Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

MOKYMAI

Bendruomenės galia

2023 09 10

Jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti bet kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. /Mt 18, 19/

Pakalbėkime šiandien apie bendruomenės galią. Mes esame sukurti dideliems ir prasmingiems tikslams. Esame sukurti tam, kad pasiektume svarbių pergalių ir įspūdingų laimėjimų. Tačiau mes negalime pasiekti jų vieni. Mums reikia kitų žmonių paramos ir tikėjimo bendruomenės palaikymo. Kai siekiame didelių tikslų, mums reikia tų, kurie keliautų šalia, padrąsintų, paremtų ir stiprintų mus.

Skaičiau straipsnį apie pingvinų gyvenimą labai šalto klimato sąlygomis. Ten oro temperatūra gali nukristi iki 40 laipsnių šalčio. Vėjo stiprumas gali siekti šimto kilometrų per valandą greitį. Jie išgyvena tokiomis oro sąlygomis, nes jie susiglaudžia tarpusavyje. Jie glaudžiasi vienas prie kito dideliame būryje, kurį gali sudaryti iki 60 tūkstančių pingvinų. Teigiamą jų kūno temperatūrą palaiko jų bendruomenės susirinkimas. Jei kuris nors iš jų nuspręstų išeiti vienas pasivaikščioti, jis tikrai neilgai išgyventų ir labai greitai žūtų tokiu šaltu metu. Kiekvieno iš jų išgyvenimas priklauso nuo jų bendruomenės.

Panašiai ir žmonių gyvenime būna labai sunkių laikotarpių. Visi patiriame daug įvairių trukdymų, neramumų ir smūgių. Kartais būna labai tamsių laikotarpių mūsų šeimose, šalyje ir pasaulyje. Kiekvieną savaitę gauname blogų žinių apie tai, kas vyksta pasaulyje. Girdime apie gaisrus, potvynius, žemės drebėjimus. Girdime pranešimus apie sprogimus miesto gatvėse, apie sunkvežimius, kurie įvažiuoja į minią ir žudo žmones. Tokiu metu labai svarbu susirinkti kartu. Turime susirinkti ne iš baimės, bet tam, kad vieni kitus sustiprintume, palaikytume, padrąsintume. Tikėjimo susirinkimai primena mums apie Dievo galia ir gerumą, kuri nuolat veikia. Jų metu jis mus gydo, stiprina, ramina. Jų metu mes „užkrečiame‘ vieni kitus tikėjimu, stiprybe ir ramybe.

Raudonmedžiai yra aukščiausi medžiai. Jų aukštis siekia daugiau negu 100 metrų. Jų amžius būna iki 2000 metų. Jie labai atsparūs augalai. Jie išgyvena stiprius vėjus ir audras. Jie susidoroja su įvairiomis ligomis ir kenkėjais. Įdomu tai, kad jų šaknys siekia tik 2-4 metrų gylį. Šaknies storis gali būti iki 3 centimetrų skersmens. Tokios mažos ir plonos šaknys išlaiko tokį didžiulį medį, nes jos sukimba su kitų raudonmedžių šaknimis. Kiekvienas medis yra susijungęs su didžiuliu kitų medžių šaknų tinklu po žeme. Jokia audra negali įveikti raudonmedžių, nes visas miškas yra sujungtas tarpusavyje. Kiekvienas medis gali išgyventi šimtus metų, nes jį palaiko visas miškas.

Tikėjimo bendruomenėje stipriai veikia didžiulė galia, nes jos nariai susijungę tarpusavyje palaiko vienas kitą. Ji padeda daugeliui įveikti dideles gyvenimo audras, sustiprinti sveikatą, sutikti reikiamą žmogų, atnaujinti šeimos santykius, išsilaisvinti iš priklausomybės arba skolos. Kai nematote išeities iš sunkios situacijos, žinokite, kad tikėjimo bendruomenėje vyksta dideli stebuklai. Ten jūs galite gauti tai, ko jūs negalėtumėte pasiekti savo pastangomis. Kai jaučiatės silpni, nuliūdę, nusivylę, pasimetę, prisiminkite, kad tikėjimo bendruomenė ta galia, kurios negali įveikti jūsų sielos priešas. Ji padeda jums labiau atsiverti Dievo palaimai.

