Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

MOKYMAI

Meilės įsakymas

2022 05 15

Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte. /Jn 13, 34a/

Pamąstykime šiandien apie meilės įsakymą. Labai dažnai mes teisiame žmones visiškai nežinodami jų gyvenimo patirties. Mes nežinome, kokius sunkumus jie išgyvena. Mes nežinome, kokius gyvenimo smūgius jie patyrė. Mes nežinome, su kokiais iššūkiais jie dabar kovoja. Mes matome jų elgseną ir girdime jų žodžius. Mes matome, kad jie nedraugiški mums, dažnai mus įžeidžia, įskaudina arba žemina. Bet mes nematome to, kas vyksta jų širdyje. Mes nematome jų sielvarto ir skausmo, kuris juos slegia ir vargina. Jie kovoja ir stengiasi nepasiduoti. Jiems nereikia mūsų kritikos arba pamokymų. Keli mieli mūsų žodžiai gali padaryti didelę įtaką kitam. Meilės žodis turi gydančią galią.

Gyvenimas siunčia mums tokius žmones ne tam, kad mes juos teistume, smerktume, atstumtume. Jie dovanojami mums tam, kad mes mylėtume juos ir palydėtume juos į pilnatvę. Mes esame jų „gydytojai.“ Mes gydome kitus, kai esame jiems jautrūs, atidūs, kai pastebime, kada jiems sunku, ir pasiūlome jiems savo pagalbą. Mes gydome juos, kai pasikalbame su jais, juos išklausome ir padrąsiname, kai meldžiamės už juos. Mes darome kitiems teigiamą įtaką, kai mažiau kritikuojame, kaltiname, taisome juos.

Vienas įmonės darbuotojas pasakojo man apie tai, kad jos vadovas dažnai jį aprėkdavo, bausdavo, kritikuodavo be jokios svarbios priežasties. Jis kaltino jį visų kitų darbuotojų akyse už tas klaidas, kurių jis nepadarė. Tai labai žeidė, skaudino ir vargino jį. Jis nežinojo, ką daryti. Vieną dieną jis nusprendė išlaikyti ramybę, nesiginčyti, nesiteisinti ir neatsakyti jam piktu. Žinoma, jam buvo nelengva išlikti ramiam tokių pokalbių metu. Tačiau jis stengėsi parodyti ramybę ir gerumą savo vadovo atžvilgiu.

Po kelių dienų paaiškėjo, kad vadovo santuokoje ir šeimoje vyksta skyrybos. Tai buvo sunkus metas jam, jo žmonai ir vaikams. Šis darbuotojas suprato, kad tai buvo tikroji vadovo pykčio ir žeidžiančio elgesio priežastis. Vadovo pykčio priežastis buvo ne darbuotojo darbo kokybė, bet vadovo asmeniniai sunkumai ir iššūkiai, kurie jį vargino bei sekino jo jėgas. Šis suvokimas pakeitė jo požiūrį į vadovą.

Jis stengėsi palengvinti vadovo darbą ir gyvenimą šiuo sunkiu metu. Jis stengėsi nevengti susitikimo su juo, bet dažniau paklausti jo, ką jis dar papildomai galėtų padaryti, kaip jis galėtų jam padėti vadovo darbe, ką jis už jį galėtų padaryti. Labai greitai jis buvo paaukštintas pareigose, nes įmonės savininkas matė jo didesnes pastangas, jo iniciatyvą, jo pasiaukojimą dėl įmonės gerovės. Padėdamas savo vadovui, jis pats ruošė kelią savo paaukštinimui. Jo teigiamas požiūris į vadovą, kūrė teigiamus dalykus jo paties gyvenime.

Labai lengva kritikuoti kitus. Labai lengva pastebėti kitų klaidas. Daug sunkiau padėti jiems pastebėti tai, kas gera, ir padėti jiems atskleisti bei panaudoti savo talentus. Mylintis žmogus nesusikoncentruoja į silpnybes ir kitus blogus dalykus. Jis leidžia kitiems suklysti. Meilė nesureikšmina klaidų. Jis žvelgia į kito stiprybes ir gerus darbus. Brandus žmogus nepasakoja kitiems apie kito žmogaus silpnybes ir klaidas. Jis kalba vien tik apie tai, kad gera kito mintyse, žodžiuose, darbuose, charakteryje, šeimoje.

