Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR SAVAITĖS MALDA  

Tarnavimo galia

2022 10 02

Atlikę visa, kas jums buvo pavesta, sakykite: „Esame nenaudingi tarnai. Padarėme, ką turėjome padaryti“ /Lk 17, 10/

Pakalbėkime šiandien apie tarnavimo galią. Kai nuolankiai tarnaujame kitiems savo kasdienybėje mes sustipriname savo tikėjimą ir leidžiame jam veikti. Patarnavimas kitiems padeda mums patiems priimti didesnius darbus, didesnius laimėjimus ir didesnę palaimą.

Galbūt jūs jau daugelį metų ištikimai tarnaujate savo šeimos nariams. Bet niekas jums už tai nepadėkoja. Galbūt jūs visus savo darbus įmonėje atliekate sąžiningai ir nuoširdžiai. Bet niekas to nepastebi. Visada padarote daugiau negu iš jūsų reikalaujama, į darbą ateinate anksčiau, išeinate vėliau negu kiti. Bet jums už tai nepadidina atlyginimo. Kartais sakote: „Dieve, jau tiek daug metų sunkiai darbuojuosi. Kada gi padidės mano pajamos? Jau daugelį metų siekiu sukurti šeimą. Kada gi aš sutiksiu mylimą žmogų? Dieve, noriu pastatyti namą savo šeimai. Kodėl aš tiek daug metų esu užstrigęs šiame bute?“

Rinkodaros studijas baigęs jaunas specialistas ieškojo darbo pagal išsilavinimą. Keletą mėnesių jis dalyvavo darbuotojų atrankos pokalbiuose. Bet niekas nepriėmė jo į darbą. Pagaliau jis gavo labai žemos kompetencijos ir įgūdžių darbą. Jis turėjo tvarkyti įmonės pašto siuntas. Visą dieną jis turėjo nešioti dėžes, atidarinėti jas ir išdalinti laiškus bei siuntinius darbuotojams. Jo išsilavinimas ir sugebėjimai buvo daug kartų didesni, negu šio darbo reikalavimai. Tačiau jis visą dieną kruopščiai atlikdavo savo užduotis. Jis niekada nesiskundė ir nepyko. Jis kasdien dėkojo Dievui už esamą darbą ir už ateitį. Trejus metus jis darbavosi toje vietoje ir nerado jokio geresnio darbo kitur. Jis sau kartojo: „Dabar esu čia. Darysiu viską kuo geriausiai. Atliksiu sąžiningai visa tai, kas man priklauso. Tikiu, kad vieną dieną patirsiu tai, ką Viešpats dabar daro dėl manęs. Manęs laukia nuostabi ateitis.“

Vieną dieną toje įmonėje netikėtai atsirado vieta rinkodaros skyriuje ir jis buvo priimtas į tą vietą. Po poros mėnesių skyriaus vadovas turėjo persikelti į kitą miestą. Šis jaunas vyras buvo paskirtas skyriaus vadovu. Daug daugiau patirties turintys specialistai negavo šio paaukštinimo. Po kelerių metų jis tapo visos šios tarptautinės kompanijos direktoriaus pavaduotoju rinkodarai. Šiandien jis atsakingas už visos įmonės rinkodarą. Jis dėkoja Dievui už šiuos paaukštinimus, už jo vedimą per mažus darbus į didelius pasiekimus.

Apaštalas Paulius sako: „Nepailskime daryti gera; jei neaptingsime, savo metu pjausime derlių! /Gal 6, 9/.“ Kai kuriems iš jūsų šis derliaus laikas yra čia pat. Padarėte daug gerų darbų, tarnavote, slaugėte, rėmėte, drąsinote kitus. Toliau atkakliai darbuokitės, kai nematote gerų pokyčių savo šeimoje, savo sveikatoje, savo finansuose, savo versle. Darykite viską kuo geriausiai kiekviename žingsnyje. Išlaikykite gyvenimo išbandymą.

Dievas dabar žvelgia į jus ir mato, kaip jūs elgiatės sunkiu metu. Jis stebi, kaip jūs mąstote, kai ne viskas vyksta taip, kaip norite. Jis mato, kad jį garbinate, ištikimai jam tarnaujate ir laikotės jo įsakymų kiekviename žingsnyje. Jis jau dabar kažką nuostabaus daro jūsų gyvenime. Būkite pasiruošę ir tvirtai tikėkite, kad jis labai greitai parodys jums savo gerumą dar gausiau. Staiga gausite naujas pareigas, atsivers naujos galimybės, gausite netikėtų pajamų, sustiprės sveikata, sutiksite žmogų, apie kurį seniai svajojate. Visa tai įvyks netikėtai, nes jūs jau daugelį metų tam ruošiatės.

-
Savaitės malda

Visagali Amžinasis Tėve, tu sakai, kad turiu tarnauti nuolankiai, nereikalaudamas jokio įvertinimo, padėkos ar didesnio atlygio. Tu sakai, kad nuolankumas padeda man priimti didesnius darbus, didesnius laimėjimus ir didesnę palaimą. Kai atlieku mažus neįdomius, darbus, kai jaučiu, kad neišnaudoju savo potencialo, galiu būti piktas, nuliūdęs, nusivylęs ir nelaimingas. Kai manęs nevertina, nepastebi, negerbia, galiu tinginiauti ir atlikti darbus paviršutiniškai. Tačiau žinau, kad tai yra mano ugdymo, stiprėjimo ir pasiruošimo metas. Darbuojuosi sąžiningai, nuoširdžiai ir pasiaukojančiai mažuose dalykuose. Kai išlaikau šį išbandymą, labai greitai einu į paaukštinimą ir priimu naujas galimybes. Tarnauju tau nesitikėdamas padėkos ar didesnio atlygio. Mokyk mane būti ištikimu tavo vedimui kiekviename žingsnyje. Parodyk man savo galią ir gerumą. Tu mėgsti nustebinti tą, kuris tau tarnauja. Tikiu, kad netikėtai išsipildys mano svajonės. Labai greitai patirsiu tavo gausią palaimą. Tu man atversi reikiamas duris, parodysi man naujas galimybes, suteiksi naujų pergalių, siųsi reikiamus žmones. Tikiu, kad greitai pamatysiu tai, ko dabar trokšta mano širdis. Tikiu, kad vieną dieną patirsiu tai, ką tu dabar man rengi. Priimu tave ir visa tai, ką tu dabar man dovanoji per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Kun. Rytis Gurkšnys