Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

MOKYMAI

Ištvermingas tarnavimas

2021 04 25

Geras ganytojas už avis guldo gyvybę. /Jn 10, 11b/

Pamąstykime ir pakalbėkime šiandien apie ištvermingą tarnavimą. Kartais daugelį metų sunkiai darbuojatės, bet nematote geresnių savo darbo rezultatų. Jau seniai svajojate sukurti šeimą, bet nesiseka sutikti mylimo žmogaus. Galbūt planuojate pastatyti namą savo šeimai, bet jau daugelį metų vargstate mažame bute. Jūs ištvermingai tarnaujate kitiems, kai ne viskas vyksta taip, kaip norite. Jūs stengiatės viską padaryti geriausiai, bet nematote jokio pagerėjimo savo gyvenime. Jūs negailite savo jėgų, laiko, turtų. Jūs dalinate meilę ir gerumą tuomet, kai einate per gyvenimo sunkumus.

Tikriausiai girdėjote arba skaitėte apie augalą vadinamą kinišku bambuku. Jo sėkla net ketverius metus auga po žeme, bet neišleidžia jokių daigų žemės paviršiuje. Per tuos metus jam reikia geros dirvos, pakankamai drėgmės, tinkamos šviesos. Jis ilgai neišdygsta ir nepasirodo žemės paviršiuje. Atrodo, kad jis neauga. Bet po žeme jis auga ir sukuria labai dideles šaknis. Penktaisiais metais iš tų stiprių šaknų pradeda augti labai didelis augalas. Jis labai greitai stiebiasi aukštyn net keletą metrų. Ketverius metus augalas po žeme ruošiasi augimui. Jei nebūtų požeminio augimo, nebūtų ir augimo ir virš žemės paviršiaus.

Mes irgi turime daugelį metų ugdyti savo charakterį, savo atsparumą ir tikėjimą sunkumuose. Turime skirti laiko mokytis iš geriausiųjų. Turime ilgai ir ištvermingai augti tam, kad patirtume teigiamų pokyčių ir gerų dalykų, kurie mums paruošti.

Gyvenimas nėra vien tik derliaus nuėmimo metas. Mes turime pereiti per sėjos, laistymo, ravėjimo, priežiūros, augimo laikotarpius. Gal ir nematome, kaip kasdien auga verslas, stiprėja santykiai, gerėja sveikata, didėja mūsų patirtis, įgūdžiai, kompetencija, užduotys, rezultatai. Apaštalas Paulius sako: „Nepailskime daryti gera; jei neaptingsime, savo metu pjausime derlių! „Gal 6, 9/“.

Kai kuriems iš mūsų šis derliaus laikas yra čia pat. Buvome ištikimi Dievui, laikėmės jo įsakymų, dalinome gerumą kitiems. Toliau atkakliai darbuokimės, net jei nematome gerų pokyčių savo šeimoje, darbe ar sveikatoje. Darykime viską kuo geriausiai kiekviename žingsnyje. Išlaikykime ištvermę sunkumuose.

Gal jau daugelį metų sąžiningai gyvenate ir pasiaukojančiai darbuojatės, bet verslas neauga, santuoka nestiprėja, sveikata negerėja. Gal nematote pokyčių išorėje, bet viduje jūs stiprėjate, augate, tobulėjate. Kasdien ryte nusikratykite baimes, liūdesį, nusivylimą, kaltinimus. Tikėkite, kad jūsų šaknys tikrai auga. Labai greitai pamatysite netikėtą šuolį. Kai būsite pasiruošę, jūs gausite arba sukursite tai, ko siekiate ir trokštate.

Pastebėjau tokį dėsnį gyvenime. Kuo ilgiau trunka pasiruošimo laikas, tuo didesnius laimėjimus mes patiriame. Kuo sunkesni išbandymai, tuo nuostabesnė ateitis mūsų laukia. Gyvenkime teisingai, darbuokimės nuoširdžiai, tarnaukime kitiems ištvermingai. Tikėkime, kad jau dabar kuriamas pamatas ateities laimėjimams ir pasiekimams. Nepraraskime drąsos. Nuėjome per toli, kad dabar sustotume.

