Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

MOKYMAI

Dievo garbei

2024 02 11

Ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, visa darykite Dievo garbei. /1 Kor 10, 31/

Pakalbėkime apie tai, kaip viską daryti Dievo garbei. Šiuolaikinėje visuomenėje dauguma mano, kad vidutiniškumas yra normalu. Daugelis stengiasi išvengti didelių darbų, užduočių ir projektų. Jie nesiekia viską daryti kuo geriau ir nesistengia darbo atlikti puikiai. Jie vengia prisiimti atsakingų pareigų. Jie daro viską paviršutiniškai. Jie švaisto darbo laiką tuomet, kai vadovas jų nekontroliuoja. Jie nori mažiau dirbti ir daugiau uždirbti. Po to jie mąsto, kodėl jiems nesiseka, kodėl jie nelaimingi.

Prisiminkite, kad esame pašaukti viską daryti Dievo garbei. Jis laimina tuos, kurie stengiasi puikiai atlikti visas užduotis ir nuoširdžiai darbuojasi. Jis laimina tuos, kurie negaili savo jėgų ir siekia viską atlikti kuo geriau savo veiklos srityje. Jis dovanojo jums talentus ir nori, kad juos kuo geriau panaudotumėte. Jei norite patirti daugiau sėkmės, siekite viską atlikti puikiai. Atlikite visus darbus nuoširdžiai ir sąžiningai. Jei norite ilgiau išlaikyti mėgstamą darbą arba atrasti daugiau įsidarbinimo galimybių, siekite didžiausio meistriškumo savo darbo vietoje.

Kai kurie sako: „Mano vadovas niekada nesielgia teisingai. Jis niekada nevertina tų, kurie labiau stengiasi dėl įmonės. Mano vadovas niekada neskirs man nei paaukštinimo, nei didesnio atlyginimo.“ Prisiminkite, kad dirbate ne vadovui, bet Dievui. Jei kasdien atliksite savo darbus kuo geriau, jis pasirūpins, kad jums būtų atlyginta ateityje. Jis vienus pažemina, kitus išaukština. Jis gali akimirksniu pakeisti bet kokio vadovo mąstyseną ir nusiteikimą.

Galbūt Dievas laiko jus toje vietoje, toje įmonėje tam, kad per jus pakeistų vadovo mąstyseną, požiūrį, elgseną ir charakterį. Galbūt jūs esate vienintelis žmogus, kuris neša šviesą į jo gyvenimą. Gal jis niekada neskaitys Šventojo Rašto, bet jis turės galimybę patirti jį iš jūsų elgsenos. Savo teigiama mąstysena ir darbu jūs galite padaryti labai stiprią įtaką jam. Atlikite viską kuo geriausiai tuomet, kai kiti tempia jus žemyn. Savo gyvenimu ir darbu rodykite savo tikėjimą.

Kai pjaunate žolę savo kieme, darykite tai kruopščiai. Kai giedate bažnyčios chore, stenkitės atvykti į visas repeticijas ir pamaldas su gera nuotaika ir giedoti su džiaugsmu ir užsidegimu. Prisiminkite, kad esate palaiminti, atpirkti, patepti, stiprūs ir galingi. Kai dirbate biure, atvykite į darbą anksčiau ir pasilikite darbe ilgiau. Atlikite daugiau darbų, negu tik tai, už ką jums moka atlyginimą. Padėkite bendradarbiams atlikti jiems skirtas užduotis. Paruoškite dokumentus, kuriuos turi paruošti kiti. Sutvarkykite bendrojo naudojimo patalpas tam, kad kitiems reikėtų mažiau tvarkyti.

Kai siekiate viską atlikti kuo geriau, jūs garbinate Dievą. Kai atliekate pavestas užduotis puikiai, jūs garbinate jį. Kai gaunate paaukštinimą, jūs garbinate jį, nes jūsų pasiekimai sako: „Dievas yra geras. Jis išaukština nuolankiuosius. Jis geras tiems, kurie jo klauso.“ Toks jūsų gyvenimas rodo, kad Dievas yra geras, turtingas ir dosnus. Jūs rodote kitiems, kad jis duoda jums visa tai, ko jums reikia.

Kiekvieną rytą atsikėlę kartokite: „Einu į darbą su džiaugsmu, su entuziazmu ir užsidegimu. Manęs laukia didelės pergalės, pasiekimai ir laimėjimai. Visi mano darbai bus sėkmingi, nes stengsiuosi viską padaryti kuo geriau. Atliksiu viską puikiai. Pasieksiu aukštesnį meistriškumo lygį.“ Eikite į darbą ir atlikite viską ne dėl žmonių, ne dėl įmonės, ne dėl atlyginimo, bet didesnei Dievo garbei.

