Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

MOKYMAI

Didžia meile prikelti gyventi

2021 Velykos

Dievas, apstus gailestingumo, savo didžia meile, kuria mus pamilo, mus, mirusius nusikaltimais, prikėlė gyventi su Kristumi /Ef 2, 4-5a/.

Pakalbėkime apie meilės galią, kuri prikėlė mus gyventi. Meilės dėsnis sako: „Ką mylime, tą ir sukuriame“. Šis dėsnis veikia net ir tuomet, kai mes jį ignoruojame, neigiame arba laužome. Mes jo negalime panaikinti. Jis amžinas, aktyvus ir galingas. Gera žinia yra ta, kad visi mes galime atrasti jį, pastebėti, patirti, suprasti ir panaudoti jį. Panaudodami šį dėsnį, mes galime kurti laimingą, sveiką, turtingą, šventą, ramų, įdomų ir prasmingą gyvenimą. Ta galia, kuri prikelia mirusius, veikia kiekviename iš mūsų ir leidžia mums sukurti visa tai, kas gera, gražu, vertinga. Ji padeda mums sukurti tai, ko mes siekiame, trokštame, norime.

Iki 1950 metų nei vienam bėgikui nepavykdavo nubėgti vienos mylios greičiau negu per 4 minutes. Visi sporto ekspertai, patyrę sporto meistrai ir čempionai tvirtino, kad jau pasiekta žmogaus sugebėjimų riba. Pasak ekspertų, žmogus niekada negalės bėgti greičiau. Jų nuomone, niekam nepavyks peržengti šios žmogaus galių ribos. Tačiau Rodžeris Banisteris (Roger Bannister) išdrįso nepatikėti ekspertų nuomone. Jis savo mintyse kartojo, kad jam pavyks pagerinti šį pasaulio rekordą. Jis tikėjo savo svajone, toliau uoliai darbavosi ir rengėsi naujai pergalei.

1950 metais jis nubėgo vieną mylią greičiau negu per 4 minutes. Po jo per vienerius metus jo rekordą pagerino dar 336 sportininkai. Iki Rodžerso pergalės 100 metų registruoti bėgikų rezultatai rodė, kad per tuos metus niekas nesugebėjo peržengti 4 minučių ribos. Per vienerius metus ši riba buvo peržengta šimtus kartų. Kas įvyko? Kas pasikeitė? Pasikeitimas pirmiausiai įvyko sportininko mintyse. Pakito jo mąstysena, jo nusiteikimas. Vienas žmogus išdrįso nepatikėti „ekspertais.“ Jis tikėjo tuo, kad daugeliui atrodė neįmanoma.

Kiekviena diena gali būti mūsų stebuklo diena. Meilės galia kasdien atveria naujas duris. Bet daugelis pro jas neina. Nedrįsta žengti, nors aiškiai jaučia vidinį vedimą. Netiki ir nesiklauso jos balso. Jei pamatytume, kas gero laukia mūsų, tikrai labai nustebtume. Tai netilptų į mūsų vaizduotę, tai gniaužtų mums kvapą. Tai matė ir liudija didieji mistikai, maldos ekspertai.

Šiuolaikinė psichologija ir dvasingumas vis dažniau mums įrodo, kad mūsų požiūris, įsitikinimai ir tikėjimas daro stiprią įtaką mūsų savijautai, santykiams, sveikatai, darbo rezultatams, turtui ir kitoms gyvenimo sritims. Jei mąstome apie netektis, nesėkmes, klaidas, nuoskaudas, mūsų gyvenimas sukuria dar daugiau tų neigiamų dalykų. Mintys diktuoja mūsų veiksmams. Jos nurodo, kur turime eiti, ką pasirinkti, ką daryti. Meilės galios niekas negali apriboti, tik mūsų tikėjimas. Jos galia, turtai, talentai, kūrybingumas neriboti.

Viena moteris pasakojo, kad po 20 metų sunkaus santuokos gyvenimo vyras ją paliko. Ji liko viena su trimis vaikais. Per tuos metus ji stengėsi nelaikyti jokio pykčio, keršto, kaltinimo ar neapykantos savo vyrui. Ji neleido, kad tos neigiamos mintys įsišaknytų jos mąstyme. Ji niekada niekam nepasakojo apie savo buvusį vyrą. Ji dažnai mąstė apie savo naują puikų ir mylintį vyrą. Ji mąstė apie persikėlimą į kitą šalį. Ji neturėjo pinigų kelionei. Tačiau ji kūrė planą apie kelionę į kitą šalį. Ji mąstė, kalbėjo ir siekė to, ko norėjo.