Žinoma, labai svarbu melstis ir šlovinti Dievą asmeniškai. Tačiau bendruomenėje vyksta tai, ko mes niekada nesukursime asmeniškai. Kai vienoje vietoje susirenka tikinčių žmonių bendruomenė, kažkas ypatingo vyksta to susirinkimo metu. Ten mes semiamės stiprybės vieni iš kitų. Ten mes stiprėjame dalindamiesi savo stiprybe. Tikėjimo bendruomenėje mes priimame išgydymą, džiaugsmą, išmintį, ramybę, tikėjimą. Kiekvieną kartą susirinkę mes sustiprėjame, nes ten mes atsinaujiname ir pasikrauname naujos energijos. Tai, ką mes prarandame per darbo savaitę, mes vėl gauname susirinkę į bažnyčią sekmadienį.

Gal esate vienas iš tų, kurie sako: „Sekmadienio pamaldos nepaliečia mano širdies, nieko neduoda, nekeičia manęs ir nepadeda būti geresniu žmogumi. Pamaldos man nereikalingos, nes nieko ten negaunu.“ Jei manote, kad nieko negaunate iš bendruomenės, ateikite į bažnyčią kiekvieną sekmadienį ne dėl savęs, bet dėl kitų. Skirkite laiko tarnauti bendruomenei. Ateikite į pamaldas tam, kad paprašytumėte reikiamų dalykų tiems, kurie ten susirenka, kuriems labai sunku gyvenime, kurie serga, vargsta, kenčia, kurie negalėjo ateiti ten. Šlovinkite Dievą, giedokite ir melskitės bažnyčioje tam, kad Dievas per jus laimintų kitus. 

Jūsų malda gali pakylėti, padrąsinti, sustiprinti kitus. Prisiminkite, kad jūsų ištikimas tarnavimas bažnyčioje padeda kitiems pakilti iš liūdesio ir nusivylimo. Jūsų malda už juos dovanoja jiems džiaugsmą ir stiprina jų tikėjimą. Jūs darote stiprią teigiamą įtaką kitiems, nes ateidami į bažnyčią atsinešate savo tikėjimą, savo palaimą, savo džiaugsmą, savo ramybę. Paprasčiausiai stovėdami ten, jūs savo buvimu keičiate kito gyvenimą.

Jėzus sako: „Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų /Mt 18, 20/.“ Jis patvirtina, kad maldos susirinkimo metu sukuriama ypatinga aplinka. Tuo metu kažkas vyksta kiekvieno žmogaus gyvenime. Gal nejaučiate greito ir stipraus poveikio. Tačiau ten vyksta dideli nematomi teigiami pokyčiai, kurie vėliau tampa matomi. Būdami kartu mes tampame geresni, stipresni ir galingesni. Ten mus sujungia ta pati Dvasia, kuri prikėlė Jėzų iš mirties. Tai šventųjų bendravimas, kuris keičia mus, o mes keičiame kitus. Pasilikite tikėjimo bendruomenėje. Joje jūs augsite, klestėsite ir patirsite dar gausesnių malonių. Ji padės jums kurti patį nuostabiausią gyvenimą, kuriam esate pašaukti.

Teisingas mąstymas

2023 09 03

Jėzus subarė Petrą: „Tu mąstai ne Dievo, bet žmonių mintimis.“ /Mt 16, 23/

Pakalbėkime apie teisingą mąstyseną. Šiandien sutinkame nemažai vargstančių, nusivylusių ir kenčiančių žmonių, kurie mano, kad jau pasiekė savo gyvenime aukščiausią pakopą. Jie mano, kad jau pasiekė savo žmogiškųjų galimybių ribas. Jie nebesiekia didesnių tikslų, nes jie įsitikinę, kad jie negali būti sveiki, sėkmingi, turtingi ir laimingi. Jie kartoja: „Nebeturėsiu geresnės sveikatos, šeima nebesusitaikys. Mano sutuoktinis nebus labiau mylintis žmogus, nerasiu geresnio darbo, neturėsiu daugiau ramybės ir džiaugsmo gyvenime.“ Tokiu mąstymu, nusiteikimu ir tikėjimu jie kuria tai, ko nenori. Tokiomis mintimis jie trukdo Dievui daryti stebuklus jų gyvenime.