Gal esate mokytojas. Būkite puikus mokytojas. Jei esate santechnikas, stenkitės visus darbus atlikti kokybiškai. Galbūt esate pardavėjas. Stenkitės visus savo klientus aptarnauti kuo geriau. Gal esate sunkvežimio vairuotojas, policininkas ar įmonės direktorius. Panaudokite visus savo sugebėjimus. Ieškokite tobulėjimo galimybių. Nuolat mokykitės iš pačių geriausiųjų savo srities specialistų. Susikoncentruokite į tai, kas svarbiausia jūsų darbo vietoje. Atkakliai ir ištvermingai siekite meistriškumo. Visatos Kūrėjas dovanojo jums talentus ir sugebėjimus. Jis nori, kad visus savo darbus atliktumėte su užsidegimu, entuziazmu ir pasiaukojimu.

Gal kiti darbuojasi aplaidžiai, nuolat vėluoja į darbą. Gal jie savo darbus atlieka vidutiniškai ir visada nepatenkinti savo darbo sąlygomis. Gal jums atrodo, kad visi darbo užduotis atlieka paviršutiniškai. Nesekite jų pavyzdžiu. Prisiminkite, kad jūs esate sukurti dideliems tikslams. Jūsų laukia svarbūs darbai ir įspūdingi laimėjimai. Jūs pašaukti meistriškumui, sėkmei, gerovei, klestėjimui, laimei. Jūs esate pašaukti būti pavyzdžiu kitiems. Jūs vadovas turėtų rodyti jus kitiems ir sakyti: „Mokykitės iš jų. Sekite jų pavyzdžiu. Stebėkite jų įpročius. Ugdykite jų savybes. Taikykite jų sėkmės principus savo darbe. Jie mūsų geriausieji.“ Toks gyvenimas yra geriausia malda. Toks gyvenimas šlovina Dievą.

Jūs jau daugelį metų nuoširdžiai darbuojatės savo įmonėje. Jūs siekiate atlikti viską geriausiai net tuomet, kai niekas jūsų nemato, nekontroliuoja ir nevertina. Jūs stengiatės pasiaukoti dėl kitų ir patarnauti jiems. Jūs atliekate daugiau darbų, ne tai, už ką jums moka atlyginimą. Jūs nuolat mokotės, tobulėjate, ugdote naujus įgūdžius. Jūs kasdien einate į darbą su entuziazmu ir viską darote Dievo garbei. Jūsų darbas rodo kitiems jūsų tikėjimą. Jūsų laukia nauji pasiekimai, puikios galimybės, netikėti turtai, didelės pergalės. Jums atsivers naujos durys. Jūs sutiksite jums reikiamų žmonių. Jūs įveiksite visas kliūtis. Jūs pasieksite tokių tikslų, apie kokius niekada nesvajojote. Išsipildys visos jūsų svajonės, kurias Dievas jums dovanojo.

Eikime į naujas vietas

2024 02 04

Eikime kitur, į gretimus miestelius, kad ir ten skelbčiau žodį, nes tam esu atėjęs. /Mk 1, 38/

Pakalbėkime apie ėjimą į naujas vietas. Daugelis prisiriša prie tam tikros vietos, darbo, žmonių, situacijos. Jie nenori nieko keisti, nes jie ten jaučiasi patogiai, saugiai. Širdyje jaučia įkvėpimą eiti kitur, pradėti naują veiklą, sutikti naujų žmonių. Tačiau jie pasirenka pasilikti prie to, ką turi, ką daro, ką pasiekė, ką sukūrė. Jie nedrįsta žengti į naujas vietas, pabandyti naujus dalykus, siekti didesnių tikslų. Tokiu būdu jie praranda daug laimėjimų, teigiamų pokyčių, galimybių ir kitų Dievo malonių, kurios jiems paruoštos. Neklausydami jo balso, jo kvietimo eiti kitur, prarandame daug jo palaimos turtų.

Gal jūs jaučiate įkvėpimą globoti seną vienišą žmogų. Gal norite patarnauti vaikų sielovadoje. Gal mąstote, kad galite skirti laiko ir būti jauno darbuotojo globėju ir patarėju. Gal širdyje jaučiate troškimą tai daryti, bet visaip bandote tai užgesinti. Gal sakote: „Turiu per daug darbų, per daug įsipareigojimų, per daug savo rūpesčių. Negaliu to daryti, nedrįstu ten žengti. Man užteks ir tokio darbo, tokių pajamų, tokių pasiekimų“.