Senojo Testamento Dovydas praleido daugelį metų ganydamas savo tėvo avis. Jo broliai turėjo įdomesnių darbų, prasmingesnės veiklos. Jis gavo tą darbą, kurio niekas kitas nenorėjo dirbti. Jo širdyje jau degė didelės svajonės. Pranašas Samuelis jį jau buvo išrinkęs ir patepęs karaliumi. Jis žinojo, kad jo laukia dideli darbai ir laimėjimai. Jis galėjo sakyti: „Neganysiu daugiau avių. Nebešvaistysiu daugiau savo laiko. Aš turiu ruoštis karaliaus sostui.“ Bet Dovydas žinojo, kad šie maži darbai rengia jį didesniems. Jis ir toliau ištikimai ir ištvermingai tarnavo ten, kur jis buvo siunčiamas. Dykumoje, jis buvo rengiamas kovai su Galijotu. Jis buvo ugdomas pergalei, kovoje su priešu. Po šios kovos jis per vieną naktį tapo žinomu didvyriu. Tačiau tam jis ilgai rengėsi dykumoje, vienatvėje, kasdien ištikimai saugant tėvo avis.

Gal dabar esate dykumoje, susiduriate su sunkumais. Gal dirbate darbus, kuriuose neišnaudojate savo potencialo. Galite būti pikti, nuliūdę, nusivylę. Galite tinginiauti ir atlikti darbus paviršutiniškai. Prisiminkite, kad tai jūsų ugdymo, stiprėjimo ir pasiruošimo metas. Jei būsite apsileidę šiuo metu, jūs nepatirsite didelių laimėjimų ir sėkmės ateityje. Darbuokitės toliau sąžiningai, nuoširdžiai ir pasiaukojančiai mažuose dalykuose. Tikrai labai greitai patirsite paaukštinimą ir naujas bei įdomias užduotis ir pareigas.

Kai kuriems atrodo, kad jau pasiekėte savo aukščiausią gyvenimo tašką. Jums atrodo, kad jūsų geriausios dienos praeityje. Jūs esate laimingi, dirbate svajonių darbą, jūsų šeimos santykiai puikūs, jūsų sveikata stipri. Prisiminkite, kad jūs dar turite daug neatskleisto potencialo, nepanaudotų talentų. Kol gyvenate žemėje, jūs visada turite tai, ką dar galite duoti kitiems. Jūs galite kurti, tarnauti, dalinti gerumą, laiminti kitus savo mintimis, žodžiais ir darbais. Jei dar gyvenate čia, jūs turite toliau vykdyti jums skirtą užduotį pasaulyje.

Jūs ištvermingai tarnaujate kiekviename žingsnyje. Jūsų šaknys jau stipriai išvystytos. Jokia kliūtis, joks sunkumas, jokie žmonės negali jūsų sustabdyti. Sielos priešas negali jums sutrukdyti. Jūs turite neribotą meilės galią, kuri yra stipriausia jėga visatoje. Tikėkite, kad labai greitai patirsite dar daugiau gerų dalykų netikėtais keliais. Jums atsivers naujos durys, pastebėsite naujas galimybes, pasieksite naujų pergalių, sutiksite reikiamus žmones. Jūs labai greitai pamatysite tai, ko dabar trokšta jūsų širdis. Jūs kursite laimingą, sėkmingą, turtingą, sveiką, ramų ir šventą gyvenimą, kuriam esate pašaukti.

