Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

PARAMA

Tikiu, kad kartu internetu galime pasiekti dar daugiau žmonių, kuriems reikia drąsos, stiprybės, išgydymo, džiaugsmo, ramybės, išminties, ištvermės, kantrybės, atkaklumo, vilties ir tikėjimo.

Tikiu, kad panaudodami šiuolaikines informacines technologijas galime pasiekti sergančius, vienišus, stokojančius, kenčiančius, nusivylusius, abejojančius, pasimetusius ir Dievo bei žmonių pagalbos ieškančius žmones.

Dievo Žodyje slypi galia, kuris nuvalo, keičia, gydo, stiprina, drąsina ir nuramina.

Dėkoju Jums už Jūsų paramą šiai mano Žodžio tarnystei.

-

Šios mano internetinės svetainės kūrimą, palaikymą ir tobulinimą galite paremti savo finansine auka:

Swedbank banko sąskaitos nr.  LT877300010100149826

-

„Kiekvienas tegul aukoja, kaip yra širdyje nutaręs, ne gailėdamas ar tarsi verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją. O Dievas gali jus apipilti gausiomis malonėmis, kad visuomet ir visais atžvilgiais būtumėte aprūpinti ir galėtumėte dosniai imtis bet kokio gero darbo, kaip parašyta: ‚Jis pažėrė, padalijo vargdieniams; jo teisumas amžiais išlieka.‘ Tasai, kuris parūpina sėklos sėjėjui ir duonos valgytojui, parūpins jums sėklos, padaugins ją ir padės subręsti jūsų geradarybės vaisiams. Jūs tapsite visokeriopai pasiturintys ir galėsite būti dosnūs, kad mes turėtume už ką dėkoti Dievui. /2 Kor 9, 7-11/“

Kun. Rytis Gurkšnys