Pastebėjau tokį gyvenimo dėsnį. Žmonės žvelgia į jus taip, kaip jūs žvelgiate į juos. Kuo daugiau kritikuojate kitų darbus ir žodžius, tuo daugiau kritikos susilaukiate iš kitų. Kuo daugiau pozityvumo rodote kitiems, tuo daugiau jo susilaukiate iš kitų. Kuo daugiau gerumo dalinate kitiems, tuo daugiau gerumo susilaukiate iš kitų. Kai esate malonūs, gailestingi, atlaidūs, tuomet jūs sutinkate daugiau tų, kurie jums parodo dar daugiau meilės, gailestingumo ir atlaidumo.

Visi turime silpnybių ir stiprybių. Mes esame sveiki, stiprūs, sėkmingi ir laimingi ne vien dėl savo pastangų, bet dėl žmonių, su kuriais gyvenome, mokėmės, darbavomės. Daugelis įvairių aplinkybių padarė mums teigiamą įtaką mūsų gyvenimo ramybei, darnai ir gerovei. Meilės įsakymas moko mus mažiau teisti ir smerkti kitus, bet dažniau suprasti juos ir atleisti jiems. Jis moko mus leisti jiems klysti, nes nežinome, su kokiais sunkumais jie kovoja savo širdyje, šeimoje, darbe.

Mes labai greitai pastebime tas jų silpnybes, kurių mes neturime. Mes skubame smerkti jų klaidas, kurių mes paprastai nedarome. Mes teisiame tuos, kurie išsiskyrė, pasidavė priklausomybei, sugadino sveikatą, padarė nusikaltimą, įsivėlė į skolas arba skandalus. Mes smerkiame ir teisiame juos, nes matome tai, kas vyksta jų gyvenime, bet nematome to, ką jie išgyvena savo širdyje. Tokiu požiūriu mes trukdome jiems keistis ir tobulėti.

Mes keičiame kitų gyvenimus tuomet, kai mes skiriame laiko ir energijos kitą žmogų išklausyti ir suprasti jį. Mes darome teigiamą įtaką kitiems, kai esame gailestingi visiems, kai žvelgiame į juos meilės akimis. Mes mylime kitus, kai stengiamės pateisinti jų nepriimtiną mąstyseną, elgseną. Daugeliui klystančiųjų tereikia tik vieno meilės žvilgsnio, vieno atleidimo, vieno gailestingumo žodžio tam, kad jie staiga pasikeistų. Vienas gerumo ženklas gali padaryti labai didelę įtaką jo gyvenime.

Jūs galite pakeisti kito elgseną, įpročius, požiūrį. Jūs keičiate žmones, kai skiriate laiko ir dėmesio piktam bendradarbiui, kai pasikalbate su savo šeimos nariu, kuris nusivylęs ir nuliūdęs. Tuomet jūs pasidalinkite meile ir gerumu. Kai pakylėsite kitų dvasią, jūs pats kilsite visose srityse. Jūs priimsite dar gausesnę Dievo palaimą. Jūs kursite tą laimingą gyvenimą, kuriam esate sukurti, išrinkti ir pašaukti.

Amžinojo gyvenimo dovana

2022 05 08

Aš joms duodu amžinąjį gyvenimą; jos nežus per amžius, ir niekas jų neišplėš iš mano rankos. /Jn 10, 28/

Pakalbėkime amžinojo gyvenimo dovaną, kuri nuolat veikia kiekvieną mūsų gyvenimo akimirką. Amžinojo gyvenimo dovana neturi jokių ribų. Amžinybės galia ji jau dabar gydo ligas, išlaisvina iš priklausomybių, šalina nerimą, baimes, liūdesį, skurdą, neteisingumą, trūkumus. Ji stiprina mūsų sveikatą, santykius. Ji šiandien daro stebuklus visose mūsų gyvenimo srityse. Kai priimame tą dovaną, mes labai greitai patiriame netikėtų pokyčių ir gauname didelių gėrybių. Priimdami tą dovaną, mes priimame gausius materialinius ir finansinius turtus. Mes priimame visa tai, kai tikime neribota amžinybės galia.

Jaunas neturtingas vyras baigęs gimnaziją įstojo į universitetą. Tačiau jo pasirinktos studijos buvo mokamos. Nei jis, nei jo tėvai neturėjo santaupų, nes labai vargingai gyveno. Jis parašė prašymą universitetui, norėdamas gauti dalinę stipendiją. Priėmimo komisija atsakė jam, kad nebėra dalinių stipendijų, nes visos jau išdalintos tiems, kurie kreipėsi anksčiau. Jis mąstė, kad be stipendijos paėmęs banko paskolą studijoms per ketverius studijų metus sukaups labai didelę skolą.