Po daugelio metų ji persikėlė į kitą šalį. Ji sutiko tą, apie kurį svajojo. Šiandien ji gyvena prie vandenyno ir yra labai laiminga. Žinoma, ji galėjo kalbėti ir apie tai, ko ji neteko ir ką ji patyrė. Bet ji atsisakė kalbėti apie tai, kas buvo bloga jos gyvenime. Ji pasirinko kalbėti apie meilę, apie gėrį, kurio siekė. Taip darydama ji kūrė sau nuostabų gyvenimą, kurio norėjo, kuriuo tikėjo. Jos tikėjimas ir mąstymas leido meilės galiai darbuotis ir jos svajonę paversti tikrove.

Kiekvienas iš mūsų galime pakeisti savo gyvenimą, nes mes turime neribotą galią savyje. Mes visi galime dažniau kalbėti apie tai, kas mums patinka ir ką mes mylime. Mes turime neribotas galimybes priimti tai, kas gera. Meilės galia yra daug didesnė negu mūsų mintys ir mūsų vaizduotė. Meilė viską gali. Niekas nėra jai per sunku. Bet kokioje situacijoje ji gali viską pakeisti, išlaisvinti, išgydyti, pripildyti, pakylėti. Mes leidžiame jai veikti tuomet, kai mąstome apie teigiamus dalykus, kai gėrimės kiekviena gyvenimo akimirka, kai dėkojame už tai, ką turime, kai mąstome apie gražią ateitį. Ji prikėlė Jėzų iš mirties. Ji gali pakelti ir mus iš visų ligų, negalių, trūkumų, netekčių, nesėkmių.

Prisikėlimo rytas dar kartą mums primena, kur slypi sveikatos, sėkmės, turtų, ramybės, džiaugsmo ir visokios gerovės paslaptis. Kalbėkime apie tai, ko siekiame, ko norime, ką mylime. Mąstykime apie tai, kas mums brangu, vertinga, prasminga. Su tikėjimu galime peržengti „ekspertų“ nustatytas ribas.

Kai būna sunku, kai viskas vyksta ne taip, kaip norime, pasilikime tikėjime. Prisiminkime, kad kiekvienas pasikeitimas, pasiekimas ir pergalė prasideda mūsų mintyse. Tikėkime meilės galia, kuri gali viską per vieną akimirką pakeisti. Kreipkime savo mintis į tai, ko trokštame. Atleisime kitiems įžeidimus. Palikime praeityje tai, ko netekome, kas nepasisekė, ko negavome, ko nepasiekėme. Kasdien dėkokime už tai, ką turime, kas esame, kas mūsų laukia ateityje. Tikėkime, kad jau dabar mus pripildo sveikata, sėkmė, ramybė, džiaugsmas, turtas, gerovė ir laimė. Tuomet patirsime dar daugiau stebuklų, kuriuos meilės galia jau čia ir dabar nematomai daro mūsų gyvenime.

Besąlygiškas pasitikėjimas

2021 Verbų sekmadienis

„Aba, Tėve, tau viskas įmanoma. Atitolink nuo manęs šitą taurę! Tačiau tebūnie ne kaip aš noriu, bet kaip tu.“ /Mk 14, 36-37/

Pakalbėkime apie besąlygišką pasitikėjimą. Kartais gyvenime patiriate netikėtus posūkius, nemalonias situacijas, nesėkmes, netektis ir dideles kliūtis. Sunkumai ir kliūtys kartais jums atrodo neįveikiamos. Tuomet prarandate drąsą ir pasiduodate nusivylimui. Pradedate abejoti Dievo galia, gerumu ir veikimu. Tačiau tokioje situacijoje turite tikėti, kad jis toliau veda jus. Turite pasitikėti juo, kai nesuprantate, kodėl visa tai vyksta.

Šventasis Raštas sako: „VIEŠPATS man įvykdys savo užmojį /Ps 138, 8a/.“ Jis sako, kad jūs neprivalote viską padaryti ir pasiekti savo pastangomis. Jūs turite nusiraminti, atsipalaiduoti ir leisti jam veikti. Jis gali viską padaryti geriau negu jūs. Jis žino geriausią ir lengviausią kelią. Jis viską sukūrė. Jis visatos valdovas. Jis viską valdo, tvarko ir daro jūsų gerovei.

