Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

MOKYMAI

Žvilgsnis į širdį

2023 03 19

Žmogus mato išorę, o Viešpats žvelgia į širdį /1 Sam 16, 7/.

Pakalbėkime šiandien apie mūsų žvilgsnį į kito širdį. Mes labai lengvai pastebime kitų silpnybes, blogus įpročius savo šeimos narių charakteryje, savo vadovo arba darbuotojų elgsenoje. Daugelį metų siekiame, kad jie pasikeistų. Norime, kad jie rodytų mums daugiau pagarbos, kad klausytų mūsų, kad išsilaisvintų iš priklausomybės, kad gyventų taip, kaip mes norime. Tačiau visos šios pastangos būna nesėkmingos. Kodėl nevyksta teigiami pokyčiai?

Kiekviename slypi tai, ko mes nematome. Kai mes mąstome ir kalbame apie kito silpnybes, ydas, priklausomybes, klaidas, nuodėmes, mes neparodome jam jo dieviško didingumo. Mes neleidžiame jam keistis. Jis gali keistis tik tuomet, kai mes pakeičiame požiūrį į jį. Pakeisti kitą galime tik, keisdami savo požiūrį į jo gyvenimą.

Vienas tėvelis pasakojo apie savo penkiolikos metų dukrą. Jis sakė: „Mano dukra ne tik graži, bet ir labai kūrybinga. Ji mėgsta madingus drabužius. Ji turi labai vertingą kūrybingumo talentą ir puikią dizainerio nuojautą. Ji paima pačius keisčiausius drabužius ir suderina juos su kitais dar keistesniais. Ir tas derinys jai labai tinka. Ji visada puikiai atrodo su tais drabužiais. Ji nemėgsta tradicinės aprangos. Ji renkasi tai, kas nauja, neįprasta, šiuolaikiška. Ji dažo plaukus visomis įmanomomis spalvomis. Ji turi savitą mados stilių.“

Kiti šeimos nariai, kaimynai ir draugai patarinėjo jam sakydami: „Man nepatinka jos išvaizda, jos apranga ir jos plaukų spalva. Tai keista, negražu, netinkama. Reikėtų jai apie tai pasakyti. Turėtum ją nuolat mokyti apie tai, kas gražu ir tinkama. Juk tu žinai, kaip ji turėtų rengtis, atrodyti, elgtis ir gyventi.“

Jis atsakydavo: „Žinoma, kad taip pat ir man patinka ne visi jos drabužių ir spalvų pasirinkimai. Dažnai jaučiu pagundą ją pataisyti, pamokyti, jai patarti. Tačiau visada stengiuosi žvelgti ne į tai, kas man nepatinka joje, bet į tai, kas gera, gražu, vertinga mano dukros gyvenime ir pasirinkimuose. Aš kasdien ją priimu tokią, kokia ji yra. Aš leidžiu jai ieškoti, klysti, kurti, mokytis ir augti. Aš domiuosi jos gyvenimu, jos svajonėmis, jos troškimais, jos poreikiais. Aš žvelgiu į jos širdies troškimus. Mes abu puikiai sutariame. Mūsų bendravimas labai atviras ir turtingas. Mūsų santykiai ypatingai artimi, nes mes gerbiame vienas kitą. Mes puikiai suprantame vienas kitą, nes mes žvelgiame į gerumą, kuris slypi kitame. Mes esame labai laimingi, nes leidžiame vienas kitam būti savimi.“

Daugelis tėvų labai vargsta, neturėdami gero santykio su savo paaugliais vaikais. Teisingame požiūryje slypi sėkmingo auklėjimo dėsnis. Jei norite greičiau ir lengviau pakeisti vaiko elgseną ir pagerinti santykius su juo, pradėkite keisti požiūrį į jį. Kasdien mokykitės žvelgti ne į jo išorė, bet į giliausius jo širdies troškimus. Toks žvilgsnis padės jums greitai sukurti tai, ko daugelį metų siekiate savo didelėmis pastangomis.

Mes esame panašūs į Dievą, kai žvelgiame į kito sužeistą širdį, kai matome jo sunkumus, iššūkius ir kovas, kurias jis stengiasi įveikti. Šiandien tarp mūsų yra tų, kurie gražiai apsirengę, šypsosi, užima aukštas pareigas, turi didelę šeimą, meldžiasi su mumis bažnyčioje, bet viduje kenčia labai didelį skausmą, nerimą, liūdesį. Jie vieniši. Jų mintyse sumaištis. Jie nemato ir nepriima gražios ateities, kuri jiems skirta.