Įveikti baimes

2021 04 18

Jėzus paklausė: „Ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės? /Lk 24, 38/

Pamąstykime šiandien apie tai, kaip įveikti baimes. Daugelis iš mūsų šiandien patiriame įvairias baimes ir abejones. Bijome mirties, ligos, skurdo, vienišumo, neįgalumo. Mąstome, kad galime netekti darbo, pajamų, turto, sveikatos, šeimos nario. Visi tam tikru metu išgyvename didesnes arba mažesnes baimes ir abejones. Gal visą gyvenimą kovojate su priklausomybe, silpnybe, sunkiu charakteriu. Mąstote, kad jums nepavyks nieko pakeisti ateityje. Gal jums nepasisekė versle, gal sugriovėte santuoką, gal sugadinote sveikatą. Mąstote apie tas neigiamas patirtis, kurios atima jūsų drąsą, ramybę, džiaugsmą, jėgas.

2007 metais jauna moteris Rachel Smith laimėjo Mis America titulą. Ši graži ir išmintinga moteris tais metais keliavo po įvairias pasaulio šalis aplankydama ir remdama vargingai gyvenančius vaikus. Po šio laimėjimo, ji dalyvavo Mis Visata konkurse. Kai ji ėjo per sceną paskutinio konkurso pasirodymo dieną, tūkstančiai žmonių stebėjo jos žingsnius. Staiga nusimovė jos batelis ir ji pati paslydusi krito ant scenos. Žinoma, ji labai nuliūdo. Tačiau ji greitai atsistojo ir ėjo toliau su šypsena. Žiūrovai juokėsi, švilpė ir žemino ją. Tai buvo vienas iš tamsiausių jos gyvenimo prisiminimų. Nors ji padarė labai didelę klaidą, ji vis dėlto pateko į penkių geriausiųjų sąrašą.

Kita užduotis buvo atsakyti į įvairius komisijos narių klausimus. Ji vėl ėjo ta pačia scena, ant kurios ji buvo nukritusi prieš kelias valandas. Vienas iš komisijos narių uždavė jai paruoštą klausimą: „Jei jūs galėtumėte dar kartą iš naujo gyventi savo gyvenimą, ką pakeistumėte?“ Žinoma, ji mąstė apie tai, kas buvo prieš kelias valandas. Žinoma, ji norėjo pakartoti tą ėjimą, kurio metu ji nukrito. Tačiau ji pasakė: „Jei galėčiau pradėti gyvenimą iš naujo, aš norėčiau važiuoti į Afriką, darbuotis su našlaičiais vaikais, stebėti jų nuostabias akis ir šypsenas, jausti jų šiltus apkabinimus“. Jai nebuvo svarbu pataisyti tai, kas gyvenime buvo skausminga. Ji nesiekė pakeisti tai, kas jai nepavyko, kas ją nuvylė. Ji norėjo pakartoti gyvenime tai, kas jai teikė džiaugsmą. Ji norėjo dar kartą daryti tai, kas keitė kitų gyvenimus. Ji norėjo būti ten, kur ji dar labiau save atskleistų.

Visi gyvenime patirsime akimirkų, kai krisime, kai darysime klaidas, kai patirsime smūgius, kai pasiduosime pagundoms. Tie neigiami prisiminimai ateis dažnai į mūsų mąstyseną. Mes turime perjungti savo mąstysenos „kanalus“, panašiai tai, kaip valdydami televizijos programas. Prisiminkime savo laimėjimus, savo pasiekimus. Prisiminkime, kada nugalėjome kliūtis, kai išsprendėme didelę problemą, kai atradome išeitį iš sudėtingos situacijos, kai lengvai praėjo tai, ko labai bijojome.

