Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR SAVAITĖS MALDA

Mieli mano svetainės skaitytojai,

Sveiki sulaukę Prisikėlimo šventės.

Velykų rytas primena mums, kad meilė nugalėjo mirtį.

Jos pergalė gyvena kiekviename iš mūsų.

Mes turime tą galią, kuri keičia mūsų gyvenimus ir padeda nugalėti visas kliūtis.

Mūsų tikėjimas neribota meilės galia išlaisvina mus iš ligų, priklausomybių, skolų, konfliktų ir kitų trūkumų, su kuriais šiandien susiduriame.

Jos galia yra daug didesnė, negu galime įsivaizduoti.

Tačiau ji veikia tik ten, kur yra tikėjimas ir viltis.

Žvelkite į pasaulį tikėjimo akimis.

Tikėkitės didingų, nuostabių, neįmanomų dalykų.

Mąstykite apie visokių dvasinių ir materialinių gėrybių gausą.

Priimkite jų daugiau negu pakankamai tam, kad dar labiau laimintumėte kitus savo žodžiu, laiku, jėgomis, finansais, talentais, ramybe, džiaugsmu.

Telaimina Jus Dievas.

Kun. Rytis

Nematoma gyvenimo pusė

2021 04 11

„Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę! /Jn 20, 29/“

Pakalbėkime apie nematomą gyvenimo pusę. Dažnai nematome jokių gerų pokyčių, teigiamų įvykių, naujų galimybių. Daugelis nusiminę ir rūpinasi: „Nežinau, kaip susirasiu darbą... Nematau jokio išeities iš finansinių problemų.... Nebežinau, kaip auklėti savo vaiką... Tikriausiai jau nebeišsipildys mano svajonė... Nesukursiu šeimos...“ Jie nori viską žinoti, stebėti, kontroliuoti ir numatyti logiškai. Tai sukelia jiems daug įtampos, nerimo ir streso. Jie pamiršta, kad visada yra nematoma gyvenimo pusė. Joje vyksta tai, ko mes nematome, nevaldome, nežinome. Ten vyksta tai, kas paslaptingai ir nuostabiai keičia mūsų gyvenimą į gerąją pusę.

Viena jauna moteris vėlai vakare važiavo greitkeliu. Ten prakiuro jos automobilio padangą. Išsigandusi stovėjo šalikelėje ir mąstė apie tai, kas baisaus jai gali nutikti. Privažiavo automobilis, išlipo vyras, kuris padėjo jai pakeisti padangą. Jie kalbėjosi, pasakojo apie save, surado bendrų interesų, vėliau vėl susitiko, susidraugavo. Šiandien jie jau daug metų gyvena santuokoje. Galite sakyti, kad tai atsitiktinumas. Šiems žmonėms - tai Dievo veikimas. Jis darbavosi jau daug metų, rengė viską taip, kad iš tūkstančių galimų variantų, įvyktų tai, kas geriausiai tiems jauniems žmonėms. Tas jaunas vyras prieš kelis mėnesius persikėlė gyventi dėl darbo į tą vietovę. Iš daugelio žmonių, būtent tą dieną, tuo keliu turėjo važiuoti ir sustoti jos gyvenimo draugas, apie kurį ji jau seniai svajojo. Dievas daugelį metų viską nematomai dėliojo. Jis viską nuostabiai tvarkė šių žmonių susitikimui.

Kai žvelgiame į praeitį, dažnai negalime paaiškinti, kodėl kažkas gero mums atsitiko, kodėl sutikome reikiamą žmogų, kodėl išsisprendė problema po daugelio metų. Tikėkime, kad Dievas tikrai veikia užkulisiuose. Tikėkime, kad jis visada su mumis, nuolat paslaptingai darbuojasi mūsų gerovei. Mūsų tikėjimas leidžia jam darbuotis ir keisti mūsų gyvenimus. Tikėkime, kad Visatos Kūrėjas darbuojasi šiandien su mumis. Tas pats Dievas, kuri sukūrė visatą, toliau nuolat darbuojasi ir mano ir jūsų gerovei. Jis jau rengia atsakymus ir sprendimus toms problemoms, kurios dar iškils ateityje. Jis mus dabar apginkluoja kantrybe ir ištverme ateities ligoms, netektims, nesėkmėms ir kitiems išbandymams. Jis mums duoda visa tai, ko mums reikės po 10 metų, po 20 metų ir po 30 metų. Gal nematome viso to. Tikrai jis viską tvarko ir ruošia mūsų gerovei.

Visi turime problemų, sunkumų, nesėkmių, kurios atima iš mūsų gyvenimo džiaugsmą ir ramybę. Tačiau turime kartoti maldoje: „Dieve pasitikiu tavimi. Tu viską nuostabiai tvarkai. Nematau gerų dalykų ir pasikeitimų, bet tikiu, kad tu darbuojiesi mano gyvenime. Tu siunti man reikiamas galimybes, tu vedi man reikiamus žmones. Tu dovanoji man problemų sprendimus. Tu mane vedi ten, kur turėčiau būti ir džiaugtis. Tikiu, kad viskas bus gerai.“

Kai kurie pasakytumėte: „Ryti, jau tris metus meldžiuosi, kad mano sūnus išsilaisvintų iš priklausomybės, bet nematau jokio pasikeitimo... Jau penkis metus bandau užsimokėti skolas, tačiau nesėkmingai... Jau 10 metų prašau Dievą sutarimo šeimoje, bet situacija negerėja. Atrodo, kad Dievas nieko nedaro.“ Jis tikrai darbuojasi kartu su jumis. Jis tikrai daro kažką jūsų gerovei. Kai nematote gerų pokyčių, jis veikia labai galingai, jis viską dėlioja taip, kad vieną dieną patirtumėte išgydymą, išlaisvinimą, paaukštinimą, sėkmę, sprendimą, ramybę, džiaugsmą. Kiekvienu sunkmečiu jis ruošia mus naujoms malonėms. Jis ugdo mus, gydo, stiprina mūsų tikėjimą, ištvermę, kantrybę, atsparumą. Jis didina mūsų atvirumą jam. Jis ruošia mus tam, kad priimtume jo gausią palaimą.