Jis nerimavo, kad ta skolos našta slėgs jį daugelį metų pabaigus studijas. Jis laukė studijų metų pradžios ir tikėjo, kad kažkas nuostabaus laukia jo. Jo tikėjimas Dievo palaima ir gerove šalino jo nerimą dėl skolos. Likus kelioms savaitėms iki studijų pradžios, universiteto atstovas paskambino jam ir pasakė, kad jam paskirta pilna stipendija, kuri buvo rezervuota labai talentingiems studentams. Kadangi jie nerado tinkamo kandidato tokiai stipendijai, jie nusprendė paskirti ją neturtingam studentui. Per vieną dieną buvo išspręsta labai sudėtinga problema. Staiga didžiulės skolos našta buvo nuimta nuo jo pečių. Jis sėkmingai baigė universitetą be jokios varginančios skolos.

Viena sutuoktinių pora nusipirko didelį žemės ir miško sklypą. Daugelį metų laikė jį savo nuosavybėje. Jie mąstė, ką galėtų daryti su tuo labai mažos vertės sklypu. Ilgai negalėjo sugalvoti, kam jį panaudoti. Jis buvo toli nuo didmiesčių. Tačiau vieną dieną jie gavo pranešimą, kad šalies valdžia projektuoja greitkelį, kuris eis per jų sklypą. Jie pardavė valstybei dalį žemės klypo dešimt kartų brangiau negu pirko. Uždirbo labai daug pinigų. Likusią sklypo dalį jie pardavė įvairioms statybos ir paslaugų įmonėms, kurios planavo įvairias statybas ir verslo įmones šalia greitkelio. Per kelias dienas tas žemės sklypas nuo mažaverčio daikto tapo labai brangiu dalyku. Ką parodo šis įvykis? Dievas jau labai seniai žinojo, kad po kelių metų ten bus greitkelis. Jis viską tvarkė nematomai. Jis dovanojo sklypą jiems tam, kad nustebintų juos netikėtu stebuklu. Staiga jie gavo tai, ką jis daugelį metų jiems rengė.

Vienas vyras pasakojo apie tai, kaip jis vieną dieną netikėtai gavo laišką, kuriame buvo įdėtas pinigų čekis. Tai buvo palikimas to žmogaus, apie kurį jis nieko nežinojo ir, kurio jis niekada nebuvo sutikęs. Tas labai tolimas giminaitis paskyrė jam labai didelę pinigų sumą, apie kurią jis niekada nesvajojo. Tai buvo palaimos pilnatvė, kuri jam buvo paruošta. Tinkamu laiku jis priėmė tai, ką amžinojo gyvenimo galia jam davė.

Gal sunki ekonominė situacija rodo, kad nepagerės jūsų materialinė ir finansinė padėtis. Prisiminkite, kad ne ekonomika, bet Dievas yra jūsų pajamų ir gerovės šaltinis. Jis gali palaiminti jus daug daugiau negu jūsų atlyginimas. Jis nori palaiminti netikėtomis ir ypatingomis dovanomis ir pajamomis. Netikėtai gausite palikimą, skolos panaikinimą. Staiga patirsite verslo šuolį, pritrauksite naujų klientų. Tikiu, kad šiais metais patirsite tą netikėtai didelę palaimą, kuri jums paruošta.

Gal patyrėte gausių malonių praeityje. Tačiau tai tik maža dalis to, ką jūs gausite ateityje. Jūs gyvenate geriausiu metu. Jūs esate tinkamoje vietoje tam, kad priimtumėte tai, apie ką svajojate. Būkite ramūs ir ištvermingi tikėjime. Darbuokitės nuoširdžiai ir sąžiningai. Niekas negali atimti jūsų amžinojo gyvenimo palaimos, kuri jau dabar plūsta į jūsų gyvenimą.

Šventasis Raštas sako, kad gyvensime namuose, kurių nestatėme. Mes naudosime turtais, kurių patys nesukaupėme. Mes darbuosimės vynuogynuose, kurių nesodinome (plg. Įst 6, 11). Jūs tikrai gausite tai, ką kiti jums sukūrė. Jūs gausite tokių dalykų, kurių nesukūrėte savo sunkiu darbu. Jūs pasieksite netikėtą paaukštinimą, kurio kiti ilgiau ir sunkiau siekė. Jūs priimsite ypatingą palaimą, nes amžinojo gyvenimo galia neturi ribų.

