Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR SAVAITĖS MALDA  

Išlaikyti ramybę

2022 05 22

Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Tenebūgštauja jūsų širdys ir teneliūdi! /Jn 14, 27/

Pamąstykime šiandien apie tai, kaip išlaikyti ramybę. Visi patiriame tokių situacijų, kurios sukelia mums nerimą. Tuomet jaučiamės nuliūdę, nusivylę, pasimetę, įsižeidę. Gal kas nors neteisingai elgiasi su mumis, negerbia mūsų. Mes kovojame su kokia nors liga. Koks nors projektas užsitęsė daug ilgiau nei mes planavome. Niekas nėra apsaugotas nuo iššūkių ir nesklandumų. Kiekvieną žmogų ištinka įvairūs sunkumai, ligos, netektys, nesėkmės. Tačiau visi galime išlikti ramūs net ir sunkiu metu.

Vienoje šalyje buvo surengtas dailininkų konkursas. Jie turėjo nupiešti ramybę. Nugalėtojo kūrinys turėjo pavaizduoti ramybę labai įdomiu ir neįprastu būdu. Dailininkai labai įvairiai vaizdavo ramybę. Jie tapė gamtos vaizdus, ežerus, saulėlydžius, gyvūnus pievose, apsnigtą trobelę kalnuose. Tačiau nugalėjo paveikslas, kuris vaizdavo didžiulę audrą, žaibuojantį dangų, stiprų lietų, vėjo lenkiamus medžius. Paveikslo kampelyje buvo pavaizduotas nedidelis paukščio lizdas. Jame tupėjo paukštis išskleidęs sparnus, kuriais jis dengė šešis savo jauniklius savo lizde. Jie visi sėdėjo labai ramiai.

Ramybė nėra vargo nebuvimas, bet žinojimas, kad Dievas su mumis sunkiu metu. Ramybė nėra sunkumų ir problemų nebuvimas. Ramybė nėra trūkumų ir rūpesčių nebuvimas. Ramybė yra gebėjimas išlaikyti vidinę ramybę tuomet, kai mūsų gyvenime siaučia „audra.“ Šventasis Raštas sako: „Savo sparnų plunksnomis jis tave uždengs, – po jo sparnais rasi prieglaudą, jo ištikimybė yra dengiantis skydas /Ps 91, 4/.“

Evangelija pasakoja apie tai, kaip Jėzus su savo mokiniais plaukė valtimi. Kilo didžiulė audra, kuri galėjo apversti jų valtį. Apaštalai išsigando. Jie pažadino Jėzų sakydami, kad jie visi gali žūti. Jėzus atsikėlė ir įsakė audrai nurimti. Bangos nurimo. Jėzus nuramino audrą, nes jis savyje turėjo ramybę. Jo aplinkoje vyko didžiulė audra. Tačiau jo širdyje ir mintyse buvo ramybė.

Mokslininkai sako, kad uragano metu vėjo greitis būna labai didelis. Jis griauna namus, rauna arba laužo medžius, ir naikina visa tai, kas pasitaiko jo kelyje ant žemės paviršiaus. Jis kelia pavojų žmonių sveikatai ir gyvybei. Tačiau paprastai didelio uragano centre būna labai rami vieta. Toje vietoje visiškai ramu.

Panašiai ir gyvenime būna tokių laikotarpių, kai viskas vyksta ne taip, kaip planavote arba norėjote. Daugelio dalykų negalite suvaldyti, išlaikyti arba pakeisti. Galbūt jūsų vaikas elgiasi nedrausmingai. Galbūt jūsų įmonėje atleidžiami darbuotojai. Jūsų mylimas žmogus arti mirties. Tai sukelia jums nerimą ir stresą. Tačiau net ir tokiu metu jūsų gyvenime yra ta vieta, kurioje visiškai ramu. Tai ramybė, kurios negali duoti pasaulis. Ji visada slypi jūsų širdyje, jūsų dvasioje.

Daugelis žmonių nepasveiksta iš ligos arba neturi energijos, nuolat pavargę, išsekę, nes jie nuolat nerimauja dėl ko nors. Jie savyje sukuria daug streso. Ryte jie mąsto apie tai, kas bloga laukia jų tą dieną. Vakare jie mąsto vien apie tai, kas nepasisekė, kokias klaidas padarė, kokį neteisingumą patyrė. Nerimaudami jie švaisto savo energiją. Tai silpnina jų jėgas, kūrybingumą, tikėjimą. Jie negali puikiai atlikti savo darbų. Jie daro dar daugiau klaidų, blogus sprendimus. Nerimas alina jų imuninę sistemą. Jis trukdo jų organizmui kovoti su įvairiomis ligomis.