Gal bendradarbis padarė didelę klaidą ir mes negalime jam atleisti. Prisiminkime, kad Dievo gydanti galia daug stipresnė už pačią didžiausią žmogaus klaidą. Gal mylimas žmogus jau daugelį metų klaidžioja gyvenime ir padarė daug neteisingų sprendimų. Prisiminkime, kad Dievas gali bet kurią akimirką atvesti jį į teisingą kelią. Gal šeimos narys kenčia nuo priklausomybės jau trisdešimt metų. Tikėkime, kad Visagalio Dievo meilė gali nutraukti šią priešo grandinę ir per akimirką išlaisvinti žmogų.

Vienas vyras po sunkios darbo dienos sėdo į traukinį ir važiavo namo. Jis patogiai atsisėdo ir džiaugėsi ramybe traukinyje. Tačiau po kelių minučių į traukinį įlipo tėvelis su trimis mažais vaikais. Tie vaikai garsiai kalbėjo, ginčijosi, šaukė, verkė, stumdė vienas kitą. Besistumdydami jie užgaudavo ir kitus keleivius sėdinčius keleivius. Tas vyras pastebėjo, kad vaikų tėvelis visiškai netvarko savo vaikų, jų nenuramina. Jis priėjo prie jo ir paklausė: „Kodėl jūs nenuraminate savo vaikų? Argi nematote, kaip jie elgiasi? Jie trukdo kitiems keleiviams? Kodėl nieko nedarote?“ Tėvelis atsakė: „Aš nežinau ką daryti. Aš nežinau, kaip jiems padėti. Aš suprantu, kad jiems dabar labai sunku. Šiandien palaidojome jų motiną. Mes grįžtame iš laidotuvių. Nežinau, kaip vaikams padėti pakelti šią netektį.“

Po šių žodžių to vyro požiūris į vaikus pasikeitė. Jis mąstė apie tai, ką patyrė vaikai. Jis mąstė apie tai, kas vyko jų širdyse. Jų išorinė elgsena ir jų keliamas triukšmas jo nebenervino. Jis žvelgė ne į vaikų veiksmus ir žodžius, bet į jų sielos skausmą.

Dažnai kritikuojame tuos, kurie nesilaiko mūsų tradicijų, normų, taisyklių. Prisiminkime, kad daugelis šiandien taip elgiasi, nes savo širdyje labai kenčia. Gyvenimo sunkumai daugelį labai prislegia. Jiems nebereikia mūsų kritikos, kaltinimų, pamokymų. Jiems reikia mūsų žvilgsnio Dievo akimis. Jiems reikia mūsų gailestingumo, mūsų padrąsinimo, mūsų dėmesio, paramos ir palaikymo. Kiekviename iš mūsų slypi gydanti meilės galia. Mes galime padėti tiems, kuriems dabar labai sunku. Mes galime padėti jiems atrasti tą, kuris gali pakeisti net pačią sudėtingiausią situaciją.

Kai taip gyvensime ir pastebėsime daugiau gerumo kituose, būsime panašūs į mūsų Visagalį ir Amžinąjį Tėvą. Tokiu požiūriu toliau tarnausime jo vaikams, jo veidas dar labiau mums švies. Savo teigiamu požiūriu mes padėsime kitiems keistis. Mes patys patirsime dar daugiau ramybės ir gerovės su pertekliumi sveikatoje, šeimoje ir veikloje.

Nepaprastas tikėjimas

2023 03 12

Jėzus atsakė: „Moterie, tikėk manimi, jog ateis valanda, kada garbinsite Tėvą ne ant šio kalno ir ne Jeruzalėje“ /Jn 4, 21/.

Pakalbėkime šiandien apie nepaprastą tikėjimą. Nepaprastas tikėjimas siekia daugiau negu mes galime planuoti arba įsivaizduoti. Nepaprastas tikėjimas siekia daugiau negu žmogui atrodo įmanoma pasiekti. Toks tikėjimas veda į tai, kas nerealistiška, neįtikėtina arba nelogiška. Toks tikėjimas reikalauja daug drąsos. Nepaprasto tikėjimo žmogus yra radikalus, ekstremalus, nenormalus. Toks žmogus tikisi daug daugiau, negu kiti. Jis prašo daugiau sveikatos, galimybių, draugų, sėkmės, kūrybingumo, pajamų, stiprybės, ramybės, laimės. Jis tikisi gauti nepaprastų ir didelių malonių, nes jis žino, kad jis yra Visagalio amžinojo Tėvo vaikas. Jis drąsiai prašo neįtikėtinų ir neįmanomų dalykų, nes jis žino, kad Dievas jį beprotiškai myli.