Jūs gausite visa tai, nes jūs visada darbuojatės nuoširdžiai ir sąžiningai. Jūs dalinate gerumą kiekvienam, kurį sutinkate. Jūs sėjate ramybę, džiaugsmą, drąsą, viltį ir tikėjimą kitų širdyse. Jūsų pasėta sėkla jau auga. Labai greitai pamatysite netikėtai didelių ir gausių jos vaisių. Gal niekas nepadovanos jums vieno milijono eurų. Gal nesukursite didelės įmonės. Tačiau galite netikėtai atrasti labai vertingą idėją arba galimybę, kurios suteiks jums dideles pajamas. Gal netikėtai atrasite talentą, apie kurį nežinojote. Gal sutiksite žmogų, kuris suteiks jums labai daug meilės, džiaugsmo ir ramybės.

Amžinybės dovana veikia jau šiandien. Ji padeda mums kilti visose gyvenimo srityse. Šventasis Raštas sako, kad Dievas tenkins visas jūsų reikmes. Jis sako, kad jis nori parodyti savo gerumą tam, kuris jo ieško. Jis mato, kad stengiatės gyventi pagal jo mokymą. Jis mato, kad tarnaujate jam ir žmonėms. Jis mato jūsų tikėjimą. Jis paims gausius turtus iš netikinčiųjų ir perduos juos į jūsų rankas. Jis laimins jus taip gausiai, kad galėtumėte dar dosniau laiminti kitus. Jis nustebins jus savo gerumu. Jūs patirsite jo palaimos pilnatvę, apie kurią niekada nesvajojote. Jūs rodysite kitiems tai, ką Dievas gali tikinčiojo gyvenime.

Atsiverti gerovei

2022 05 01

„Užmeskite tinklą į dešinę nuo valties, ir pagausite. /Jn 21, 6/“

Pakalbėkime apie tai, kaip atsiverti gerovei. Po nesėkmingos žvejybos nakties pavargusius apaštalus Jėzus ragina dar kartą užmesti tinklus. Jis mus šiandien kviečia keltis, kovoti, darbuotis ir tikėti jo galia. Jis mums nuolat kalba tyliai širdyje, nes jis nori dovanoti mums gausius turtus, teigiamus pokyčius. Jis mus šiandien veda mus į gerovę ir klestėjimą. Kai klausome jo balso, jo nurodymų, mes patiriame daugiau laimėjimų ir pasiekimų. Kai paklūstame jo vedimui, jis dovanoja mums malonių gausą. Kai liekame ištikimi jam, kai skiriame laiko jam, kai dėkojame jam, kai šloviname jį, mes priimame visus gausius Visatos Valdovo turtus į savo gyvenimą, šeimas ir darbus.

Įvairios radijo stotys transliuoja labai skirtingas programas. Jos nesusimaišo erdvėje, nes jos keliauja skirtingu radijo bangų dažniu. Kai norime klausytis tam tikros radijo laidos, mes turime nustatyti radijo imtuvą tam tikru dažniu. Valdydami radijo imtuvą, mes galime eiti nuo vienos programos prie kitos. Kartais klausome vienos laidos ir po kelių minučių pastebime, kad ji mums nepatinka. Mes neprivalome jos ir toliau klausyti. Mes neprivalome ištverti, iškentėti ir išklausyti laidą iki galo. Mes galime pakeisti imtuvo dažnį ir klausytis kitos programos ir kitos laidos. Mes esame laisvi ir galime rinktis tai, ką norime klausyti.

Panašus procesas vyksta ir mūsų gyvenime. Tūkstančiai balsų kasdien paliečia mūsų ausis. Jie pasiekia mus per šeimos narius, bendradarbius, laikraščius, televiziją, radiją, internetą. Dalis jų neigiami. Jie slopina mūsų viltį, tikėjimą ir drąsą. Jie sako mums: „Tu nepasieksi šio užsibrėžto tikslo. Tu nepasveiksi iš šios sunkios ligos. Tu niekada nesukursi šeimos. Tu nerasi geresnio darbo. Tu niekada neturėsi gražaus namo. Tau nepavyks nieko pakeisti.“ Bet neprivalome pasilikti prie tokio balso. Galime perjungti programą. Savo dėmesį galime nustatyti kita kryptimi, kitu dažniu. Jei balsas atima drąsą, tikėjimą ir viltį, mes galime palikti jį ir įjungti kitą „programą“.