Nuo pat vaikystės mergaitė vardu Tara svajojo tapti Mis Amerika grožio konkurso nugalėtoja. Savo valstijoje 1994 metais ji laimėjo Mis Florida konkursą. Po šios pergalės, ji bandė užimti pirmąją vietą visos šalies gražuolių konkurse, tačiau nesėkmingai. Kitais metais jai vėl nepavyko pasiekti savo svajonės. Tik trečiaisiais metais ji pagaliau buvo karūnuota Mis Amerika titulu. Jos svajonė išsipildė ir taip sunkiai, ištvermingai bei ilgai siektas tikslas tapo tikrove.

Po šios pergalės žurnalistas klausė jos: „Tara, kaip tau tai pavyko? Kokia yra tavo sėkmės paslaptis?“ Tara atsakė: „Po antrojo pralaimėjimo turėjau pagundų viską mesti, atsisakyti savo svajonės, daugiau nebesivarginti ir susitaikyti su ta mintimi. Bet vis dėlto nusprendžiau pasirinkti sunkesnį kelią, skirti dar daugiau laiko, energijos ir kovoti dėl šios karūnos. Išsinuomojau keliasdešimt vaizdajuosčių su buvusių Mis Pasaulis, Mis Visata, Mis Amerika ir kitų konkursų įrašais. Kasdien stebėdavau tose juostose rodomas konkurso dalyves, kiekvieną kartą įsivaizduodama save nugalėtojos vietoje. Šis mano nusiteikimas mintyse ir vaizduotėje buvo kelias vedantis mane į pergalę.“ Kai Tara buvo paklausta, ar labai jaudinosi eidama pasiimti nugalėtojos karūnos, ji atsakė: „Ne, nesijaudinau. Savo mintyse, savo vaizduotėje jau tūkstančius kartų ėjau ta scena priimti karūnos.“

Kas padėjo Tarai pasiekti pergalę? Jos pasirinkimas atsikratyti skausmingų pralaimėjimo prisiminimų. Ji dažnai save įsivaizdavo nugalėtojos vietoje ir mąstė apie didelę viziją. Po kiekvienos nesėkmės, klaidos ar praradimo, visi patiriame panašių gundymų pulti į nesivylimą, pasirinkti lengvesnį kelią, susitaikyti su pralaimėjimu. Kai mąstome vien tik apie savo klaidas, praradimus, problemas, mes neleidžiame Dievui keisti mūsų santykių, neleidžiame jam spręsti mūsų gyvenimo problemų. Mes nepriimame jo išminties, geresnių idėjų, kūrybingumo, drąsos ir daugybę kitų malonių. Jis gali keisti mūsų gyvenimus tik tada, kai mąstome apie kilnesnius bei didesnius siekius, kai turime didelę viziją.

Kai kurie sako: „Esu laimingas, turiu visa tai, ko reikia man ir mano šeimai. Negaliu siekti nieko daugiau.“ Tai labai savanaudiškas ir nekrikščioniškas požiūris. Net ir tuos, kurie šiandien yra sveiki, laimingi šeimoje, daug pasiekę savo karjeroje ir pašventę savo gyvenimus tarnauti kitiems, Dievas kviečia gyventi pagal dar didesnę viziją. Jis visada stengiasi mus pakelti pareigose, stiprinti mūsų šeimos santykius, išvaduoti nuo įvairių priklausomybių, dovanoti sveikatą, turtą, naujas galimybes. Jis visa tai nori duoti tam, kad dar labiau galėtume dalintis su kitais. Jis nori, kad dar labiau padėtume vargstantiems, stokojantiems atrasti Dievo meilės galią.

Prieš keletą metų Saudi-Arabijos karalius pasikvietė vieną įžymų golfo žaidėją pas save draugiškoms varžyboms. Karalius net nusiuntė savo privatų lėktuvą tam, kad šis žaidėjas galėtų patogiai atkeliauti iš Šiaurės Amerikos. Keletą dienų jie praleido rungtyniaudami karaliaus golfo aikštyne. Kai svečias turėjo iškeliauti, karalius paklausė jo: „Ką aš tau galėčiau padovanoti prisiminimui?“ Sportininkas atsakė: „Esu labai dėkingas už šią galimybę žaisti su jumis. Šios kelios dienos praleistos jūsų šalyje yra didžiulė dovana man. Tikrai nereikia man dar vienos dovanos iš jūsų.“ Tačiau karalius nenusileido ir primygtinai prašė apsispręsti, kokios dovanos sportininkas norėtų. Tada svečias prisipažino, kad kolekcionuoja golfo žaidimo lazdas ir, kad jis mielai priimtų dar vieną golfo lazdą iš karaliaus.