Vienas vyras dirbo didelėje firmoje, buvo vienas iš aukščiausio lygio vadybininkų, gaudavo gerą atlyginimą. Bet jo širdyje buvo stiprus troškimas pradėti savo verslą. Jis žinojo, kad ši svajonė kyla iš Dievo. Bet daugelį metų jis bandė nustumti šią mintį į šalį, nes bijojo prarasti patogų ir saugų darbą ir gyvenimo stilių. Bijojo, manydamas, kad gali nepavykti naujame versle, nes neturi tinkamų sugebėjimų asmeniniam verslui.

Vieną sekmadienį jis išgirdo bažnyčioje pamokslą apie tai, kaip svarbu išeiti iš patogios vietos ir nebijoti gyvenime imtis drąsių ir rizikingų darbų. Šis pamokslas uždegė jame naują viltį. Jis išėjo iš savo seno darbo. Visą savo išėjimo pašalpą jis kartu su žmona panaudojo tam, kad pradėtų savo naują įmonių konsultavimo verslą. Su dideliu užsidegimu jie ten darbavosi, nes jautė didelį entuziazmą ir stiprų įkvėpimą šiai naujai veiklai. Pamažu jie savo pasiaukojimu sukūrė didžiulį klientų pasitikėjimą. Jų skaičius taip greitai augo, kad po vienerių metų jie turėjo kviestis naujus jaunus kūrybingus žmones darbui savo įmonėje.

Jo buvusios įmonės vadovai jam išeinant sakė, kad jis darė didžiulę klaidą, kad jam nepavyks tokio gero darbo surasti, kokį turėjo būdamas jų įmonėje. Tačiau po dviejų metų, jo buvusi įmonė tapo vienu iš didžiausių jo klientų. Ji buvo labai patenkinta jo paslaugomis. Po trejų metų, jis naujoje įmonėje uždirbdavo tris kartus daugiau, negu būdamas vadybininku savo senoje vietoje. Senos įmonės kolegos jam sakė: „Netikėjome, kad gali tau taip pasisekti naujoje vietoje. Matome, kad tave tikrai veda ir globoja Dievo ranka.“

Kodėl jam pasisekė? Todėl, kad jis klausėsi savo širdyje tylaus Dievo balso, kuris jam liepė eiti į naują vietą ir ten jam paruoštą palaimą. Jis sakė, kad buvo daug sunkumų, bet jie nebuvo našta, nes turėjo daugiau džiaugsmo ir ramybės naujame darbe.

Jei seksite tuo balsu, kuris kalba tyliai jūsų širdyse, tikrai niekada nesuklysite. Visada turite išmintingai tai maldoje apmąstyti. Negalite vien tik iš karto mesti seną darbą ir pulti staiga nežinia kur, tikint, kad Dievas išgelbės. Tik tada, kai širdyje jaučiate, kad esate vedamas į naują vietą, ženkite drąsius žingsnius. Neteisinga laukti ir gyventi taip, kad gyvenimo pabaigoje reikėtų gailėtis, kad nežengėte šio drąsaus žingsnio, nors aiškiai jautėte, kad Dievas veda, teikdamas ramybę ir padrąsinimą, mąstant apie naują kelią ar vietą.

Labai dažnai stengiamės visus darbus nuveikti vien savo pastangomis ir savo jėgomis. Stengiamės viską pasiekti ir sukurti savo protinėmis galiomis, savo įgūdžiais, savo žiniomis, savo sugebėjimais. Tai labai sunkus ir varginantis kelias. Toks veikimo būdas labai riboja mūsų galimybes ir neleidžia mums pasiekti didelių tikslų. Prisiminkite, kad Dievas gali matyti tai, ko jūs negalite matyti. Jis žino, kokie žmonėms jums reikalingi. Jis žino, kur slypi jums palankios galimybės ir geriausi problemų sprendimai. Jis gali per akimirką perkelti jus ten, kur jūs nueisite tik per dešimt arba dvidešimt metų savo pastangomis.

Išmintinga yra pirmiausiai prašyti Dievą parodyti kelią ir planą. Pirmiausiai klauskite jo, ką turite daryti. Klauskite jo: „Ar turiu pradėti šį projektą? Ar turiu daugiau laiko skirti šiam žmogui? Ar turiu pirkti šį daiktą?“ Klausykite jo tylaus, bet konkretaus balso. Tikėkite, kad jis žino, kas jums geriausia. Jis yra paruošęs jums patį geriausią kelią, planą, žmogų ar daiktą.