Galbūt kažkas nevyksta taip, kaip norite. Nepasiduokite liūdesiui ir nusivylimui. Kai susiduriate su sunkumais, turite maldoje kartoti: „Dieve, man sunku dabar. Bet žinau, kad tu keiti mano sunkią situaciją ir darbuojiesi mano gerovei. Esu laimingas, nes žinau, kad tu viską nuostabiai tvarkai. Priimu tavo stiprybę ir tai, ką dar esi man parengęs. Džiaugiuosi kiekviena savo gyvenimo akimirka, nes tu vedi mane geriausiu keliu. Man sunku, bet aš visur einu su šypsena, nešu gerumą kitiems, šlovinu tave kiekviename žingsnyje. Pasitikiu tavimi. Tebūnie, kaip tu nori.“

Kartais mes negauname to, ko prašome, nes tam dar netinkamas laikas arba dar nesame pasirengę priimti to. Negauname tam tikrų dalykų, nes Dievas ruošia mums kažką geresnio ir didingesnio. Galbūt jis leidžia sunkumus tam, kad mus mokytų ir ugdytų mūsų stiprybę, ištvermę, kantrybę, atkaklumą ir atsparumą. Jis visada ruošia mus didesniems darbams ir pergalėms. Jis nori duoti mums tai, kas geriausia mums.

Apaštalas Paulius rašė: „Taigi, kad neišpuikčiau, man duotas dyglys kūne, šėtono pasiuntinys, kad mane smūgiuotų ir neišpuikčiau /2 Kor 12, 7/.“ Paulius pasakojo apie tam tikrą savo kūno ligą arba negalią, kuri jam trukdė gyventi ir darbuotis. Tris kartus jis prašė Dievą pašalinti ją iš jo kūno. Tačiau jis nepašalino jos. Paulius šlovino Dievą, jam tarnavo, jį skelbė, jis parašė apie pusę Naujojo Testamento raštų. Kodėl jis nepašalino to, kas jam trukdė? Jis sakė apaštalui: „Gana tau mano malonės, nes mano galybė geriausiai pasireiškia silpnume /2Kor 12, 9/.“ Jis nepašalino blogio, bet davė Pauliui stiprybės gyventi su liga ir toliau sėkmingai darbuotis. Jis davė jam visa tai, ko reikia laimingam gyvenimui.

Galbūt jis nepašalina kokio nors blogo dalykų iš jūsų gyvenimo. Tačiau jis duoda jums stiprybės darbuotis, kurti ir džiaugtis gyvenimu. Gal ne viskas tobula jūsų gyvenime. Gal norite kažką būtinai pakeisti. Prašykite, tikėkite ir atiduokite į Dievo rankas visa tai, jums reikia. Neprisiriškite prie to, ko norite ir siekiate, nes jis visada nori duoti jums didesnių ir geresnių dalykų. Kartokite: „Dieve, tebūnie ne kaip aš noriu, bet kaip tu.“ Jis dovanoja jums malonę būti laimingu šiandien.

Kartais labai prisirišame prie savo tikslų, planų ir idėjų. Tuomet mąstome, kad viskas turi vykti taip, kaip mes norime ir planuojame. Norime pasiekti tam tikrą tikslą arba gauti tam tikrą daiktą mūsų numatytu laiku. Žinoma, turime išsakyti Dievui tai, ko trokštame, ko siekiame, ko norime. Turime prašyti, kad pasveiktų mylimas žmogus, sutiktume reikiamų žmonių, surastume mėgstamą darbą, gautume daugiau pajamų. Tačiau turime būti brandūs pasakyti: „Dieve, tebūnie, kaip tu nori. Jei nepasveiks mano mylimas žmogus, jei neteksiu darbo, jei sugrius santuoka, visada pasitikėsiu tavimi. Visada tikėsiu, kad tu man kažką nuostabaus esi parengęs. Tikiu, kad tu toliau galingai darbuojiesi mano gyvenime ir ruoši man didingą ir prasmingą ateitį.“

Visada patirsite tokių sunkių ir sudėtingų dalykų, kurių negalėsite suprasti arba priimti. Pastebėsite, kad sudėtinga situacija nesikeičia taip greitai, kaip norite. Galbūt kas nors nevyksta taip, kaip planavote. Gal nuoširdžiai meldėtės ir ištvermingai tikėjote, kad pasveiks mylimas šeimos narys, bet jis staiga išėjo namo pas Viešpatį. Jūs negavote to, ko prašėte, troškote, tikėjotės. Jūs mąstote, kad jis neatsakė į jūsų maldas. Tačiau jis tikrai atsakė. Bet jis atsakė jums kitaip negu jūs norėjote. Jis atsakė jums taip, kaip jis norėjo. Jis visada nori to, kas jums geriausia.

