Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR SAVAITĖS MALDA  

Esame palaiminti

2023 01 29

Palaiminti beturčiai dvasia, nes jų yra Dangaus Karalystė. /Mt 5, 3/

Pakalbėkime apie tai, kad esame palaiminti. Esame palaiminti, nes turime Dievo karalystę. Tai reiškia, kad mes turime visą dvasinę ir materialinę gerovę. Turime visa tai, ko reikia tam, kad įgyvendintume visas svajones.

Jėzus sako, kad Dievo karalystę gauna beturčiai dvasia. Jie Dievą brangina labiau už visas žemiškas gėrybes. Jie žino, kad visi pasaulio turtai kyla iš Dievo ir jam priklauso. Jie žino, kad viską gauna iš mylinčios jo rankos. Jie tiki neribota jo meilės galia. Palaiminimas yra Dievo dovana, kurios negalime nei užsidirbti, nei nusipelnyti, nei užsitarnauti. Palaiminimas leidžia mums padaryti teisingus sprendimus, pastebėti reikiamas galimybes, sutikti tinkamus žmones.

Šventasis Raštas sako: „Nusidėjėliams iš paskos seka nelaimė, o teisiuosius pasiveja gerovė. Geras žmogus palieka paveldą savo vaikaičiams, o nusidėjėlio turtas paskiriamas teisiajam /Pat 13, 21-22/.“ Netikinčiojo sukurti turtai anksčiau ar vėliau atitenka tikinčiajam. Tikėjimas ir ištikimybė Dievui traukia visus turtus ir gerovę. Jis jau seniai visa tai paskyrė tam, kuris tiki jo meilės galia ir jam ištikimai tarnauja. Jis leidžia netikinčiajam žmogui uždirbti daug pinigų. Bet jis taip pat pasirūpina, kad tie pinigai atitektų tikinčiajam. Kasdien gausūs turtai pripildo tikinčiojo gyvenimą.

Vienas vyras pasakojo apie tai, kaip jis vieną dieną netikėtai gavo laišką, kuriame buvo įdėtas pinigų čekis. Tai buvo palikimas to žmogaus, apie kurį jis nieko nežinojo ir, kurio jis niekada nebuvo sutikęs. Tas labai tolimas giminaitis paskyrė jam labai didelę pinigų sumą, apie kurią jis niekada nesvajojo. Tai buvo palaimos pilnatvė, kuri jam buvo paruošta. Tinkamu laiku jis priėmė tai, kuo Dievas norėjo jį nustebinti.

Gal sunki ekonominė situacija rodo, kad nepagerės jūsų materialinė ir finansinė padėtis. Prisiminkite, kad ne ekonomika, Dievas yra jūsų pajamų ir gerovės šaltinis. Jis gali palaiminti jus daug daugiau negu jūsų atlyginimas. Jis nori palaiminti netikėtomis ir ypatingomis dovanomis ir pajamomis. Netikėtai gausite palikimą, skolos panaikinimą. Staiga patirsite verslo šuolį, pritrauksite naujų klientų. Tikiu, kad šiais metais mes patirsime tą netikėtai didelę palaimą, kuri mums paruošta. Mūsų tikėjimas jau dabar atveria mus tai gerovei, kuri mums skirta.

Gal patyrėte gausių malonių praeityje. Tačiau tai tik maža dalis to, ką jūs gausite ateityje. Jūs gyvenate geriausiu metu. Jūs esate tinkamoje vietoje tam, kad priimtumėte tai, apie ką svajojate. Būkite ramūs ir ištvermingi tikėjime. Darbuokitės nuoširdžiai ir sąžiningai. Niekas negali sustabdyti Dievo Karalystės palaimos turtų, kurie jau dabar nematomai pripildo jūsų gyvenimą.

Šventasis Raštas sako, kad mes gyvensime namuose, kurių nestatėme. Mes darbuosimės vynuogynuose, kurių nesodinome. Mes gausime tai, ką kiti mums sukūrė. Dievas suteiks mums tokių dalykų, kurių nesukūrėme savo sunkiu darbu. Jis duos mums netikėtą paaukštinimą, kurio kiti ilgiau ir sunkiau siekė. Jis duos mums ypatingą palaimą, nes esame jo mylimi vaikai. Jis duos mums visa tai, nes mus labai myli.