Šventasis Raštas pasakoja apie Jozuės vadovaujamą izraeliečių kariuomenę, kuri kovojo su amoriečių armija. Dienos pabaigoje izraeliečiai buvo arti pergalės. Jozuė žinojo, kad jie privalo pasiekti pergalę iki vakaro, nes naktį jie negalės kovoti. Per naktį priešas atgaus jėgas, sustiprės ir įveiks juos. Artėjant vakarui, Jozuė prašė Dievą padaryti tai, kas buvo neįmanoma, neįprasta ir neįtikėtina. Jis prašė to, ko niekada nebuvo įvykę. Kai saulė pradėjo leistis, Jozuė meldėsi prašydamas, kad saulė sustotų danguje. Jis norėjo, kad saulė sustotų ir jos šviesa leistų jo kariuomenei sėkmingai užbaigti kovą. Žinoma, Dievas galėjo atsakyti: „Jozue, kas tu toks, kad prašai tokio dalyko? To dar niekada nėra buvę. Aš nestabdysiu saulės dėl tavęs. Tai savanaudiška. Tai sugriaus kitų žmonių gyvenimo ritmą.“

Tačiau Dievui patiko toks drąsus prašymas ir tvirtas tikėjimas. Jis džiaugėsi Jozuės radikaliu ir ekstremaliu prašymu. Tikriausiai jis mąstė: „Jozue, tu esi drąsus prašyti tokio dalyko. Aš esu drąsus padaryti tai, ko prašai.“ Šventasis Raštas sako: „Saulė sustojo ir mėnulis stovėjo, kol tauta atkeršijo savo priešams... Saulė sustojo viduryje dangaus skliauto ir nesiskubino nusileisti bemaž visą dieną /Joz 10, 13/.” Dievas sustabdė visos visatos judėjimą vienai dienai. Tai parodo, kokia galia slypi vieno žmogaus drąsioje maldoje.

Mes tikime Dievą, kuris mėgsta rodyti savo galią ir gerumą. Jis mėgsta daryti stebuklus. Mes tarnaujame „tam, kuris savo jėga, veikiančia mumyse, gali padaryti nepalyginti daugiau, negu mes prašome ar išmanome /Ef 3, 20/.“ Kai darbuojatės ir laikotės nepaprasto tikėjimo, jūs galite pamatyti nepaprastų rezultatų. Gal jums nereikia, kad šiandien sustotų saulė danguje ir dvigubai prailgintų jūsų dieną. Bet gal jums reikia, kad Dievas išgydytų jūsų sergantį vaiką, kurį jau daugelį metų vargina sunki liga. Gal jums reikia išspręsti sudėtingą šeimos santykių problemą.

Gal jums reikia daugiau sėkmės darbe. Drąsiai prašykite nepaprastų malonių. Tikėkite, kad galite gauti tai, kas jums dabar atrodo neįmanoma.
Gal jus vargina skola arba dideli finansiniai trūkumai. Gal nematote, kaip gali pasikeisti tokia situacija. Gal mąstote: „Dabar sunkmetis. Visiems sunku. Gal kaip nors išgyvensiu.“ Tai vidutiniškas tikėjimas. Biblija sako: „Dievas apgaubia jus savo malone. Jis laimina visus jūsų rankų darbus. Visi jūs darbai bus sėkmingi. Jūs nebesiskolinsite, bet skolinsite kitiems.“ Tikėkite, kad Viešpats jau dabar siunčia naujus klientus, rodo naujas veiklos galimybes, padeda jums atskleisti savo talentus ir dovanas.

Gal gydytojo diagnozė sako: „Tau neįmanoma pasveikti.“ Tačiau Šventasis Raštas sako: „Dievui nėra neįmanomų dalykų. Tikinčiam viskas galima.“ Gal nematote išeities iš sunkios situacijos. Tačiau Dievas gali parodyti jums kelią iš jos. Jis jau dabar stiprina jūsų sveikatą ir dovanoja joms visišką išgydymą. Jis nori dar labiau parodyti savo gerumą jums ir per jus visam pasauliui.