Prisiminkite, kad negalite suprasti visų Dievo atsakymų ir veiksmų. Brandus tikėjimas yra pasitikėjimas Dievu tuomet, kai negalite suprasti to, kas vyksta jūsų gyvenime ir pasaulyje. Gal šiandien nesuprantate, kodėl nepasveiko mylimas žmogus, kodėl šeimos narys arba draugas jus skaudžiai įžeidė, kodėl atleido jus iš darbo, kodėl jus paliko sutuoktinis. Tikėkite, kad Dievas ir toliau veda jus, stiprina, drąsiną, laimina.

Kai siekite savo didelių ir prasmingų tikslų, įsiklausykite į tai, ką Dievas jums sako. Kai jums sunku, pasitikėkite juo besąlygiškai. Kartokite: „Dieve, tebūnie ne kaip aš noriu, bet kaip tu.“ Tikėkite, kad jis gali daugiau, negu jūs prašote arba įsivaizduojate. Tikėkite, kad jis jau dabar kažką nuostabaus ruošia ir nori padovanoti jums. Jei taip mąstysite ir darysite, jūs patirsite dar daugiau gerų dalykų ir teigiamų pokyčių. Jūs lengviau rasite problemų sprendimus ir išeitis iš sudėtingos situacijos. Jūs greičiau pasieksite savo tikslus. Jūs sutiksite reikiamų žmonių. Netikėtai pagerės jūsų sveikata, finansai ir santykiai. Jūs priimsite gausią palaimą, kuri jums paruošta.

Gausūs vaisiai

2021 03 21

Jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių vaisių. /Jn 12, 24/

Pamąstykime šiandien apie tai, kaip galime duoti gausių vaisių. Dalis žmonių dažniausiai mąsto apie save, savo tikslus ir svajones. Jie labai apriboja save. Jie pamiršta, kad jie sukurti duoti kitiems tai, ką turi geriausia. Jūs kasdien sutinkate tuos žmones, kuriuos Dievas nori laiminti per jus. Kasdien jums siunčiami tam tikri žmonės tam, kad laimintumėte juos savo mintimis, žodžiais ir darbais.

Jėzus kartą turėjo labai ilgai keliauti. Jis ėjo su mokiniais per Samarijos kraštą. Jie visi buvo pavargę ir alkani. Jėzus apsistojo šalia vieno miesto ir nusiuntė savo mokinius į miestą parnešti šiek tiek maisto. Jis sėdėjo prie šulinio. Netrukus prie jo priėjo moteris, kilusi iš to miesto. Jėzus kalbėjosi su ta moterimi, domėjosi jos gyvenimu, ją drąsino ir pranašavo jai gražią ateitį. Jis darė teigiamą įtaką jai. Jis jai patarnavo, skirdamas jai laiko, keisdamas jos požiūrį, praplėsdamas jos akiratį.

Kai mokiniai grįžo, pastebėjo, kad Jėzus nebebuvo alkanas. Jis sėdėjo prie šulinio ramus ir stiprus. Jis nenorėjo valgyti maisto, kurį jie jam atnešė. Jis sakė: „Aš turiu valgyti maisto, kurio jūs nežinote“. Mokiniai mąstė: „Kodėl jis nebenori valgyti? Jis buvo alkanas prieš jiems išeinant į miestą, o dabar jis jau nebealkanas. Gal jam kas nors atnešė maisto? Jis buvo pavargęs, o dabar jis atsigavęs ir sustiprėjęs“. Tuomet jis atskleidė savo stiprybės ir galios paslaptį: „Mano maistas – vykdyti valią to, kuris mane siuntė, ir baigti jo darbą /Jn 4, 34/“. Jis maitinosi iš savo Tėvo valios vykdymo. Jį stiprino ir maitino tarnavimas Dievui ir žmonėms. Jo maistas buvo pagalba žmonėms. Tarnavimas kitiems teikė jam jėgų, stiprybės, ištvermės.

Žinoma, kiekvienas žmogus pavargsta fiziškai ir emociškai, kai sunkiai dirba. Tačiau kai tarnaujate kitiems, kai laiminate juos, kai padarote kažką gera, jūs jaučiate džiaugsmą, ramybę ir palaimą. Kai atsikeliate anksčiau tam, kad padėtumėte savo bendradarbiams, kai užeinate į bažnyčią pasimelsti už sergantį draugą, kai po darbo dar nupjaunate žolę savo kaimynei, jūs jaučiatės pavargę, bet atsinaujinę, atsigavę, sustiprėję ir „pasikrovę“ naujos energijos. Kai vykdote savo Dangiškojo Tėvo valią, jūs sukaupiate daugiau jėgų.