Vienas vyras sapnavo, kad jis buvo saugykloje su tūkstančiais įvairių dokumentų aplankalų lentynose, pripildytose nuo grindų iki lubų. Jis priėjo prie spintelės, kurioje buvo sudėtos dokumentų katalogo kortelės. Jis paėmė vieną kortelę. Ant tos kortelės buvo jo vardas ir nuoroda apie tai, ką jis gyvenime buvo padaręs. Visos kitos kortelės buvo nuorodos apie kitus jo gyvenimo įvykius. Jis suprato, kad visa ta dokumentų saugykla buvo visas jo gyvenimo aprašymas. Ten buvo visas skyrius apie tai, ką jis padarė blogai. Ten buvo surašyta tie įvykiai, kai jis nesusivaldė, kai jis buvo neištikimas, kai jis apgaudinėjo vadovą. Ten buvo surašytos visos jo nuodėmės. Pirmoji jo mintis buvo: „Aš turiu jas sunaikinti tam, kad niekas jų nepamatytų“. Bet jos buvo nesunaikinamos. Jam buvo labai gėda, skaitant visus tuos įvykių aprašymus.

Staiga į tą kambarį įėjo Jėzus. Tas vyras dar labiau nuliūdo ir mąstė: „Dabar ir Jėzus visa tai pamatys. Kas dabar bus?“ Jėzus priėjo prie tų kortelių, ėmė po vieną, ją perbraukdavo ir parašydavo: „Jėzus sunaikina“. Jis taip darė su kiekviena žmogaus padaryta apgavyste, išdavyste ar kita klaida. Kai jis baigė perbraukti paskutinę kortelę, pasakė: „Atlikta“.

Ant kiekvienos mūsų gyvenimo nuodėmės kortelės užrašyta: „Jėzus sunaikina.“ Jis žino, ką padarėme blogai. Jis mato, kad nuo jo nusigręžėme. Tačiau jis niekada nuo mūsų nenusigręžia. Jo meilė mums nesumažėja. Jis myli mus dar labiau, kai abejojame, kai klystame, kai vargstame. Jis sako mums: „Tu tikrai padarei daug klaidų, sugriovei savo gyvenimą, įskaudinai kitus. Bet aš vis tiek tave myliu, tave laiminu ir turiu nuostabią ateitį tau parengęs. Gal tavo elgsena ir charakteris netobulas, bet tavo širdis nukreipta į mane“.

Labai žmogiška bijoti, abejoti ir kristi. Kartais patiriate dideles nesėkmes, baimes ir abejones. Kai išgyvenate netektis, nesėkmes, ligas, negalias, konfliktus arba kitus sunkumus, jūs nesuprantate, kodėl visa tai vyksta būtent jūsų gyvenime. Labai žmogiška ir normalu klausti, kodėl patiriate netektis, nesėkmes ir sunkumus. Visada galite kelti klausimus apie tai, ko negalite suprasti. Tikėjimas nėra abejonių nebuvimas. Galite mintyse turėti abejonių, bet tuo pat metu širdyje jausti, kad Dievas viską tvarko.

Prisiminkite, kad sunkiu metu jis visada su jumis. Jis veda jus, stiprina ir drąsina jus. Su jo pagalba jūs ne tik įveiksite visas kliūtis, bet ir sustiprėsite bei pakilsite visose srityse. Būkite drąsūs, kai susiduriate su sunkumais ir abejonėmis. Nusiraminkite ir tikėkite, kad esate pakankamai stiprūs. Nebūtina turėti tobulą tikėjimą tam, kad vyktų stebuklai. Jūsų abejonės ne jūsų širdyje, bet jūsų prote. Galbūt nešiojatės daug abejonių savo mintyse. Tačiau, jei nešiojatės tikėjimą širdyje, jūs esate neįveikiami. Gal neturite stipraus tikėjimo. Gal turite daug baimių ir abejonių. Žinokite, kad tokiu metu Dievas yra su jumis. Jis stiprina, gydo, drąsina, ramina, džiugina, praturtina. Jis darbuojasi tam, kad kartu su juo jūs kurtumėte tą gyvenimą, kuriam esate pašaukti.