Daugelis šiandien turi vidutinišką tikėjimą. Žinoma, kad tai irgi labai geras žingsnis tam tikrame žmogaus dvasinės kelionės etape. Jie tiki, kad Dievas duoda tik tiek, kiek reikia jiems išgyventi ir jų šeimai išlaikyti. Tačiau krikščionis negali sustoti ir pasilikti prie savanaudiškų tikslų. Jis turi rodyti Dievo meilės galią pasauliui. Jis turi rodyti kitiems, kad Viešpats nori parodyti savo gerumą tam, kuris jo ieško.

Šventasis raštas sako: „Geras yra VIEŠPATS tiems, kurie jo laukia, žmogui, kuris jo ieško /Rd 3, 25/.“ Jei norite patirti neįtikėtinų pokyčių ir turtų savo šeimoje, veikloje ir gyvenime, jūs turite žengti vieną žingsnį toliau. Jūs turite drąsiai įžengti į nepaprastą tikėjimą.

Jėzus dažnai primena mums, kad mūsų tikėjimas leidžia Dievui darbuotis. Mūsų tikėjimas leidžia jo malonei lietis į mūsų gyvenimą. Mūsų tikėjimas atveria mūsų širdis jam ir jo veikimui. Mūsų tikėjimas atveria mums reikiamas duris. Jis siunčia mums tinkamus žmones. Jis rodo mums puikias galimybes. Jis stiprina mūsų sveikatą. Jis dovanoja mums tai, ką piktoji dvasia atėmė iš mūsų praeityje. Jis atlygina mums už patirtą neteisingumą. Jis veda mus ten, kur patirsime dar daugiau ramybės, džiaugsmo ir sėkmės. Jis duoda mums visa tai, ko reikia mūsų laimingam gyvenimui.

Mūsų ir kitų palaiminimas

2023 03 05

Padarysiu iš tavęs didelę tautą ir tave palaiminsiu; išaukštinsiu tavo vardą, ir tu būsi palaiminimas. /Pr 12, 2/

Pakalbėkime šiandien apie mūsų ir kitų palaiminimą. Per Abraomą mes visi palaiminti. Be to, mes esame pašaukti būti palaiminimas kitiems. Sukurdamas mus, Dievas davė mums visa tai, ko reikia laimingam gyvenimui. Jis jau davė mums reikiamus žmones, galimybes, talentus, stiprybes. Jis davė mums visa tai, ko trokšta mūsų širdis. Jis myli mus ir nori, kad dar labiau laimintume tuos, kuriuos jis siunčia į mūsų gyvenimo kelią.

Šventasis Raštas sako: „Koks nuostabus yra tavo gerumas, sukauptas tiems, kurie tavęs pagarbiai bijo, ir teikiamas tiems, kurie ieško tavo užuovėjos, visiems žmonėms matant! /Ps 31, 20/.“ Vieniems sukauptas pagerėjimas sveikatoje arba išgydymas. Kitų laukia reikiamas žmogus, tvirta santuoka ir darni šeima. Kitiems sukauptos naujos idėjos, naujas verslas, naujas paaukštinimas. Visa tai sukauptos malonės, kurių jums reikės gyvenime. Visa tai jau sukurta, sutvarkyta ir duota jums. Esate gausiai palaiminti tam, kad galėtumėte būti palaiminimas kitiems.

Gal patiriate ypatingų sunkumų savo gyvenime. Gal jūsų patirtis rodo, kad neįmanoma nieko pakeisti. Gal išnaudojote daug savo pastangų, laiko ir jėgų. Gal investavote daug savo pinigų. Tačiau patyrėte nesėkmę. Gal jau mąstote, kad niekas nepasikeis. Gal manote, kad niekada nesutiksite reikiamo žmogaus, niekada nesustiprės sveikata arba nepagerės jūsų finansinė padėtis. Gal jūs jaučiatės pavargę ir nusivylę. Prisiminkite, kad Dievas žino, kur yra jums reikiamas žmogus. Jis žino, kas gali jus išgydyti. Jis žino, kur yra jūsų mėgstamas darbas.

Kartais labai ilgai nematote pagerėjimo. Manote, kad jūsų niekas nepastebi. Kartais jums atrodo, kad jūs jau praleidote tinkamas progas arba padarėte didelę klaidą. Piktoji dvasia sako: „Tu niekada nepasveiksi. Niekada neišsilaisvinsi iš priklausomybės. Niekada nesutiksi reikiamo žmogaus. Tu niekada nepasieksi savo tikslo.“ Tuomet labai lengva prarasti drąsą ir pasiduoti. Labai lengva atsisakyti savo didelio ir prasmingo tikslo.

