Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR SAVAITĖS MALDA  

Per abejones į tikėjimą

2024 04 14

Jėzus paklausė: „Ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės?“ /Lk 24, 38/

Pakalbėkime šiandien apie tai, kaip eiti per abejones į tikėjimą. Kartais mums atrodo, kad privalome turėti labai stiprų tikėjimą be jokių abejonių. Manome, kad galime išvengti bet kokių abejonių, baimių ir klausimų. Kai patiriame abejones, manome, kad kažkas negerai mūsų gyvenime. Manome, kad abejonės rodo mūsų tikėjimo silpnumą. Tačiau tikintis žmogus visada gali išreikšti savo abejones. Jos neatitraukia jūsų nuo Dievo. Jos traukia Dievą prie jūsų. Jos traukia jus prie jo. Tikėjimas auga per abejones.

Jauna pora augino sūnų. Jie laukėsi antrojo vaiko. Jie su džiaugsmu laukė jo gimimo. Tačiau jo gimimas atėmė dalį jų džiaugsmo, nes jis gimė su negalia. Jie sužinojo, kad jam reikės papildomos globos ir slaugos. Tėvai buvo praktikuojantys tikintieji. Jie studijavo Šventąjį Raštą. Šis naujagimis labai sukrėtė jų stiprų tikėjimą. Jie pradėjo abejoti Dievo veikimu ir palaima. Jie klausė: „Jei Dievas mus labai myli, kaip jis galėjo leisti tai nutikti? Mes nusivylę ir abejojame, ar jis mus laimina. Jis tikriausiai paliko mus.“ Jie abejojo ir kėlė tikėjimo klausimus. Jie negalėjo surasti paaiškinimo, kodėl visa tai vyko. Vėliau jie suprato, kad tokio vaiko gimimas nebuvo nei Dievo klaida, nei bausmė, nei atsitiktinumas. Jis pasirinko juos, nes jis tikėjo, kad jie gali užauginti tokį vaiką. Vaikas turėjo ypatingų poreikių, bet jie turėjo ypatingų gebėjimų. Jam reikėjo nepaprastos globos. Tačiau jis žinojo, kad jie nepaprasti žmonės. Jei jis duoda sunkumus ir iššūkius, jis visada duoda ir talentų bei sugebėjimų įveikti juos.

Kartais būna labai sunku. Labai vargina vaiko elgsena, nesutarimai su sutuoktiniu, konfliktai su kaimynais. Bet Dievas tuo metu siunčia jums reikiamus žmones, kurie padės jums įveikti tuos sunkumus. Jūs sutiksite tą, kuris jus padrąsins, patars, parems. Labai žmogiška abejoti ir kristi. Tačiau labai svarbu vėl keltis ir eiti pirmyn. Žinokite, kad sunkumai ir abejonės nėra pabaiga. 

Tikėkite, kad Dievas turi kažką nuostabaus jūsų ateityje. Kai sunku, kartokite: „Dieve, meldžiausi, bet negavau to, ko prašiau. Kodėl tu nieko nedarai? Man atrodo, kad palikai mane. Nejaučiu tavo artumo. Nežinau, kur tu. Nerandu tavęs. Mane vargina visos šios abejonės.“ Tokia nuoširdi malda paliečia Dievą. Jis jaučia jūsų skausmą, nusivylimą, baimę ir liūdesį. Jėzus patyrė visa tai prieš savo mirtį ant kryžiaus. Kai ateinate pas jį su savo abejonėmis ir klausimais, jis taip pat eina pas jus.

Kartais patiriate dideles abejones. Kai išgyvenate netektis, nesėkmes, ligas, negalias, konfliktus arba kitus sunkumus, jūs nesuprantate, kodėl visa tai vyksta būtent jūsų gyvenime. Jūsų abejonės niekada neatstumia Dievo nuo jūsų. Jos traukia jį prie jūsų. Jis niekada nenurašo jūsų, neatstumia, neuždaro durų. Jo gailestingumas galingai traukia abejojančius jo buvimu ir veikimu.