Jei norite priimti jo vedimą ir jo išmintį, kiekvieną rytą skirkite jam bent 15 minučių. Kiekvieną rytą prašykite, kad jis parodytų tai, ką turite daryti, kur eiti, ką kalbėti. Prašykite išminties tam, kad žinotumėte, kur turite eiti. Prašykite taip pat ir nuolankumo priimti tai, ką jis duoda. Labai svarbu ugdyti nuolankumą tam, kad galėtumėte išgirsti tai, jis sako.

Kasdien suraskite laiko ir kreipkitės į Dievą prašydami jo vedimo. Be jo galite padaryti labai gerų sprendimų. Tačiau be jo negalite padaryti pačių geriausių sprendimų. Su juo galite daugiau pasiekti ir nuveikti negu vien tik savo jėgomis. Jei taip gyvensite ir mąstysite, jūs eisite pačiu geriausiu keliu. Jūs greičiau ir lengviau pasieksite savo didžiausius tikslus. Jūs darysite mažiau klaidų, sutiksite reikiamus žmones, atrasite palankias galimybes, išnaudosite visus savo talentus. Jūs kursite patį geriausią gyvenimą, kuriam esate pašaukti.

Žodžių galia

2024 01 28

Žmonės stebėjosi jo mokslu, nes jis mokė kaip turintis galią. /Mk 1, 22a/

Pakalbėkime šiandien apie tai, kaip panaudoti žodžių galią. Turime būti labai atidūs tam, ką mes sakome. Mūsų žodžiuose slypi neribota kūrybinė galia. Jie gali pakeisti mūsų ir kitų gyvenimą. Mūsų žodžiai visada virsta tikrove. Jie sukuria mūsų blogą arba gerą tikrovę. Daugelis gyvena labai sunkų gyvenimą, nes jų kalboje dominuoja netinkami žodžiai. Jie dažnai kartoja: „Nieko gero mano gyvenime. Niekada nebūsiu sėkmingas ir laimingas. Neturiu reikiamų talentų, patirties, išsilavinimo, pinigų ir draugų. Nepakilsiu iš šios duobės. Neišspręsiu šios problemos.“ Tokie neigiami žodžiai daro stiprią neigiamą įtaką jų tikrovei. Jie trukdo jiems kurti laimingą ir sėkmingą gyvenimą, kurio jie trokšta.

Jaunas vyras jautėsi gyvenime labai nelaimingas, pasimetęs ir nusivylęs. Jis pasakojo, kad jis buvo jauniausias tarp savo trijų brolių. Jo tėvai nelaukė jo gimimo, nes jie tikėjosi mergaitės. Kai jis gimė, jo tėvai mylėjo jį ir juo rūpinosi. Tačiau jis jautė, kad buvo klaida šiame gyvenime, kad buvo nelauktas šeimoje. Jis jautėsi nereikalingas šiame gyvenime. Jam atrodė, kad jis neturėjo gimti ir gyventi. Jis girdėjo sielos priešo balsą: „Esi klaida. Esi nevertingas, nereikalingas. Negali nieko duoti kitiems. Visas tavo gyvenimas rodo, kad niekada nebūsi laimingas ir sėkmingas. Nieko nepasieksi, nepakeisi.“

Kartais girdime panašius žodžius savyje. Jie tikrai ne iš Dievo. Prisiminkime, kad esame Dievo kūriniai. Dar prieš mums ateinant į šį pasaulį jis apie mus žinojo. Jau tada jis mums davė tam tikrą misiją gyvenime. Kartokime: „Dieve, tu sakei, kad tu dovanoji man mano širdies troškimus. Tave mylintiems viskas išeina į gera. Priimu tave į savo širdį. Būk mano gyvenimo centre. Tu mane pasirinkai, pašaukei, dovanojai gyvybę. Tu duodi man visa tai, ko reikia man šiame kelyje. Tu nori, kad mano džiaugsmui nieko netrūktų. Tu rengi man pergales.“ Tokia malda mes kreipiame savo širdis ir visą savo gyvenimą teisingu keliu.