Atlikti tyrimai rodo, kad žmonės, tarnaujantys kitiems, yra sveikesni, turtingesni, sėkmingesni, laimingesni. Jie jaučia daugiau pasitenkinimo. Laimės negalite nei nusipirkti, nei susikurti. Dalindami gerumą, jūs gaunate daugiau džiaugsmo, ramybės, prasmės.

Dauguma iš jūsų padarote daug gerų darbų kitiems, nesitikėdami jokio atlygio. Vieni padedate savo mokyklos tėvų komitete. Kiti atsikeliate anksčiau sekmadienį ir patarnaujate savo bažnyčioje arba giedate chore. Kiti padedate tvarkyti savo gyvenamojo rajono aplinką. Kiti aplankote vienišą žmogų, pasikalbate telefonu su juo ligoninėje arba globos namuose. Jūs pasimeldžiate su jais bei už juos. Tikiu, kad tokie darbai stiprina jus, maitina jus ir atnaujina jūsų jėgas.

Kai tarnaujate kitiems, tuomet pats Dievas jus stiprina, pripildo, drąsina, įkvepia. Jis ne tik pakelia jūsų nuotaiką, jus ramina, džiugina, bet ir pakelia jus visose gyvenimo srityse. Kuo daugiau laiko, jėgų ir turtų duodate kitiems, tuo greičiau kylate profesinėje veikloje, gerėja santykiai, didėja finansai, stiprėja sveikata ir gausėja kitų gėrybių. Kai dalinate savo laiką, jėgas ir turtą, jūs gaunate gausiai tai, ko jums reikia.

Vienas labai turtingas žmogus turėjo turto, kuris buvo įvertintas 8 milijardais eurų. Jo įkurtas verslas buvo labai sėkmingas ir greitai augo nuo mažos įmonės iki didžiulės tarptautinės kompanijos. Būdamas labai turtingas jis ir toliau kiekvieną sekmadienį patarnaudavo savo bažnyčioje. Vėliau jis pastatė rekolekcijų namus. Į tuos namus jis kvietė atvykti tas sutuoktinių poras, kurioms reikėjo atsinaujinimo, atgaivos, ramybės. Ten jis pats dažnai apsistodavo.

Vieną dieną tų namų darbuotoja, budėjusi prie įėjimo, susirgo. Jis nusprendė ją pavaduoti ir pats pasitikti visus lankytojus. Tą dieną jis pasitiko lankytojų porą, juos užregistravo, padavė raktus ir padėjo jiems nešti lagaminus į antrą aukštą. Porelė pagalvojo, kad jis namų tvarkytojas, atsakingas už klientų aptarnavimą. Jie padėkojo jam ir padavė jam 2 eurus arbatpinigių. Jie nežinojo, kad juos aptarnavo vienas turtingiausių šalies žmonių. Žinoma, jis galėjo prisistatyti jiems kaip namų savininkas. Tačiau jis pasirinko nuolankaus patarnautojo vietą ir nuoširdžiai atliko paprastus darbus. Tai teikė jam daugiau džiaugsmo, ramybės, stiprybės. Jis žinojo, kad tarnavimo dvasia dovanojo jam gausius turtus.

Daugelis iš jūsų jau eilę metų tarnaujate kitiems, pasiaukojate dėl kitų, darote gerus darbus ir dalinate gerumą kitiems. Jūs dalinate gerumą kitiems. Susilaikote nuo piktų žodžių. Laiminate kitus savo žodžiais. Pasimeldžiate už juos. Palinkite jiems sėkmės, sveikatos, ramybės, džiaugsmo ir gausios Dievo palaimos. Paprasti dalykai daro nepaprastus pokyčius kitų gyvenime. Jie daro teigiamą įtaką jūsų savijautai, sveikatai, darbams, pajamoms, santykiams. Jau dabar ramybė, džiaugsmas, energija ir kiti gausūs turtai pripildo jūsų gyvenimą.

Šią savaitę jūs gausite dar daugiau gausių nuostabių dalykų. Dievo žodis šiandien žada, kad jūs patirsite netikėtų pergalių ir didelių laimėjimų. Laimindami kitus jūs priimsite gausią palaimą. Jūs priimsite išgydymą, jūs priimsite paaukštinimą, jūs priimsite geresnius santykius šeimoje. Jūs pereisite į naują lygmenį savo gyvenime. Jūs patirsite daugiau Dievo gerumo, kurį jis jums jau dabar ruošia ir dovanoja.

Kun. Rytis Gurkšnys