Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR SAVAITĖS MALDA  

Kai sėjame gerumą

2024 06 16

Su Dievo karalyste yra kaip su žmogumi, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega ar keliasi, ar naktį ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip. /Mt 4, 26/

Kasdien sėjame gerumą visur kur tik einame. Sėjame gerumą, kai kiti su mumis bendraudami pasijunta geriau. Savo šypsena, savo žodžiais, savo darbais mes sėjame gerumą į kitų gyvenimus. Kai dėkojame už buvimą kartu, kai atidarome kitam duris, kai sutinkame su šypsena kitą, kai paklausiame jo apie jo savijautą, kiti jaučiasi ypatingi, pastebėti, pagerbti, įvertinti. Kasdien turime daug galimybių sėti gerumą. Kasdien turime daug galimybių palaiminti, padrąsinti, paremti kitus, padaryti jų dieną šviesesne.

Kai studijavau, dažnai susitikdavau vakarienei su vienu žmogumi, kuris jau daugelį metų darbavosi vienoje tarptautinės prekybos įmonėje. Restorane jis visuomet kreipdavosi į padavėją vardu. Jis perskaitydavo jos vardą prisegtoje kortelėje. Jis kalbėdavo: „Kotryna, kaip jums šiandien sekasi... Kotryna, aš šiandien valgysiu dienos sriubos... Julija, norėčiau šios picos. Julija, norėčiau paprašyti, kad ant jos būtų daugiau daržovių ir mažiau mėsos...“ Visos padavėjos šypsojosi jam. Dažnai jam įeinant į restoraną, jo darbuotojos jam mojuodavo jį pastebėję. Jį sutikę žmonės pasikeisdavo. Jis keisdavo jų gyvenimus. Šventasis Raštas primena, kad kai sėjame gerumą, Dievo karalystė auga, nors ir nematome gerų pokyčių.

Kai sėjame gerumą, tuomet kiti tampa geresni, stipresni, drąsesni. Kai keliame kito dvasią, mes suteikiame kitiems stiprybės sunkumuose. Kai sėjame gerumą, mes padedame kitiems augti, stiprėti ir atskleisti tai, kas geriausia juose. Gal nedrįstame ištarti kito žmogaus vardo, bet pardavėjai galime pasakyti: „Dėkoju už puikų aptarnavimą. Linkiu puikios dienos.“ Tai neatima daug jėgų. Bet tai gali padaryti didelę įtaką kito gyvenime. Niekada nežinome, per kokius sunkumus eina tas žmogus. Gal jie atrodo neblogai, bet nežinome, kokie konfliktai gali būti šeimoje, kokios netektys vargina, kokie iššūkiai laukia jų ateityje. Mums keli geri žodžiai nėra sunku ištarti. Bet kitam žmogui juos išgirsti gali labai daug reikšti.

Vienos bažnyčios bendruomenės narė jau daugelį metų našlė. Ji neturi artimųjų mieste. Ji sako, kad ji ateina į bažnyčią kiekvieną sekmadienį, nes ramybės palinkėjimas jai labai daug reiškia, kai ji visą savaitę gyvena viena. Vienintelė galimybė jai pajusti nuoširdų palinkėjimą yra mūsų bažnyčioje. Daugelis gauname įvairių palinkėjimų. Bet ir šiandien mūsų bažnyčioje yra žmonių, kuriems šis palinkėjimas bus vienintelis per savaitę. Jiems mūsų šypsena ir padrąsinimas bus vienintelis per visą savaitę. Ką Dievas mums siunčia šiandien? Ką turime laiminti? Nei vienas žmogus nėra mūsų kelyje atsitiktinai.

Kai kurie pasakysite: „Ryti, daugeliui nereikia mūsų padrąsinimo ir mūsų dėmesio. Jie ir taip šypsosi, ir taip atrodo, kad visko turi pakankamai.“ Bet daugelis šypsosi tik išorėje. O viduje eina per didelius sunkumus. Jie tik slepia skausmą ir vienatvę savyje. Kiekvienas esame kupini neribotos galios. Mūsų balse slypi gydanti galia. Mūsų šypsenoje slypi gydanti galia. Mūsų prisilietime slypi galia. Neškime palaimą visur kur tik einame.

Dievas neturi jokių kitų rankų guosti žmones, tik mūsų rankas. Jis neturi kitų rankų mylėti, tik mūsų rankas. Jis neturi jokio kito balso drąsinti žmones, tik mūsų balsą. Jis panaudoja mūsų balsą tam, kad palinkėtume ramybės kitam. Jis panaudoja mūsų balsą tam, kad kreiptumės į restorano padavėją vardu. Jis panaudoja mūsų balsą, nes jis nori paklausti, kaip sekasi jūsų bendradarbiui, sutuoktiniui, sūnui ar dukrai. Jis kasdien dovanoja mums galimybes sėti gerumą kito žmogau gyvenime.

