Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR SAVAITĖS MALDA

Budėti ir melstis

2021 11 28

Todėl visą laiką budėkite ir melskitės. /Lk 21, 36a/

Pakalbėkime šiandien apie tai, kaip budėti ir melstis. Laukiame daugelio dalykų savo gyvenime. Laukiame naujos darbo vietos, problemos sprendimo. Laukiame tinkamo sutuoktinio. Laukiame verslo sėkmės, daugiau klientų. Laukiame sveikatos. Laukiame ekonomikos pagerėjimo, pajamų padidėjimo. Dažnai laukiame ir nieko nedarome. Kai teisingai laukiame, mes nuolat mąstome apie tai, ko siekiame. Mes parodome savo tikėjimą ir savo troškimą konkrečiais veiksmais. Teisingas laukimas yra aktyvus laukimas. Tai budėjimas. Tai drąsūs žingsniai.

Viena jauna pora gyveno mažame bute. Jie buvo labai laimingi turėdami mažą ir ankštą vieno kambario nuosavą butą. Bet širdyje jie nešiojosi svajonę vieną dieną persikelti į didesnį butą. Jie tikėjo, kad greitai išsipildys ši svajonė. Jie tikėjo, kad vieną dieną jie persikels į didesnį butą. Be to, jie nusipirko baldus savo naujam būstui. Tie baldai buvo per dideli šiam kambariui. Jie visiems svečiams nuolat aiškindavo, kad rengiasi labai greitai persikraustyti į naują butą. Jie dar nežinojo, kur bus jų namas. Tačiau jie žinojo, kad jie nepasiliks čia. Jie žinojo, kad vieną dieną jie persikels. Po kelerių metų jie gyveno vis dar tame pačiame ankštame bute. Draugai klausdavo juos: „Kada gi persikelsite?“ Jie atsakinėjo labai ramiai ir užtikrintai: „Greitai.“ Vieną dieną žmona gavo paaukštinimą įmonėje, kurioje dirbo. Tai padidino jų pajamas labai žymiai. Netrukus jie persikėlė į naują didelį butą. Be to, jie paliko visus senus baldus sename bute, į kurį įsikėlė kita jauna šeima. Jie padovanojo baldus tiems, kurie irgi tikėjo panašia svajone.

Kai teisingai laukiame, sakome: „Tikiu, kad greitai pagerės mano sveikata. Tikiu, kad tuoj atsivers reikiamos durys. Tikiu, kad greitai pagerės mano santykiai šeimoje.“ Kai taip mąstome, mes teisingai laukiame. Kai tikime, nuolat kartojame: „Šiandien gali būti ta diena, kai išsispręs ši problema. Šiandien gali būti ta akimirka, kai gausiu naujų pajamų.“ Kai taip mąstome, kalbame ir elgiamės, parodome savo tikėjimą.

Prieš keletą metų viena moteris pasakojo apie tai, kaip ji ilgai kovojo su antsvoriu. Ji išbandė visokias dietas ir daug sportavo. Bet jai nepavyko sumažinti savo kūno svorio. Išgirdusi pamokslą apie laukimą su tikėjimu, ji mąstė, kokius tikėjimo veiksmus ji gali atlikti. Ji nuėjo į parduotuvę ir išsirinko gražią suknelę trimis dydžiais mažesnę. Žinoma, tą dieną ji jos negalėjo apsirengti. Ji pasikabino tą suknelę namuose šalia veidrodžio ir bent du kartus kasdien į ją pažvelgdavo. Kai į ją žvelgdavo, ji meldėsi: „Dieve, dėkoju, kad būsiu tokio dydžio. Dėkoju už stiprybę. Esu tavo palaiminta, tvirta, mylima. Viską galiu, nes tu mane stiprini. Vieną dieną apsirengsiu šį gražų drabužį.“ Stebuklas neįvyko per vieną naktį. Bet po kelerių metų ji apsirengė ta suknele, su kuria ji labai gražiai atrodė.

Visi esame patyrę staigių ir netikėtų pokyčių. Vienus daugelį metų vargino liga ir jie staiga pasveiko. Kiti daugelį metų negalėjo įgyvendinti savo verslo idėjos ir staiga sutiko reikiamą žmogų. Kiti daugelį metų bylinėjosi teismuose ir staiga išsisprendė teisinis konfliktas. Dar kiti daugelį metų meldėsi už sūnaus atsivertimą ir staiga jis atrado teisingą kelią. Jei tikime tuo, ko prašome, tikrai patiriame daugiau stiprybės, ramybės, džiaugsmo ir kitų teigiamų pokyčių.