Vieną dieną Jėzaus mokinys Tomas su kitais apaštalais buvo viename kambaryje. Įėjęs Jėzus ėjo tiesiai prie Tomo. Jis nėjo prie geriausio savo mokinio Petro. Jis nėjo prie Mato, kuris paliko savo gerai apmokamą darbą ir ištikimai sekė paskui jį. Jis nėjo prie savo mylimiausio mokinio Jono. Jis nėjo prie tų, kurie turėjo stiprų tikėjimą. Jis ėjo prie to, kuris abejojo. Jis pažvelgė į Tomą ir tikriausiai mąstė: „Tomai, girdėjau, ką sakei apie mane. Girdėjau, kad netiki ir turi klausimų bei abejonių. Viskas gerai. Aš atėjau pas tave. Paliesk mane. Žinok, kad visada esu ištikimas tau ir padariau tai, ką žadėjau.“

Visi patiria abejones ir nusivylimą tuomet, kai išgyvena skyrybas, kai miršta mylimas žmogus, kai vaikai daro klaidingus pasirinkimus. Žinoma, Dievui patinka stiprus mūsų tikėjimas. Tačiau mūsų abejonės gali padėti mums atrasti jį ir patraukti mus prie jo.

Vienas labai patyręs banko darbuotojas darbavosi dideliame banke daugiau nei trisdešimt metų. Jam buvo likę tik keli metai iki pensijos tuomet, kai netikėtai banko savininkai pasikeitė. Naujieji jo savininkai pertvarkė visą banko struktūrą. Jiems nebereikėjo šio banko darbuotojo. Jis neteko savo darbo ir beveik visų pensijos garantijų bei privilegijų. Jis mąstė, kodėl Dievas leido jam visa tai patirti. Jo mąstysena buvo pilna abejonių. Jis abejojo Dievo gerumu ir galia.

Labai žmogiška ir normalu abejoti ir klausti, kodėl patiriame netektis, nesėkmes ir sunkumus. Visada galite kelti klausimus apie tai, ko negalite suprasti. Tikėjimas nėra abejonių nebuvimas. Galite mintyse turėti abejonių, bet tuo pat metu širdyje jausti, kad Dievas viską tvarko.

Prisiminkite, kad sunkiu metu jis visada su jumis. Jis veda jus, stiprina ir drąsina jus. Su jo pagalba jūs ne tik įveiksite visas kliūtis, bet ir sustiprėsite bei pakilsite visose srityse. Jis su jumis ne tik tikėjime, bet ir abejonėse. Su juo jūs esate stipriausia jėga visatoje. Nebūtina turėti tobulą tikėjimą tam, kad jis darytų stebuklus. Jūsų abejonės ne jūsų širdyje, bet jūsų prote. Galbūt nešiojatės daug abejonių savo mintyse. Tačiau, jei nešiojatės Dievą širdyje, jūs esate neįveikiami. 

Gal neturite stipraus tikėjimo. Gal turite daug klausimų ir abejonių. Žinokite, kad tokiu metu Dievas artėja prie jūsų. Jis skuba pas jus taip, kaip jis ėjo pas Tomą. Jis eina pas jus tam, kad jus sustiprintų ir padarytų tai, ką jis jums pažadėjo. Jis traukia jus pas save tam, kad jūs būtumėte tuo, kuo jis sukūrė. Jis darbuojasi tam, kad kartu su juo jūs kurtumėte tą gyvenimą, kuriam esate pašaukti.

-
Savaitės malda

Visagali Amžinasis Tėve, tu sakai, kad tu kalbi man per mano abejones. Tikiu, kad mano sunkumai, ligos, nesėkmės, trūkumai mano kelyje nebuvo nei klaida, nei bausmė, nei atsitiktinumas. Tu pasirinkai mane, nes tu tikėjai, kad galiu įveikti juos. Turiu ne tik ypatingų problemų, bet ir ypatingų gebėjimų. Jei tu duodi sunkumus ir iššūkius, tu visada duodi ir talentų bei stiprybės įveikti juos. Kai mane vargina mano darbo problemos, mano šeimos nesutarimai, ligos ir trūkumai, tikiu, kad tu tuo metu siunti man reikiamus žmones, kurie padės man įveikti tuos sunkumus. Tu vedi pas mane tą, kuris mane padrąsins, patars, parems. Kai abejoju ir liūdžiu, tu ateini pas mane ir kvieti mane vėl keltis ir eiti pirmyn. Žinau, kad sunkumai nėra pabaiga. Tikiu, kad tu turi kažką nuostabaus parengęs man ateityje. Kartais patiriu dideles abejones. Kai išgyvenu netektis, nesėkmes, ligas, negalias, konfliktus arba kitus sunkumus, nesuprantu, kodėl visa tai vyksta būtent mano gyvenime. Tačiau žinau, kad mano abejonės niekada neatstumia tavęs nuo manęs. Jos traukia tave arčiau manęs. Tu niekada nenurašai ir neatstumi abejojančio savo mokinio. Tavo gailestingumas galingai traukia mane prie tavęs ir tavo gėrybių, kurias man dovanoji per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Kun. Rytis Gurkšnys