Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR SAVAITĖS MALDA  

 Mūsų ramybė

2023 05 28

„Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu /Jn 20, 21/."

Pakalbėkime šiandien apie ramybę, kurią gauname. Jėzus dovanoja ramybę apaštalams. Jis ir šiandien išlieja mums ramybės dovaną, vieną iš brangiausių dalykų pasaulyje. Tačiau panašiai kaip ir apaštalai, mes irgi dažnai abejojame Dievo artumu, jo galia, jo veikimu. Neretai mums atrodo, kad Jėzus labai toli nuo mūsų. Padarėme daug klaidų, neteisingų sprendimų, blogų pasirinkimų. Manome, kad tai atitolino Dievą ir jo gausią palaimą nuo mūsų.

2007 metais jauna moteris Rachel Smith laimėjo Mis America titulą. Ši graži ir išmintinga moteris tais metais keliavo po įvairias pasaulio šalis aplankydama ir remdama vargingai gyvenančius vaikus. Po šio laimėjimo, ji dalyvavo Mis Visata konkurse. Kai ji ėjo per sceną paskutinio konkurso pasirodymo dieną, tūkstančiai žmonių stebėjo jos žingsnius. Staiga nusimovė jos batelis ir ji pati paslydusi krito ant scenos. Žinoma, ji labai nuliūdo. Tačiau ji greitai atsistojo ir ėjo toliau su šypsena. Žiūrovai juokėsi, švilpė ir žemino ją. Tai buvo vienas iš tamsiausių jos gyvenimo prisiminimų. Nors ji padarė labai didelę klaidą, ji vis dėlto pateko į penkių geriausiųjų sąrašą.

Kita užduotis buvo atsakyti į įvairius komisijos narių klausimus. Ji vėl ėjo ta pačia scena, ant kurios ji buvo nukritusi prieš kelias valandas. Vienas iš komisijos narių uždavė jai paruoštą klausimą: „Jei jūs galėtumėte dar kartą iš naujo gyventi savo gyvenimą, ką pakeistumėte?“ Žinoma, ji mąstė apie tai, kas buvo prieš kelias valandas. Žinoma, ji norėjo pakartoti tą ėjimą, kurio metu ji nukrito. Tačiau ji pasakė: „Jei galėčiau pradėti gyvenimą iš naujo, aš norėčiau dar kartą važiuoti į Afriką, aplankyti ir būti su našlaičiais vaikais, stebėti jų nuostabias akis ir šypsenas, jausti jų šiltus apkabinimus.“ Jai nebuvo svarbu pataisyti tai, kas gyvenime buvo skausminga. Ji nesiekė pakeisti tai, kas jai nepavyko, kas ją nuvylė. Ji norėjo pakartoti gyvenime tai, kas jai teikė džiaugsmą. Ji norėjo dar kartą daryti tai, kas keitė kitų gyvenimus. Ji norėjo būti ten, kur ji dar labiau save atskleistų.

Visi gyvenime patirsime akimirkų, kai krisime, kai darysime klaidas, kai patirsime smūgius, kai pasiduosime pagundoms. Tie neigiami prisiminimai ateis dažnai į mūsų mąstyseną. Mes turime perjungti savo mąstysenos „kanalus,“ panašiai tai, kaip valdydami televizijos programas. Prisiminkime savo laimėjimus, savo pasiekimus. Prisiminkime, kada nugalėjome kliūtis.

Vienas vyras sapnavo, kad jis buvo saugykloje su tūkstančiais įvairių dokumentų aplankalų lentynose, pripildytose nuo grindų iki lubų. Jis priėjo prie spintelės, kurioje buvo sudėtos dokumentų katalogo kortelės. Jis paėmė vieną kortelę. Ant tos kortelės buvo jo vardas ir nuoroda apie tai, ką jis gyvenime buvo padaręs. Visos kitos kortelės buvo nuorodos apie kitus jo gyvenimo įvykius. Jis suprato, kad visa ta dokumentų saugykla buvo visas jo gyvenimo aprašymas. Ten buvo visas skyrius apie tai, ką jis padarė blogai. Ten buvo surašyta tie įvykiai, kai jis nesusivaldė, kai jis buvo neištikimas, kai jis apgaudinėjo vadovą. Ten buvo surašytos visos jo nuodėmės. Pirmoji jo mintis buvo: „Aš turiu jas sunaikinti tam, kad niekas jų nepamatytų.“ Bet jos buvo nesunaikinamos. Jam buvo labai gėda, skaitant visus tuos įvykių aprašymus.