Vienas motyvacijos mokytojas sunkiai sirgo. Gydytojai atliko sudėtingą širdies operaciją, po kurios jis buvo labai silpnas. Gydytojai netikėjo, kad jis pasveiks. Bet jis paprašė atnešti sportinius batelius ir bėgiojimo aprangą. Vaikai atnešė visa tai ir padėjo visa tai ant kėdės prie jo lovos. Tai buvo jo tikėjimo veiksmas. Kiekvieną kartą jis visiems lankytojams rodė tuos daiktus ir su džiaugsmu sakė: „Vieną dieną bėgiosiu. Aš keliausiu po pasaulį. Dar daug nuveiksiu.“ Jis mirė po kelių savaičių. Tačiau visiems paliko nepalaužiamo tikėjimo ir džiaugsmo liudijimą, už kurį jo vaikai šiandien dėkoja. Jis išėjo pas tą, kuriuo iki paskutinės gyvenimo akimirkos pasitikėjo.

Gal šiandien mus vargina liga. Darykime, ką nors, kas liudytų mūsų tikėjimą. Planuokime aplankyti kitus, kai pasveiksime. Atnaujinkime sporto klubo narystę. Piktoji dvasia nenori, kad tikėtumės gerų dalykų. Ji siūlo mums gulėti lovoje, laukti mirties, planuoti laidotuves. Ji siūlo mums sustoti, nebekovoti, pralaimėti. Ji siūlo mums vidutinišką gyvenimą. Šalinkime tokias mintis. Planuokime daugiau nuveikti, daugiau pasiekti, daugiau turėti, daugiau dalintis su stokojančiaisiais. Planuokime gyventi patį gražiausią gyvenimą. Planuokime ir toliau darbuotis ir dar labiau laiminti vargstančiuosius ir kenčiančiuosius iki pat paskutinės gyvenimo akimirkos.

Prisiminkime Šventojo Rašto žodžius: „Nusidėjėliams iš paskos seka nelaimė, o teisiuosius pasiveja gerovė /Pat 13, 21/.“ Gal ir sunki buvo mūsų praeitis. Kitiems dabar labai sunku. Kai patiriame netektis, kai ne viskas vyksta taip, kaip tikėjomės, nesustokime, nepasiduokime. Padarykime visa tai, kas nuo mūsų priklauso. Prisiminkime, kad mus vejasi gerovė. Prisiminkime, kad netikėtai patyrėme išgydymą, susitaikinimą ir naujas galimybes. Budėkime. Laukime aktyviai. Laukime su tikėjimu. Tuomet mes pamatysime neįtikėtinų dalykų. Mes nugalėsime visas kliūtis, visus priešus. Mes įveiksime visas ligas, konfliktus, trūkumus. Mes kursime patį nuostabiausią gyvenimą.

-

Savaitės malda

Visagali Amžinasis Tėve, tu kvieti mus budėti ir melstis. Kai teisingai laukiame, mes nuolat mąstome apie tai, ko siekiame. Mes parodome savo tikėjimą ir savo troškimą konkrečiais veiksmais. Teisingas laukimas yra aktyvus laukimas. Tai budėjimas. Tai drąsūs žingsniai. Tikiu, kad greitai pagerės mano sveikata. Tikiu, kad tuoj atsivers reikiamos durys. Tikiu, kad greitai pagerės mano santykiai šeimoje. Šiandien gali būti ta diena, kai išsispręs ta problema, kuri mane vargina. Šiandien gali būti ta akimirka, kai gausiu naujų pajamų. Piktoji dvasia nenori, kad tikėčiau geresne ateitimi. Ji siūlo man gulėti lovoje, laukti mirties, planuoti laidotuves. Ji siūlo man sustoti, nebekovoti, pralaimėti. Ji siūlo man vidutinišką gyvenimą. Viešpatie, tu mokai mane nesustoti, keltis, kurti, darbuotis. Tu mokai mane daugiau nuveikti, daugiau pasiekti, daugiau turėti, daugiau dalintis su stokojančiaisiais. Tikiu, kad mane vejasi naujos verslo galimybės, idėjos, žmonės. Kai patiriu netektis, kai ne viskas vyksta taip, kaip tikėjausi, nesustosiu ir tikėsiu tavo neribota meilės galia. Mane vejasi gerovė. Tu dovanoji man išgydymą, susitaikinimą ir naujas galimybes. Laukiu su tikėjimu. Tikiu pamatyti tavo gerumą. Su tavimi nugalėsiu visas kliūtis, visus priešus. Įveiksiu visas ligas, konfliktus, trūkumus. Kursiu patį nuostabiausią gyvenimą, kurį tu man dovanoji per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Kun. Rytis Gurkšnys