Kartais iš manęs žmonės juokiasi, matydami, kad aš visur esu atsipalaidavęs. Matydami mano judesius per pamaldas, per pamokslus, per paskaitas, jie stebisi mano ramybe. Kartą Australijoje per rekolekcijas vienas kunigas iš Malaizijos pasakė: „Ryti, tu atrodai kaip Buda. Ne tik šukuosena ir veidas. Tavo šypsena, tavo ramybė, tavo atsipalaidavimas per visas rekolekcijas rodė, kad tu buvai kitoks negu visi... Tu toks ramus.“ Kiti sako: „Ryti, turi didelių planų ir tikslų. Paprastai tokie žmonės turi daug darbo, rodo daug susirūpinimo ir streso. Jie vargsta, nerimauja, skuba. Bet tu toks atsipalaidavęs, ramus ir neskubantis?“

Turime padaryti tai, kas nuo mūsų priklauso. Turime ramiai ir ištvermingai darbuotis, džiaugtis gyvenimu. Nereikia be reikalo švaistyti jėgų ir laiko, skubant ar nerimaujant. Reikia ištvermės ir nuoseklumo darbe ir tikėjime. Jei greitai bėgame pradžioje, prarandame daug jėgų, kurių reikia ilgose lenktynėse. Tolygiai ir išmintingai paskirstydami jėgas galime toliau nubėgti.

Dievas nuolat darbuojasi jūsų gyvenime. Jis tikrai nedaro 3 ar 5 metų pertraukos savo veikloje. Danguje nėra sunkmečio. Net ir šią akimirką jis viską nuostabiai dėlioja, nors to ir nematote. Jis jau išrikiavo žmones, kuriuos sutiksite ateityje. Jis geriausias galimybes jums jau sudėliojo tvarkingai daugelį metų į ateitį. Jis jau žino sprendimus tų problemų, kurių dar nepatyrėte. Jis jau numatė ne tik sutuoktinį jums, bet ir sutuoktinius jūsų vaikams. Jis jau atvėrė reikiamas duris gyvenime. Jis pastoviai darbuojasi.

Paveskite savo planus, tikslus, svajones Dievui. Leiskite jam tvarkyti savo gyvenimą. Darykite tai, ką galite geriausiai, dėkokite jam ir tikėkite jo malonės gausa. Jis gali jus pripildyti didesne ramybe, stiprybe, sėkme, turtais, meile, laime. Tikėkite, kad su jo pagalba viskas bus gerai. Pasitikėkite juo. Šalinkite bet kokias nerimo, baimės, abejonių, nusivylimo ir kitas neigiamas mintis. Kartokite: „Dieve, pasitikiu tavimi. Žinau, kad turi darbuojiesi nematomai. Tu viską puikiai tvarkai. Nematau, bet tikiu, kad tu darbuojiesi mano gerovei.“ Kai taip meldžiatės, jūs leidžiate jam veikti ir laiminti jus. Jūs atveriate jam savo širdis. Tuomet priimate visa tai, ką jis jums dovanoja.

-

Savaitės malda

Visagali Amžinasis Tėve, tu sakai, kad palaiminti tie, kurie tiki tuo, ko dabar dar nemato. Dažnai matau, kad turiu daug problemų, sunkumų, nesėkmių, kurios atima mano gyvenimo džiaugsmą ir ramybę. Tačiau pasitikiu tavimi. Tu viską nuostabiai tvarkai. Tikiu, kad tu darbuojiesi mano gerovei. Tu siunti man reikiamas galimybes ir žmones. Tu vedi mane ten, kur turėčiau būti ir džiaugtis. Tu nuolat kažką gero darai mano gyvenime. Tu kuri stebuklus kiekvieną dieną ir nedarai jokios pertraukos savo veikloje. Danguje nėra sunkmečio. Net ir šią akimirką tu viską nuostabiai dėlioji, nors to ir nematau. Tu jau išrikiavai žmones, kuriuos turiu sutikti. Tu jau tvarkingai sudėliojai geriausias galimybes daugelį metų į ateitį. Tu jau žinai sprendimus tų problemų, kurių dar nepatyriau. Tu duodi man stiprybės, kurios man reikės ligos, nesėkmės, netekties metu. Pavedu tau savo planus, tikslus, svajones. Tikiu, kad su tavo pagalba viskas bus gerai. Pripildyk mane dar didesne ramybe, stiprybe, sėkme, turtais, meile, laime. Padėk man dažniau prisiminti, kad tu kiekvieną akimirką darbuojiesi ir ruoši man naujus gerus dalykus. Mokyk mane pastebėti tavo veikimą, tau dėkoti ir leisti tau toliau kurti tai, ką tu nori man dovanoti. Padėk man priimti, dėkoti ir tikėti tavo malonės gausa per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Kun. Rytis Gurkšnys