Staiga į tą kambarį įėjo Jėzus. Tas vyras dar labiau nuliūdo ir mąstė: „Dabar ir Jėzus tai pamatys. Kas dabar bus?“ Jėzus priėjo prie tų kortelių, ėmė po vieną, ją perbraukdavo ir parašydavo: „Jėzus sunaikina.“ Jis taip darė su kiekviena žmogaus padaryta apgavyste, išdavyste ar kita klaida. Kai jis baigė perbraukti paskutinę kortelę, pasakė: „Atlikta.“

Prisikėlimu Jėzus atleido mums nuodėmes. Ant kiekvienos mūsų gyvenimo nuodėmės kortelės užrašyta: „Jėzus sunaikina.“ Jis žino, ką padarėme blogai. Jis mato, kada suklydome. Tačiau jo meilė mums nesumažėja. Jis myli mus dar labiau, kai abejojame, kai klystame, kai vargstame. Jis sako mums: „Tu tikrai padarei daug klaidų, sugriovei savo gyvenimą, įskaudinai kitus. Bet aš vis tiek tave myliu, tave laiminu ir turiu nuostabią ateitį tau parengęs. Gal tavo elgsena ir charakteris netobulas, bet tavo širdis nukreipta į mane.“

Dažniausiai gyvenime viskas vyksta taip, kaip norite ir planuojate. Tačiau vieną dieną kažkas nutinka. Jūs sužinote, kad kas nors serga sunkia vėžio liga. Jūs netenkate mylimo žmogaus. Kas nors jus neteisingai apkaltina, apkalba. Tuomet mąstote, kad šeimos narys nepasveiks, kad niekada nebūsite laimingi, kad nepagerės jūsų santykiai, kad nelaimėsite teismo bylos.

Būkite ramūs. Pasirinkite ramybę. Prisiminkite, kad jums duota ramybė, kurios negali duoti pasaulis. Toliau ramiai darbuokitės. Tikėkitės teigiamų pokyčių. Tikėkite, kad jūs gausite naują darbą, didesnį atlyginimą, geresnių draugų, stipresnę sveikatą, darnesnius santykius, negu turėjote prieš visas nesėkmes ir netektis. Tikėkite, kad jūsų laukia daug daugiau nuostabių dalykų negu galite įsivaizduoti. Jumyse slypi ramybės galia, kuri daug stipresnė už bet kokią sielos priešo sukurtą kliūtį. Ji padeda jums, kurti patį geriausią gyvenimą, kuris jums dovanotas.

-
Sekmadienio malda

Visagali Amžinasis Tėve, tu siunti mane į pasaulį ir dovanoji man savo Dvasios ramybę, kurios negali duoti šis pasaulis. Ji stiprina mane, kai patiriu netikėtus sunkumus. Ji veda mane pačiu geriausiu keliu. Tu sakai, kad joks ginklas, kuris sukurtas man pakenkti, negali manęs įveikti. Liga, nedarbas, konfliktai, trūkumai ir kiti iššūkiai yra laikini, nes mano sielos priešas yra laikinas ir jo darbai laikini. Tu esi amžinas ir visagalis. Tu stipresnis už bet kokius ginklus, sukurtus man pakenkti. Niekas negali pakenkti man, nes tu kovoji mano pusėje. Esu ramus ir stiprus. Dėkoju, kad viską nugaliu, nes tu mane stiprini ir darbuojiesi mano gerovei. Netikėti sunkumai yra staigmena man. Tačiau jokia mano gyvenimo krizė nėra staigmena tau. Tu matai visą mano gyvenimą nuo pradžios iki pat pabaigos. Tu turi sprendimus visoms toms problemoms, kurios manęs laukia ateityje. Be tavo leidimo negaliu patirti jokio neigiamo įvykio. Tu leidi man sutikti tik tuos iššūkius, kurie moko, stiprina ir ruošia mane naujiems pasiekimams ir laimėjimams. Priimu kiekvieną sunkumą kaip galimybę parodyti tavo gerumą ir galią pasauliui. Visatos Kūrėjau, tu valdai visą pasaulį, kiekvieną situaciją ir mano gyvenimą. Priimu tavo dovanojamą ramybę per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Kun. Rytis Gurkšnys