Gal matote, kad kita šeima laiminga, sveika, džiaugiasi gerove. Jūs mąstote, kad Dievas dosniai laimina tą šeimą visokiomis gėrybėmis. Prisiminkite, kad ta šeima turi tai, kas jai skirta. Ji nepaima jūsų palaimos, sveikatos, ramybės, džiaugsmo ir gerovės. Niekas negali paimti tos Dievo dovanos, kuri jums skirta. Tikėkite, kad jis yra jums paruošęs daug nuostabių dalykų. Tikėkite Dievo galia ir gerumu. Tai padės jums priimti jo sukauptą palaimą jums.

Nepavydėkite kitiems pergalių ir laimėjimų, kurias jie patiria savo gyvenime. Švęskite kartu su jais jų laimėjimus. Džiaukitės, kad jiems sekasi. Gėrėkitės kitų sėkme ir laime. Būkite laimingi, kad kiti gavo paaukštinimą arba nusipirko namą. Džiaukitės, kad jie sukūrė šeimą ir susilaukė vaikų. Žinokite, kad Dievas, kuris visa tai davė jiems, tikrai duos ir jums tai, kas jums geriausia. Jei jis padarė nuostabių darbų jų gyvenime, jis tikrai dar gausiau parodys savo gerumą ir jūsų gyvenime. Jis ne tik žino, ko jums reikia, bet ir mato jūsų tikėjimą. Kai dėkojate jam už kitų palaiminimą, jūs parodote savo tikėjimą ir atveriate savo širdis savo malonėms.

Tas palaiminimas, kurį jums skyrė Viešpats, negali atitekti kitam. Nepavydėkite kitiems paaukštinimo arba naujo gerai apmokamo darbo. Jie gavo tai, kas jiems buvo skirta. Tai, kas tinka jiems, tikrai netinka jums. Jums sukaupta tai, kas jums reikalinga ir naudinga. Jis jums paruošė tai, kas jums teiks džiaugsmą ir laimę. Jis išlies jums malonių su pertekliumi tam, kad būtumėte palaiminimas kitiems. Per jus jis nori parodyti savo galią ir gerumą pasauliui.

Gal jūsų draugas arba šeimos narys turi geresnį darbą, didesnį atlyginimą ir naują namą. Jūs mąstote, kada Viešpats jus palaimins tokiomis dovanomis. Jūs kiekvieną sekmadienį garbinate Viešpatį, dosniai aukojate jo bažnyčiai, laikotės jo įsakymų. Tačiau nesikeičia sunki situacija darbe, finansuose ir namuose. Jūs pradedate nerimauti, nes nematote jokio pagerėjimo. Prisiminkite, kad jums jau paruošta visa tai, ko jums reikia laimingam gyvenimui. Jūs gausite tai, kas jums paruošta. Visa tai negali atitekti niekam kitam. Jūs gausite sutuoktinį, namą, išgydymą ir kitas dovanas, kurios jau sukauptos jums.

Jums nereikia ieškoti arba užsitarnauti Dievo malonių. Jos jus suras ir pripildys jūsų gyvenimą. Niekas negali paimti tos palaimos, kurią Viešpats paskyrė jums. Nepavydėkite kitiems gausios palaimos. Mažiau mąstykite apie tai, ką turi kiti. Dažniau dėkokite už tai, ką jūs turite, ką gavote, ką sukūrėte. Pasilikite ištikimi Viešpačiui, klausykite jo, garbinkite jį, tarnaukite jam. Tikėkite neribota jo meilės galia. Tikėkite, kad jis jau dabar darbuojasi jūsų gerovei, pripildo visas jūsų gyvenimo sritis, jus išaukština ir laimina.

Šventasis Raštas dažnai mums primena, kad Dievas nuolat gausiai mus laimina ir duoda sveikatą, stiprybę, išmintį, kūrybingumą, drąsą ir daugybę kitų malonių. Kiekvieną sunkią akimirką jis kovoja mūsų kovas kartu su mumis. Kai esame laimingi, turtingi, sėkmingi, sveiki, jis duoda mums dar daugiau palaimos, turtų, jėgų, sėkmės, sveikatos, ramybės ir džiaugsmo. Jis visa tai nori duoti tam, kad pasaulis pamatytų jo galią ir gerumą. Jis laimina mus su pertekliumi tam, kad galėtume daugiau laiminti kitus ir dar labiau padėti vargstantiems, nusivylusiems ir vienišiems žmonėms.

Kun. Rytis Gurkšnys