Viename mieste sutikau jauną moterį, kuri man pasakojo, kad prieš kelis metus jos santuoka pradėjo byrėti ir nykti. Ji buvo labai nusiminusi. Nematė, kaip sutvarkyti savo gyvenimą. Vieną dieną ji išgirdo per pamaldas kunigo žodžius: „Jūs puikiai atrodot šiandien...“ Kunigas sakė ir daugiau žodžių. Bet jai įstrigo šie keturi žodžiai, nes ji tuomet jautėsi nepatraukli, negraži, atstumta. Ji nuolat kartojo tuos žodžius mintyse: „Aš puikiai atrodau šiandien.“ Tai suteikė jai daugiau drąsos ir pasitikėjimo savimi. Tai vedė ją į priekį. Tie žodžiai neleido jai sustoti. Tai skatino ją kurti savo geriausią gyvenimą.

Šventasis Raštas sako: „Padrąsinkime kitus kasdien. /Žyd 3, 13/“ Jis nesako daryti tai kartą per mėnesį, kartą per savaitę. Jis sako, kad kasdien turime ieškoti tokių galimybių. Jis moko mus kasdien drąsinti kitus, skirti jiems laiko ir parodyti jiems dėmesį. Jis kviečia mus pakylėti tuos, kuriuos Dievas mums siunčia. Jis nori, kad mes padrąsintume kitus kasdien. Mes esame pašaukti sėti gerumo sėklas kitų gyvenime tam, kad patirtume dar daugiau Dievo gerumo savo gyvenime.

Jūsų laimės ir sėkmės neriboja nei šalies ekonominės sąlygos, nei šeimos padėtis, nei auklėjimo kokybė, nei išsilavinimo lygis. Jūsų Kūrėjas jau nutiesė jums tiesų ir lengvą kelią į visapusišką gerovę. Jis jau dabar ruošia jums naujas idėjas, galimybes, žmones, turtus, gėrybes. Vieną dieną jūs patirsite visa tai, nes jūs dalinate gerumą kiekvienam, kurį sutinkate. Jūs sėjate ramybę, džiaugsmą, drąsą, viltį ir tikėjimą kitų širdyse. Jūsų pasėta sėkla jau dabar auga. Labai greitai pamatysite netikėtai didelių ir gausių jos vaisių.

Gal niekas nepadovanos jums vieno milijono eurų. Gal nesukursite didelės įmonės. Tačiau galite netikėtai atrasti labai vertingą idėją arba galimybę, kurios suteiks jums dideles pajamas. Gal netikėtai atrasite talentą, apie kurį nežinojote. Gal sutiksite žmogų, kuris suteiks jums labai daug meilės, džiaugsmo ir ramybės. Jūsų laukia visapusiška gerovė. Jūs kilsite visose srityse. Dievas pažadėjo, kad jis tenkins visas jūsų reikmes. Jis nori parodyti savo gerumą tam, kuris jo ieško. Jis paims gausius turtus iš netikinčiųjų ir perduos juos į jūsų rankas. Jis laimins jus taip gausiai, kad galėtumėte dar dosniau laiminti kitus. Jis nustebins jus savo gerumu. Jūs patirsite jo palaimos pilnatvę.

-
Savaitės malda

Visagali amžinasis Tėve, to mokai mane sėti gerumą kitų gyvenime tam, kad ta sėkla neštų gausių vaisių mano gyvenime. Dėkoju, kad jau patyriau labai daug tavo gerumo. Džiaugiuosi gerais šeimos santykiais. Turiu gerą darbą. Gyvenu gražiame name. Tačiau žinau, kad tai dar nėra tavo palaimos pilnatvė. Tai tik maža dalis to, ką tu man esi parengęs. Manęs laukia naujos idėjos, darbai, žmonės, galimybės, projektai, laimėjimai ir pasiekimai. Tu pakylėsi mane į naują lygmenį. Tu patenkinsi visas mano reikmes iš savo gausių turtų, nes tu turtingas ir mane besąlygiškai myli. Tavo svajonės yra daug didesnės už mano svajones. Tu duodi man daug daugiau, negu aš galiu prašyti arba įsivaizduoti. Tu atveri man tas duris, kurios seniai užsidarę. Tu rodai man tą talentą, kuris dar slypi manyje. Tu siunti man tuos žmones, kurie parodys man palankumą ir dosnumą. Tu laimini mane pilna dvasine ir materialine gerove tam, kad galėčiau dar labiau laiminti kitus. Padėk man kasdien ieškoti galimybių dalinti gerumą kitiems, drąsinti kitus, skirti jiems laiko ir parodyti jiems dėmesį. Mokyk mane sėti gerumo sėklas kitų gyvenime tam, kad patirčiau dar daugiau tavo gerumo per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Kun. Rytis Gurkšnys