Nematoma gyvenimo pusė

2021 04 11

„Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę! /Jn 20, 29/“

Pakalbėkime apie nematomą gyvenimo pusę. Dažnai nematome jokių gerų pokyčių, teigiamų įvykių, naujų galimybių. Daugelis nusiminę ir rūpinasi: „Nežinau, kaip susirasiu darbą... Nematau jokio išeities iš finansinių problemų.... Nebežinau, kaip auklėti savo vaiką... Tikriausiai jau nebeišsipildys mano svajonė... Nesukursiu šeimos...“ Jie nori viską žinoti, stebėti, kontroliuoti ir numatyti logiškai. Tai sukelia jiems daug įtampos, nerimo ir streso. Jie pamiršta, kad visada yra nematoma gyvenimo pusė. Joje vyksta tai, ko mes nematome, nevaldome, nežinome. Ten vyksta tai, kas paslaptingai ir nuostabiai keičia mūsų gyvenimą į gerąją pusę.

Viena jauna moteris vėlai vakare važiavo greitkeliu. Ten prakiuro jos automobilio padangą. Išsigandusi stovėjo šalikelėje ir mąstė apie tai, kas baisaus jai gali nutikti. Privažiavo automobilis, išlipo vyras, kuris padėjo jai pakeisti padangą. Jie kalbėjosi, pasakojo apie save, surado bendrų interesų, vėliau vėl susitiko, susidraugavo. Šiandien jie jau daug metų gyvena santuokoje. Galite sakyti, kad tai atsitiktinumas. Šiems žmonėms - tai Dievo veikimas. Jis darbavosi jau daug metų, rengė viską taip, kad iš tūkstančių galimų variantų, įvyktų tai, kas geriausiai tiems jauniems žmonėms. Tas jaunas vyras prieš kelis mėnesius persikėlė gyventi dėl darbo į tą vietovę. Iš daugelio žmonių, būtent tą dieną, tuo keliu turėjo važiuoti ir sustoti jos gyvenimo draugas, apie kurį ji jau seniai svajojo. Dievas daugelį metų viską nematomai dėliojo. Jis viską nuostabiai tvarkė šių žmonių susitikimui.

Kai žvelgiame į praeitį, dažnai negalime paaiškinti, kodėl kažkas gero mums atsitiko, kodėl sutikome reikiamą žmogų, kodėl išsisprendė problema po daugelio metų. Tikėkime, kad Dievas tikrai veikia užkulisiuose. Tikėkime, kad jis visada su mumis, nuolat paslaptingai darbuojasi mūsų gerovei. Mūsų tikėjimas leidžia jam darbuotis ir keisti mūsų gyvenimus. Tikėkime, kad Visatos Kūrėjas darbuojasi šiandien su mumis. Tas pats Dievas, kuri sukūrė visatą, toliau nuolat darbuojasi ir mano ir jūsų gerovei. Jis jau rengia atsakymus ir sprendimus toms problemoms, kurios dar iškils ateityje. Jis mus dabar apginkluoja kantrybe ir ištverme ateities ligoms, netektims, nesėkmėms ir kitiems išbandymams. Jis mums duoda visa tai, ko mums reikės po 10 metų, po 20 metų ir po 30 metų. Gal nematome viso to. Tikrai jis viską tvarko ir ruošia mūsų gerovei.

Visi turime problemų, sunkumų, nesėkmių, kurios atima iš mūsų gyvenimo džiaugsmą ir ramybę. Tačiau turime kartoti maldoje: „Dieve pasitikiu tavimi. Tu viską nuostabiai tvarkai. Nematau gerų dalykų ir pasikeitimų, bet tikiu, kad tu darbuojiesi mano gyvenime. Tu siunti man reikiamas galimybes, tu vedi man reikiamus žmones. Tu dovanoji man problemų sprendimus. Tu mane vedi ten, kur turėčiau būti ir džiaugtis. Tikiu, kad viskas bus gerai.“