Daugelis dalykų gali sukelti nerimą. Kartais mąstote, ar užteks pinigų apmokėti visoms sąskaitoms. Mąstote apie tai, kad dar jūsų vaikai maži ir juos reikės dar ilgai auginti. Tuomet išorinio pasaulio skubėjimas ir stresas pripildo jūsų vidinį pasaulį. Galbūt šiandien jūsų aplinkoje viskas vyksta labai greitai. Jūs jaučiate nuolatinį spaudimą iš išorės. Tačiau net ir tokiu metu galite išlikti ramūs. Jūs galite neleisti stresui pripildyti jūsų dvasią, širdį, mąstyseną. Prisiminkite, kad Dievas laiko jus savo rankoje. Niekas pasaulyje negali jūsų įveikti arba nugalėti. Jūs galite išlaikyti ramybę. Jūs galite išlaikyti ramybę, kuri gerina savijautą, santykius ir sveikatą.

Laivas gali plaukti labai neramioje jūroje. Jis gali tęsti kelių mėnesių kelionę audringame vandenyne. Jis gali išsilaikyti ant vandens paviršiaus tol, kol į jo vidų nepatenka vandens. Kai jis pradeda leisti vandenį į savo vidų, jis pradeda skęsti.

Jūs galite darbuotis tokioje vietoje, kur žmonės apkalba kitus, švaisto laiką, dirba aplaidžiai. Jūsų mokykloje arba universitete jus žemina arba negerbia. Galbūt namuose auginate netvarkingą ir nemandagų vaiką. Tai gali sukelti jums nerimą ir stresą. Kai neleidžiate išorės pasaulio negatyvumui patekti į jūsų širdį, jūs išlaikote ramybę ir džiaugsmą. Jūs neleidžiate liūdesiui, nusivylimui, nuoskaudoms įsišaknyti jūsų mintyse. Jūs neleidžiate, kad išorinė audra patektų į jūsų vidų. Kai neleidžiate, kad išorinės aplinkybės valdytų jūsų mąstyseną ir elgseną, jūs išlaikote ramybę bet kokiu sunkiu metu.

Kai sunku, jūs stengiatės toliau ramiai ir pasiaukojančiai darbuotis, toliau ištvermingai tarnauti vargstantiems. Jūs stengiatės toliau šlovinti Viešpatį bendruomenėje. Jūs nepasiduodate pykčiui, nerimui ir nusivylimui. Jūs nepasitraukiate nuo savo santuokos, savo bažnyčios, savo svajonių. Jūs laikotės ištvermingai ir atkakliai. Tuomet Viešpats darbuojasi. Jis keičia bet kokią sudėtingą situaciją. Jis atkuria tai, kas sugriuvo. Jis suteikia naujų dalykų ir žmonių už tai, ko netekote. Jis dovanoja naujų jėgų, išgydymą, paaukštinimą ir kitų gėrybių tam, kad galėtumėte dar labiau laiminti kitus.

-

Savaitės malda

Visagali Amžinasis Tėve, dėkoju už tavo ramybę, kuri slypi mano širdyje. Tavo ramybė duoda man visa tai, ko niekas negali duoti pasaulyje. Ji gali pakeisti bet kokią sudėtingą situaciją. Ji atkuria tai, kas sugriuvo. Ji suteikia naujų dalykų ir žmonių už tai, ko netekau. Ji dovanoja man naujų jėgų, išgydymą, paaukštinimą ir kitų gėrybių dar gausiau negu anksčiau. Kai einu per sunkumus, esu ramus. Ramybė sunkiu metu suteikia man galią įveikti visas kliūtis. Ramus žmogus yra stiprus. Kai negaunu to, ko seniai siekiu ir trokštu, ramiai priimu tokią situaciją. Ramybė padeda man išlaikyti savo stiprybę. Ji suteikia man naujos kūrybinės energijos toliau darbuotis. Ji gerina mano savijautą, santykius ir sveikatą. Esu ramus ir tikiu, kad kažkas dar geresnio laukia mano ateityje. Tikiu, kad galiu pasiekti savo tikslą. Tikiu, kad galiu išlaikyti tavo ramybę sunkiu metu. Mokyk mane toliau ištvermingai darbuotis ir išlaikyti ramybę. Nesu sukurtas neramiam gyvenimui. Patyriau daug neigiamų dalykų praeityje. Tačiau esu ramus ir žinau, kad tu jau dabar man duodi išmintį, stiprybę, naujas idėjas, naujus darbus, pajamas, žmones, galimybes. Priimu tave ir tavo ramybę per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Kun. Rytis Gurkšnys