Grįžęs namo sportininkas laukė dovanos, tikėdamasi, kad karalius atsiųs jam tauriaisiais metalais ir brangakmeniais papuoštą golfo lazdą. Po kelių savaičių jis savo pašto dėžutėje rado laišką nuo karaliaus. Atplėšęs ir perskaitęs jį, nustebo, nes tai buvo dokumentas, kuriuo karalius dovanojo jam didžiulį ir brangų golfo aikštyną įrengtą netoli sportininko namų.

Dažniausiai karaliai, prezidentai, vadovai, šventieji ir kiti sėkmingi žmonės turi kitokį mąstymą negu daugelis iš mūsų. Jie gyvena pagal didesnę viziją, siekia kilnesnių tikslų. Mes krikščionys tikime Dievą, kuris yra didingesnis ir galingesnis už visus mūsų vadovus ir karalius. Mes sekame Kristų, kuris yra Karalių Karalius. Jo dovanotos svajonės ir vizija siekia daug daugiau negu mes galime įsivaizduoti. Jis duoda daug daugiau negu mes prašome.

Gyvenkime pagal didesnę viziją. Kasdien maldoje kartokime: „Dieve, dėkoju, kad mane pakvietei į šį pasaulį ir laimini mane. Žinau, kad tau nėra negalimų dalykų. Todėl tikiu, kad mano sveikata pasitaisys, mano veikla bus sėkminga, mano šeima susitaikys, surasiu geresnį darbą, išsilaisvinsiu iš skolų. Tikiu, kad atsikratysiu žalingos priklausomybės, sukursiu šeimą.“ Kai taip mąstysime ir kalbėsime, mes leisime Dievui dar labiau veikti mūsų kasdienybėje, keisti mūsų gyvenimus, mus laiminti. Toks mąstymas padės mums priimti jo gausias dovanas ir kurti patį geriausią gyvenimą, kuriam esame pašaukti.

Žmogaus vertingumas

2023 06 25

O jūsų net visi galvos plaukai suskaityti. /Mt 10, 30/

Pakalbėkime šiandien apie žmogaus vertingumą. Mes esame Dievo kūrybos šedevrai. Esame sukurti talentingiausio pasaulyje menininko. Nešiojamės jo pirštų antspaudus. Šventasis Raštas sako: „Mes esame jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti /Ef 2, 10/.“ Tai reiškia, kad nesame atsitiktinai atsiradę pasaulyje. Mūsų išvaizda, mūsų kūno trūkumai ir privalumai, mūsų talentai ir silpnybės turi tam tikrą tikslą. Gavome visa tai, ko reikia, kad kurtume patį nuostabiausią gyvenimą.

Vienos šalies mokslininkai paskaičiavo, kiek kainuoja vidutinio amžiaus žmogus. Jie įvertino žmogaus galvos, rankų, kojų ir visų kitų kūno dalių teikiamą vertę ir duodamą naudą visuomenei. Viską sudėjo. Žmogaus vertė buvo 3 milijonai eurų. Kiekvienas iš mūsų esame bent 3 milijonų vertės. Kūrėjas tiek investavo į kiekvieną iš mūsų. Jis sukūręs mus gėrisi ir didžiuojasi savo kūriniais. Mes pilni jo galios ir malonės. Kartokime: „Dėkoju Dieve, kad nuostabiai mane sukūrei. Tu sukūrei mane nepakartojamą. Tau patinka mano šypsena, mano žvilgsnis, mano charakteris. Nesu kopija. Esu tavo kūrybos šedevras.“

Dalis žmonių nesijaučia patenkinti savimi, nuolat sau priekaištauja, mato vien tik neigiamus dalykus. Jie norėtų būti truputį didesnio ūgio, linksmesnio charakterio, turėti daugiau sąmojo. Jie nesidžiaugia tuo, kad jau šiandien yra patys vertingiausi ir mylimiausi Dievo kūriniai. Jei norite būti laimingi gyvenime, turite mokytis gėrėtis tuo, kas esate, ką turite, ką darote. Ryte atsikėlę pirmiausia džiaukitės dar viena jums dovanota diena. Gėrėkitės, kad patys be kitų pagalbos atsikėlėte. Kasdien kartokite: „Esu Dievo mylimiausias kūrinys. Esu palaimintas ir apdovanotas visu tuo, ko reikia, kad gyvenčiau pilnutinį gyvenimą. Nesu vidutiniškas kūrinys, nes esu sukurtas pagal Dievo paveikslą. Gal neturiu tokių talentų, kuriuos turi kiti. Gal nesu toks patrauklus, kaip kiti. Tačiau turiu tai, ko neturi kiti. Turiu dar daug neatskleistų talentų, idėjų, tikslų. Esu stiprus, sveikas, tvarkingas, kūrybingas ir darbštus, ramus ir laimingas.“

