtai didelių ir gausių jos vaisių. Netikėtai atrasite labai vertingą idėją arba galimybę, kurios suteiks jums dideles pajamas. Jūs atrasite talentą, apie kurį nežinojote. Jūs sutiksite žmogų, kuris suteiks jums labai daug meilės, džiaugsmo ir ramybės.

Jūs daugelį metų einate Viešpaties nurodytu keliu. Jis ir toliau laimins jus taip gausiai, kad galėtumėte dar dosniau laiminti kitus. Jis nustebins jus savo gerumu. Jūs patirsite jo palaimos pilnatvę, apie kurią niekada nesvajojote. Jūs rodysite kitiems tai, ką Dievas gali tikinčiojo gyvenime.

-
Savaitės malda

Visagali Amžinasis Tėve, parodyk man savąjį kelią, išmokyk mane takais tavo eiti. Tikiu, kad tu vedi mane į palaimos pilnatvę. Tikiu, kad man paruošta nuostabi ateitis. Tu pasirinkai ir sukūrei mane. Tu pašaukei mane į šį pasaulį ir dovanojai man gyvenimą. Tu davei man užduotį ir visa tai, ko reikia jai sėkmingai atlikti. Tu dovanojai man geriausią laiką ir pačią tinkamiausią vietą tam, kad kurčiau laimingą, sėkmingą, turtingą, ramų ir šventą gyvenimą. Mano laimės ir sėkmės neriboja nei šalies ekonominės sąlygos, nei šeimos padėtis, nei mano pajamos, nei išsilavinimo lygis. Tavo rankoje mano likimas. Tu jau dabar ruoši man naujas idėjas, naujas galimybes, naujus žmones, naujus turtus, naujus laimėjimus. Vieną dieną patirsiu visa tai. Dėkoju už tavo tikėjimą, tavo malonę, tavo galią, tavo meilę, tavo palaimą. Tu esi mano džiaugsmo, turtų, gerovės, sėkmės, ramybės ir laimės Kūrėjas ir Davėjas. Tu nesi skurdo ir blogio Dievas. Tu turtingas ir dosnus mano Viešpats. Tikiu, kad tu gali padaryti daug daugiau negu prašau arba įsivaizduoju. Padėk man eiti tavo paruoštu ir parodytu man keliu per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Kun. Rytis Gurkšnys