Daugelis šunų turi labai jautrią klausą. Vienas mano draugas turi šunį, kuris girdi žmogų, esantį dar toli nuo namo ir einantį per kiemą. Jo pradeda loti tuomet, kai jis dar nemato svetimo žmogaus, bet girdi tylų žingsnių garsą, kurio negirdi žmogus. Šuo girdi tai, kas jam aktualu. Be to, jis stebina ir sugebėjimu atskirti jam svarbius garsus. Jis girdi tai, kaip šeimininkas paima jo maisto maišelį. Jis įpranta prie to garso, nes jis susijęs su jo maistu. Jei šeimininkas paima panašų maišelį, šuo paprastai nekreipia dėmesio. Jei šeimininkas paima jo maistą, šuo atskiria šį svarbų garsą nuo daugelio kitų garsų, būdamas kitame kambaryje. Jis atbėga net iš kito kambario, kuriame jis miega. Jis neatbėga, kai šeimininkas paima duonos ar traškučių maišelį. Visų įpakavimas panašus. Jis atskiria jo maisto maišelio garsą.

Kai kurie esame nustatę savo ausis į neigiamus dalykus. Dažniau pastebime ir girdime tai, kas blogai šeimoje, darbe, sveikatoje. Gerus dalykus retai pastebime, nors jų yra daug daugiau negu blogų. Jei norime geresnės savijautos, tvirtesnių santykių, stipresnės sveikatos, sėkmingesnės veiklos, mes turime keisti savo mąstymo ir požiūrio kryptį. Mūsų požiūryje slypi stipri kurianti galia. Mąstykime ir kalbėkime dažniau apie tai, kas stiprina mūsų tikėjimą, drąsą, ramybę, džiaugsmą ir viltį.

Piktoji dvasia veda mus į nusivylimą, liūdesį, pavydą, abejones ir baimes. Ji sako: „Tu lėta. Tu silpnavalis. Tu nepatraukli. Tu nieko nepasieksi.“ Tokios mintys atima drąsą, jėgas, ramybę, džiaugsmą. Mes sustojame ir nebekuriame gražaus gyvenimo, kuriam esame pašaukti. Kartais ir mane ta dvasia atakuoja sakydamas: „Ryti, pažvelk į savo situaciją. Būk realistas. Tu dirbi po 60 valandų per savaitę dėl šios bažnyčios. Bet ji neauga. Į šventes susirenka mažiau žmonių. Nieko tu čia nepakeisi. Nepritrauksi daugiau jaunimo. Pasiduok. Nebesiek savo didelių svajonių. Susitaikyk su esama padėtimi.“

Būkime atidūs ir budėkime. Neleiskime netyrosios dvasios mintims valdyti mūsų emocijų ir mūsų veiksmų. Pastebėkime kiek išgydymo, atsivertimo ir kitų stebuklų vyksta mūsų bendruomenėje. Toliau ištvermingai siekime tų svajonių, kurios dega širdyje. Pasirinkime išmintingai.

Evangelija šiandien pasakoja mums kaip Jėzus išlaisvina žmogų, kurį valdė piktoji dvasia. Jis panaudojo savo galią tam, kad išlaisvintų žmogų iš piktosios dvasios įtakos. Jis padėjo žmogui atskleisti savo prigimtinę laisvę. Jėzus savo mirtimi ir prisikėlimu nugalėjo mirtį ir sielos priešą. Jis mus išlaisvino. Ta galia, kuri prikėlė Jėzų iš kapo slypi kiekviename iš mūsų. Ta galia padeda mus nugalėti piktojo sukurtas kliūtis. Jėzaus galia leidžia mums kurti stiprias šeimas, sėkmingas įmones, šiuolaikines pamaldas, naujas bažnyčias, dvasingumo centrus ir kitus didelius projektus. Mes esame laisvi ir galime kurti patį gražiausią gyvenimą, kuriam esame sukurti.

Mūsų mąstyme slypi didžiulė kurianti galia. Jei norime kurti patį nuostabiausią gyvenimą, mums reikia išnaudoti visą mąstymo erdvę ir ją pripildyti teisingomis mintimis. Dažniau mąstykime apie tai, kas gera. Kalbėkime apie pergales, gerus pokyčius, idėjas, tikslus, galimybes ir kitus teigiamus dalykus. Jei taip gyvensime, mūsų gyvenimas labai greitai žymiai pagerės. Jei kalbėsime tikėjimo žodžius, mes leisime Dievui daryti neįtikėtinus dalykus. Mes nugalėsime visas kliūtis. Įveiksime visus sunkumus. Išsipildys visos svajonės, kurias gavome.

Kun. Rytis Gurkšnys