Kartą lankiausi vienoje šeimoje. Jų namų sienos buvo papuoštos įvairiausiais paveikslais. Man jie nebuvo itin gražūs ir vertingi, nes nesu meno ekspertas. Kai kurie iš jų atrodė, kad juos nupiešė koks nors penkerių metų vaikas. Mano manymu, tai buvo labai abstraktūs ir negražūs kūriniai. Tą vakarą jie man papasakojo, kad už vieną iš tų paveikslų jie sumokėjo keliasdešimt tūkstančių eurų. Kiti buvo šiek tiek pigesni. Paveikslai buvo nutapyti vieno iš žymiausių dalininkų.

Kai jie tai pasakė, aš pagalvojau, kad tie paveikslai tikrai gražūs ir įdomūs. Tą akimirką pradėjau suprasti, kas yra geras meno kūrinys. Tada suvokiau, jog nesvarbu, ar man paveikslas yra gražus ar ne. Svarbu, kas yra jo dailininkas. Paveikslas įgauna savo vertę nuo kūrėjo. Jei kas nors pabandytų tiksliai nukopijuoti originalų paveikslą, jis neturėtų net vieno procento originalo vertės. Tas paveikslas buvo vertas vieno milijono, nes ant jo buvo genialaus dailininko pirštų antspaudai.

Panašiai atrodo ir mūsų vertė gyvenime. Nesvarbu, kaip mes atrodome, kokių charakterio savybių turime. Mūsų vertę nusako ne mūsų išvaizda ir sugebėjimai, bet tai, kas yra mūsų kūrėjas. Visagalis Dievas įkvėpė gyvenimą kiekvienam iš mūsų. Esame milijonus kartų vertingesni už patį brangiausią paveikslą. Esame nuostabiai sukurti. Esame itin vertingi.

Mūsų sielos priešas nenori, kad mes taip apie save mąstytume. Jis padaro taip, kad visos silpnybės, ligos, trūkumai, klaidos būtų mums visada prieš akis. Keiskite savo neigiamą požiūrį. Nebekritikuokite savęs. Dažniau pastebėkite tai, kas gera jumyse. Pripažinkite, kad esate nuostabiai sukurti. Kiekvieną rytą atsikėlę pažvelkite į veidrodį ir sakykite: „Ačiū, Dieve, kad mane tokį nuostabų sukūrei. Esu talentingas, kūrybingas, stiprus, ramus, vertingas, mylimas kūrinys. Savyje nešiojuosi tavo pirštų antspaudus.“

Mokykitės kreipti dėmesį ne į vieną nepavykusį darbą, bet į tūkstančius tų dalykų, kuriuos padarėte gerai. Taip atrasite dar daugiau džiaugsmo ir ramybės gyvenime. Tokiu būdu ugdysite pasitikėjimą Dievu ir leisite jam pasirūpinti visais trūkumais ir problemomis.

Gal dar nepasiekėte savo tikslų, gal dar neturite mėgstamo darbo, gal šeimoje įtampa. Prisiminkite, kad jūsų asmeninis vertingumas nepriklauso nuo to, kaip jūs atrodote, koks jūsų charakteris arba pasiekimai. Jūsų vertę nusako tai, kas yra jūsų kūrėjas, kuris įkvėpė jums savo gyvenimą. Kiekvieną vakarą gėrėkitės tuo, ką tą dieną nuveikėte. Džiaukitės kiekviena diena. Pripažinkite savo vertingumą. Tuomet dar labiau stiprės jūsų tikėjimas. Jūs dar labiau atsiversite Dievo palaimai. Tada pastebėsite naujų galimybių, sutiksite reikiamų žmonių ir pasieksite dar didesnių tikslų.

Kun. Rytis Gurkšnys