Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR SAVAITĖS MALDA

Klestėjimas

2021 06 13

Teisuolis klestės sau kaip palmė, kaip kedras Libano šakosis. /Ps 92, 13/

Pakalbėkime šiandien apie mūsų klestėjimą. Neteisingas požiūris į gyvenimą trukdo mums augti, tobulėti ir klestėti. Kai mąstote, kad jums nepavyks nieko pakeisti šeimoje, darbe, sveikatoje, jūs pradedate elgtis pagal savo neigiamas mintis. Tuomet jūs sukuriate dar daugiau neigiamų dalykų. Kai nuolat mąstote ir kalbate apie pinigų trūkumą, jūs sukuriate dar daugiau finansinių problemų. Kai nuolat mąstote ir kalbate apie sutuoktinio ydas ir silpnybes, jų dar daugiau sukuriate jame. Kai mąstote apie nuovargį ir neteisingumą darbe, tuomet daugiau nuovargio ir įžeidimų patiriate. Jūs sukuriate tai, apie ką dažniausiai mąstote, kalbate, tikite. Kai tikitės sunkių metų, tikrai jie ir bus dar sunkesni negu praėjusieji. Tuomet jūsų tikėjimas veikia neigiama kryptimi.

Teisus žmogus mato savo tikrovę su jos trūkumais ir kitais neigiamais dalykais. Tačiau jis kasdien mąsto apie gyvenimo gerumą ir meilės galią. Jis dažnai mąsto, kad jis palaimintas ir apdovanotas kūno sveikata, dvasine ramybe, šeimos laime, sutuoktinio meile, vaikų gerumu, naujomis galimybėmis. Jis nuolat mąsto apie klestėjimą, sėkmę, ramybę, stiprybę, sveikatą ir kitus teigiamus dalykus. Jis kalba apie tai, kas gera įvyko jo ir kitų gyvenimo. Kai jam sunku, jis tiki, kad viskas keičiasi ir gerėja. Teisus žmogus mąsto, kad sunkmečiu jo pajamos didėja, jo verslas klesti, jo šeima laiminga. Jis tiki, kad jame slypinti galia leidžia jam sukurti visa tai, ko trokšta jo širdis. Jis tiki meilės galia, kuri daro stebuklus. Savo mintimis, žodžiais ir darbais ji rodo tikėjimo galią pasauliui.

Vienas kunigas daugelį metų taupė pinigus naujai bažnyčiai. Tačiau tuo metu buvo sunkmetis visoje šalyje. Tai buvo netinkamas laikas pradėti statybą. Daugelis verslo įmonių bankrutavo arba labai taupė savo pinigus ir mažino visas įmanomas išlaidas. Tas kunigas grįžo į darbą po sudėtingos širdies operacijos. Tai buvo pats sudėtingiausias laikas pradėti naują statybą. Tai buvo pats netinkamiausias laikas ieškoti bažnyčios statybos rėmėjų. Be to, ir kunigo sveikata buvo labai silpna.

Tačiau širdyje jis jautė, kad laikas pradėti statybą. Jo širdyje buvo ramybė, kai jis mąstė apie šio projekto pradžią. Visos aplinkybės rodė, kad neišmintinga pradėti naują statybą. Visi ekspertai ir draugai sakė, kad nepavyks pritraukti rėmėjų sunkmečiu. Giliai ir tyliai širdyje jis girdėjo Dievo balsą: „Tu pradėk statybą dabar. Kai pastatysi bažnyčią sunkmečiu, visi pamatys, kad tai ne žmogaus, o mano darbas“. Jis pradėjo statyti ir baigė didžiulę 8000 sėdimų vietų bažnyčią po dvejų metų. Statyba buvo užbaigta be jokių paskolų. Dievas dovanojo bažnyčiai rėmėjus net ir sunkmečiu. Niekas neabejojo, kad tai buvo Visagalio Dievo ranka. Visi mąstė, kad ta pati, ranka, kuri laimino šią bendruomenę, gali padaryti panašius dalykus ir kiekvieno žmogaus gyvenime. Tai buvo akivaizdus tikėjimo, meilės ir vilties galios liudijimas pasauliui. Visi matė tai, ką gali tikėjimas.

Gal norite nusipirkti namą savo augančiai šeimai. Tačiau mąstote: „Niekada negalėsiu nusipirkti jo. Mano pajamos per mažos. Niekada jos nepadidės, niekas man nepadės, neturiu galimybių gauti geresnį darbą“. Tokios mintys neleidžia jūsų tikėjimui veikti. Tikintis žmogus mąsto: „Dieve, dėkoju, kad dovanoji man mano širdies troškimus. Tikiu, kad man duodi visa tai, ko reikia jų išsipildymui. Priimu naujas galimybe, naujas pajamas, naują namą. Noriu, kad dar daugiau žmonių pamatytų tavo galią ir gerumą tikinčio žmogaus gyvenime. Tikiu, kad mane laimini tam, kad aš dar labiau laiminčiau kitus. Dėkoju, kad dovanoji man naujas idėjas. Atveri man reikiamas duris“. Tokios mintys leidžia tikėjimo galiai veikti. Toks žmogus net ir sunkmečiu ne tik išgyvena, bet ir klesti.