Kartais mąstote: „Netikiu, kad kas nors gera gali nutikti man. Netikiu, kad pagerės mano situacija. Netikiu, kad pakilsiu darbe ir finansuose.“ Jei taip, tikite, tuomet taip ir bus. Geri dalykai nutinka tik tikinčiojo gyvenime. Apie tikėjimo galią dažnai kalbėjo Jėzus. Dievo gerumą patiria tik tas, kuris jo ieško, juo tiki, jo tikisi. Kartokite dažniau: „Nesustosiu, nepasiduosiu ir nesusitaikysiu su vidutinišku gyvenimu. Būsiu toks, kokį mane Dievas sukūrė. Aš žengsiu į jo palaimos pilnatvę.“

Gal dar nesate ten, kur norite būti. Nesustokite ten, kur dabar esate. Kasdien panaudokite savo tikėjimo galią. Dažniau mąstykite apie tai, kas gera ir gražu. Pastebėkite jo malones. Jūs esate Dievo vaikas. Jis yra turto, gerovės ir laimės Kūrėjas. Jis nėra skurdo, trūkumų ir vargo Kūrėjas. Jis siekia patenkinti visas jūsų reikmes iš savo gaisų turtų. Jis duoda jums daug daugiau negu jūs galite įsivaizduoti. Jūs niekada nesvajojote apie tai, ką jis jums ruošia ateityje.

Kai kurie iš jūsų šiandien neatsiveriate jo malonės pilnatvei ir nepriimate tos gerovės, kuri jums siūloma. Jūsų ribojantys įsitikinimai trukdo jums atsiverti didesniems turtams. Jūsų pasitenkinimas dabartine padėtimi priimti tuos nuostabius dalykus, kurie jums paruošti. Kartais sakote: „Esu patenkintas, nes turiu stogą virš galvos. Turiu pakankamai pinigų apmokėti savo sąskaitas. Sveikata irgi nebloga. Šeimos santykiai irgi pakenčiami.“

Gal sakote, kad patyrėte labai daug palaimos. Gal jūs džiaugiatės gerais šeimos santykiais. Gal turite gerą darbą. Gal gyvenate gražiame name. Tačiau prisiminkite, kad tai dar nėra jūsų palaimos pilnatvė. Tai tik maža dalis to, kas jums dar paruošta. Jūs patyrėte tik dalį tos palaimos, kuri dar laukia jūsų ateityje. Jūsų laukia naujos pareigos, darbai ir pasiekimai. Jūsų laukia netikėtos galimybės, kurios nustebins jus. Jūs sutiksite žmones, kurie pakylės jus į naują lygmenį.

Tikėkite, kad jūsų laukia palaimos pilnatvė. Toks tikėjimas padės jums kilti visose srityse. Prisiminkite Dievo pažadą, kad tenkins visas jūsų reikmes. Jis sako, kad jis nori parodyti savo gerumą tam, kuris jo ieško. Jis paims gausius turtus iš netikinčiųjų ir perduos juos į jūsų rankas. Jis laimins jus taip gausiai, kad galėtumėte dar dosniau laiminti kitus. Jis nustebins jus savo gerumu. Jūs patirsite jo palaimos pilnatvę, apie kurią niekada nesvajojote. Jūs rodysite kitiems tai, ką Dievas gali tikinčiojo gyvenime.

-
Savaitės malda

Visagali Amžinasis Tėve, dėkoju, kad esu palaimintas gausiomis tavo dovanomis. Dėkoju už tavo dvasinę ir materialinę gerovę, kurią man suteikei. Tu sakai, kad man dovanoji savo Karalystę. Tu esi visatos Kūrėjas ir valdovas. Tau priklauso visi pasaulio turtai. Tu esi visokios gausos, turtų, gerovės, sėkmės, ramybės ir laimės Kūrėjas ir Davėjas. Tu nori ne tik patenkinti visas mano reikmes, bet ir dovanoti man gėrybių perteklių tam, kad galėčiau laiminti stokojančius, vargstančius ir kenčiančius žmones. Tu nori laiminti mane taip gausiai, kad galėčiau dar gausiau laiminti kitus. Mano pasiekimai yra tik maža dalis to, kas manęs laukia ateityje. Tu mėgsti peržengti visas mano vaizduotės ribas. Tavo svajonės daug didesnės už mano svajones. Tu nori duoti daug daugiau negu aš prašau tavęs. Tu vedi mane ten, kur man patekti atrodo neįmanoma. Tu gali atverti tas duris, kurios seniai užsidarę. Tu gali parodyti man tą talentą, kuris slypi manyje ir, kurio jūs dar nepastebėjau. Tu nori parodyti savo gerumą tam, kuris jo ieško. Priimu tavo karalystės turtus ir tavo palaimos pilnatvę per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Kun. Rytis Gurkšnys