Šventasis Raštas sako: „Viskas išeina į gera mylintiems Dievą /Rom 8, 28/“. Tai Dievo balsas, kuris veda mus į naujus laimėjimus, teigiamus pokyčius, gerus dalykus. Tai Dievo „transliuojama programa“, kuri sako, kad kiekvienas sunkmetis turi gerą pabaigą. Jis mums nuolat kartoja: „Tu esi palaimintas, išlaisvintas, apdovanotas, stiprus, sėkmingas ir sveikas. Tau dovanotas nuostabus gyvenimas. Tu gali atskleisti tai, ką turi geriausia. Tu gali įveikti visas kliūtis ir pasiekti visas svajones.“ Jei norime patirti daugiau Dievo gerumo, mes turime daugiau dėmesio skirti jam. Mūsų dėmesio centre turi būti teisinga programa, teigiamas dažnis, Geroji Naujiena.

Kai kurie žmonės neturi džiaugsmo, entuziazmo, užsidegimo, optimizmo, vilties, nes jie dažniau klausosi ne Dievo, bet sielos priešo transliuojamos programos. Naujausi psichologų ir neurologų tyrimai sako, kad žodžiai, kuriuos mes girdime arba kartojame, daro didelę įtaką mūsų mąstysenai, savijautai, sveikatai, santykiams ir darbo rezultatams. Žodžiai daro stiprią įtaką mūsų nuotaikai, emocijoms ir kūno sveikatai. Žodžiais galime keisti savo ir kitų gyvenimus.

Jei dažnai kalbame apie mėgstamus ir malonius dalykus, apie teigiamą gyvenimo pusę, apie žmonių gerumą, apie siekiamus tikslus, apie Dievo galią ir meilę, mes skatiname endorfinų išsiskyrimą mūsų organizme. Tos medžiagos mažina fizinį skausmą, didina atsaprumą ir skatina didesnį pasitenkinimą gyvenimu. Jos stiprina teigiamas emocijas, didina mūsų džiaugsmą ir entuziazmą. Teigiamos emocijos pašalina liūdesį, nusivylimą, nerimą, baimę ir kitas neigiamas emocijas. Jei norime turėti daugiau entuziazmo, džiaugsmo, energijos, laimės, sėkmės ir ramybės, dažniau klausykimės teisingo balso.

Tikriausiai pastebėjote, kaip maži vaikai džiaugiasi kiekviena gyvenimo akimirka ir smulkmena. Jie turi daug svajonių. Jie nori būti mokslininkais, astronautais, dainininkais, futbolo žaidėjais, gydytojais, prezidentais. Jie drąsūs, ryžtingi, pozityvūs. Jie labai pasižymi šiomis savybėmis, nes jie dar labai neseniai buvo Kūrėjo rankose. Jie vis dar jaučia didingumo sėklas, kurios slypi juose.

Bet labai dažnai jų mąstysena ir požiūris pasikeičia. Kiti žmonės dažnai jiems kartoja tai, ko jie negali pasiekti, ko jie negali padaryti, kas jiems neįmanoma, kas nerealistiška. Pamažu tos mintys pradeda juos spausti ir slėgti. Tokios mintys daro neigiamą įtaką jų gyvenime. Jos atima jų drąsą, ryžtą, entuziazmą, optimizmą, energiją.

Šventasis Raštas sako: „Jei laikysiesi Dievo mokymo, tu padarysi savo kelią sėkmingą, tada tau seksis /Joz 1, 8c/.“ Dažniau mąstykite apie šiuos žodžius. Kasdien klausykite Dievo žodžių ir pakluskite jo paliepimams. Mąstykite dažniau apie tai, ką jūsų Kūrėjas sako apie jus: „Tu palaimintas, pateptas, talentingas, išmintingas, stiprus, sveikas, kūrybingas, vertingas. Tave sukūriau nuostabiam gyvenimui, nes tave labai myliu.“

Evangelija šiandien patvirtina, kad mūsų Kūrėjas visada veda mus į didesnę sėkmę, gerovę, ramybę, džiaugsmą, tikslus. Jis dabar darbuojasi ir kovoja mūsų pusėje. Mokykimės įsiklausyti į jo balsą. Jis daug stipresnis už mūsų trūkumus ir problemas. Jis daug galingesnis už mūsų nelaimes ir netektis. Kai skiriame jam laiko, kai klausome jo balso, kai paklūstame jo vedimui, mes leidžiame jam darbuotis ir priimame visa tai, ką nuostabaus jis mums dabar dovanoja. Kai tikime jo gerumu ir galia, mes priimame jo gausią palaimą. Mes kuriame patį nuostabiausią gyvenimą, kurį jis mums dovanojo.

Kun. Rytis Gurkšnys