Kai kurie pasakytumėte: „Ryti, jau tris metus meldžiuosi, kad mano sūnus išsilaisvintų iš priklausomybės, bet nematau jokio pasikeitimo... Jau penkis metus bandau užsimokėti skolas, tačiau nesėkmingai... Jau 10 metų prašau Dievą sutarimo šeimoje, bet situacija negerėja. Atrodo, kad Dievas nieko nedaro.“ Jis tikrai darbuojasi kartu su jumis. Jis tikrai daro kažką jūsų gerovei. Kai nematote gerų pokyčių, jis veikia labai galingai, jis viską dėlioja taip, kad vieną dieną patirtumėte išgydymą, išlaisvinimą, paaukštinimą, sėkmę, sprendimą, ramybę, džiaugsmą. Kiekvienu sunkmečiu jis ruošia mus naujoms malonėms. Jis ugdo mus, gydo, stiprina mūsų tikėjimą, ištvermę, kantrybę, atsparumą. Jis didina mūsų atvirumą jam. Jis ruošia mus tam, kad priimtume jo gausią palaimą.

Kartais iš manęs žmonės juokiasi, matydami, kad aš visur esu atsipalaidavęs. Matydami mano judesius per pamaldas, per pamokslus, per paskaitas, jie stebisi mano ramybe. Kartą Australijoje per rekolekcijas vienas kunigas iš Malaizijos pasakė: „Ryti, tu atrodai kaip Buda. Ne tik šukuosena ir veidas. Tavo šypsena, tavo ramybė, tavo atsipalaidavimas per visas rekolekcijas rodė, kad tu buvai kitoks negu visi... Tu toks ramus.“ Kiti sako: „Ryti, turi didelių planų ir tikslų. Paprastai tokie žmonės turi daug darbo, rodo daug susirūpinimo ir streso. Jie vargsta, nerimauja, skuba. Bet tu toks atsipalaidavęs, ramus ir neskubantis?“

Turime padaryti tai, kas nuo mūsų priklauso. Turime ramiai ir ištvermingai darbuotis, džiaugtis gyvenimu. Nereikia be reikalo švaistyti jėgų ir laiko, skubant ar nerimaujant. Reikia ištvermės ir nuoseklumo darbe ir tikėjime. Jei greitai bėgame pradžioje, prarandame daug jėgų, kurių reikia ilgose lenktynėse. Tolygiai ir išmintingai paskirstydami jėgas galime toliau nubėgti.

Dievas nuolat darbuojasi jūsų gyvenime. Jis tikrai nedaro 3 ar 5 metų pertraukos savo veikloje. Danguje nėra sunkmečio. Net ir šią akimirką jis viską nuostabiai dėlioja, nors to ir nematote. Jis jau išrikiavo žmones, kuriuos sutiksite ateityje. Jis geriausias galimybes jums jau sudėliojo tvarkingai daugelį metų į ateitį. Jis jau žino sprendimus tų problemų, kurių dar nepatyrėte. Jis jau numatė ne tik sutuoktinį jums, bet ir sutuoktinius jūsų vaikams. Jis jau atvėrė reikiamas duris gyvenime. Jis pastoviai darbuojasi.

Paveskite savo planus, tikslus, svajones Dievui. Leiskite jam tvarkyti savo gyvenimą. Darykite tai, ką galite geriausiai, dėkokite jam ir tikėkite jo malonės gausa. Jis gali jus pripildyti didesne ramybe, stiprybe, sėkme, turtais, meile, laime. Tikėkite, kad su jo pagalba viskas bus gerai. Pasitikėkite juo. Šalinkite bet kokias nerimo, baimės, abejonių, nusivylimo ir kitas neigiamas mintis. Kartokite: „Dieve, pasitikiu tavimi. Žinau, kad turi darbuojiesi nematomai. Tu viską puikiai tvarkai. Nematau, bet tikiu, kad tu darbuojiesi mano gerovei.“ Kai taip meldžiatės, jūs leidžiate jam veikti ir laiminti jus. Jūs atveriate jam savo širdis. Tuomet priimate visa tai, ką jis jums dovanoja.

Kun. Rytis Gurkšnys