Teisus žmogus nuolat kartoja: „Esu palaimintas, esu stiprus. Dievo malonė mane apgaubia vis labiau ir labiau. Ji dovanoja man klestėjimą visose mano gyvenimo srityse“. Kiti sako: „Aš nematau, kad Dievas mane laimina. Tai savęs apgaudinėjimas. Tai bėgimas nuo tikrovės. Aš nematau jokio palaimos. Negaliu tikėti ja. Kai pamatysiu daugiau gerų dalykų ir teigiamų pokyčių, tada pradėsiu tikėti“. Taip kalbėdami jie neigia tikėjimo dėsnio veikimą. Pirmiausiai turime tikėti tuo, ko nematome, tam, kad tikėjimas sukurtų tai, ko norime, siekiame, trokštame.

Jei norite klestėti, turite tikėti, kai nematote jokių teigiamų pokyčių. Turite mąstyti, kalbėti, rengtis, vaikščioti, dalintis taip tartum esate gausiai palaiminti. Turite pirmiausiai tikėti tuo, ko nematote, tam, kad vėliau pamatytumėte tai ir savo akimis. Dievas laimina teisųjį, nes jis tiki jo galia ir gyvena pagal jo mokymą. Kai nuolat mąstome ir kalbame apie jo begalinį gerumą ir jo neribotą galią, jo palaima seka paskui mus.

Prisiminkime Juozapo gyvenimą. Kai jo broliai ir kiti žmonės jį pažemindavo, Dievas jį iškeldavo į aukščiausias visuomenės pozicijas. Broliai jį pardavė į vergiją egiptiečiams. O jis ten tapo viso ūkio vadovu. Jis buvo neteisingai apkaltintas ir įkalintas. Bet vieną dieną jis buvo atvestas pas faraoną išaiškinti jo sapną. Faraonas buvo sužavėtas jo išmintimi ir paskyrė jį visos šalies valdytoju. Juozapo gyvenimas parodo, kad neįmanoma pažeminti teisiojo žmogaus. Teisus žmogus irgi susiduria su sunkumais savo kelyje. Tačiau jis įveikia visas kliūtis ir klesti kiekviename žingsnyje.

Tikrai Dievas gali pakeisti net pačią sunkiausią situaciją. Su jo pagalba mes galime žaliuoti net ir dykumoje. Šventasis Raštas sako, kad teisusis yra „lyg medis, pasodintas prie tekančio vandens, duodantis vaisių laikui atėjus, tas kurio lapai nevysta. Ką tik daro, jam sekasi /Ps 1, 3/“. Net sunkmečiu galime surasti daug klestinčių žmonių. Teisieji visada laimingi, visada linksmi, nuolat dėkoja, šypsosi ir švyti net ir sunkumuose.

Gal dabar jums sunkus metas. Nesustokite, nepasiduokite, bet kartokite: „Aš ne tik išgyvensiu. Aš klestėsiu. Dievas išlies gausią palaimą net ir šiuo sunkmečiu. Jis padarys mane savo galios ir gerumo liudytoju. Liudysiu jo nuostabius darbus pasauliui“. Jei taip mąstysite ir kalbėsite, tikrai patirsite jo malonių gausą. Jūs klestėsite visose srityse. Jūsų sėkmė, gerovė, laimė rodys pasauliui tai, ką Dievas gali teisiojo žmogaus gyvenime.

-

Savaitės malda

Visagali Amžinasis Tėve, tu sakai, kad teisusis klesti visose gyvenimo srityse. Tu mėgsti daryti tai, kas žmonėms atrodo neįmanoma. Tokie tavo darbai parodo žmonėms tavo galią ir garbę. Tavo stebuklai vargstančio, stokojančio ir kenčiančio žmogaus gyvenime rodo, kad tu visada su mumis. Dėkoju tau, kad esu palaimintas kiekviename žingsnyje. Esu palaimintas namuose ir gatvėje. Esu palaimintas šeimoje ir darbe. Esu palaimintas gražiame mieste ir vargingame name. Esu palaimintas ligoninėje, ir dykumoje. Tavo gerumas ir gailestingumas lydi mane. Tavo malonė apgaubia mane kaip skydas. Tu mane stiprini net ir dykumoje, sausros metu. Tu esi man parengęs nuostabių dalykų ateityje. Esu sukurtas ne išgyvenimui, bet klestėjimui. Aš esu per daug palaimintas, kad nerimaučiau. Esu per daug palaimintas, kad liūdėčiau. Esu per daug palaimintas, kad bijočiau. Esu palaimintas, kad neigiamai mąstyčiau. Esu per daug palaimintas, kad pykčiau. Nuolat mąstau apie tavo gausią palaimą. Kai sunku, tikiu, kad tu gali stiprinti mane net ir dykumoje. Esu tavo vaikas. Niekas negali pakenkti man, nes tu visada su manimi per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Kun. Rytis Gurkšnys