Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR SAVAITĖS MALDA

Prašyti ir gauti

2021 05 02

Jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta./Jn 15, 7/

Pakalbėkime apie tai, kaip gauti tai, ko norime. Jėzus sako, kad gauname gyvenime viską, ko tik norime ir prašome. Kai negauname neskubėkime kaltinti Dievo, kad jis neduoda to, ko prašome. Prisiminkime, kad maldai reikia atkaklumo, ištvermės ir atvirumo. Turime dažnai įvardinti savo prašymus, atverti savo širdis, šalinti kliūtis malonei. Dievas kaip mylintis tėvas tikrai atsako į kiekvieną maldą. Jis duoda mums to, ko mes norime.

Viena mama buvo labai nusivylusi savo sūnumi. Ji liūdėjo, kad jos sūnus darė netinkamus pasirinkimus gyvenime. Jis leido laiką su blogais draugais. Ji meldėsi už jį, prašė, kad bent kartais nueitų į bažnyčią. Ji prašė, kad jis paliktų netinkamus žmones. Tačiau jos pastangos nedavė nieko gero. Kuo daugiau ji meldės, tuo prastesnė buvo situacija. Po kelių metų jis pakliuvo į kalėjimą. Motina mąstė, kad sūnus jau niekada nebesukurs gražaus gyvenimo. Atrodė, kad jis niekada negyvens to gyvenimo, kuriam jis buvo pašauktas ir sukurtas. Tačiau ši motina nenuleido rankų. Ji nuolat kartojo Šventojo Rašto žodžius: „Aš pati ir visi mano namai tarnaus Viešpačiui /Joz 24, 15/. Teisiojo gyvenimą laimina Dievas /Pat 3, 33/“.

Vieną sekmadienį jos sūnus kalėjime žiūrėjo televizorių. Kitas kalinys atėjo ir norėjo perjungti programą. Jie susipešė. Kol jie mušėsi dėl televizijos valdymo pultelio, trečias kalinys, aukštaūgis ir stiprus žmogus, įėjo ir pasakė: „Aš nuspręsiu, ką žiūrėti“. Jis pradėjo naršyti po programas. Sustojo ties sekmadienio pamaldų pamokslo vieta. Kai motinos sūnus norėjo išeiti, jis sugriebė jį, pasodino ir pasakė: „Tu žiūrėsi šią programą su manimi“. Jis žiūrėjo tą programą, mąstė apie savo gyvenimą ir pradėjo verkti. Tą dieną jis atsivertė. Jie meldėsi kartu. Praėjo keli metai. Jis išėjo iš kalėjimo. Jis šiandien sėdi bažnyčioje kiekvieną sekmadienį kartu su savo motina ir savo šeima. Prieš dešimt metų niekas negalėjo pagalvoti, kad taip nutiks. Niekas negalėjo pagalvoti, kad jis vieną dieną žiūrės televizijos pamaldas, kad vienas televizijos pamokslas pakeis visą jo gyvenimą.

Kai kurie mūsų gyvenimo siekiai atrodo neįmanomi šiandien. Tikėkime, kad Dievas ir šiandien turi mums daug neįmanomų dalykų parengęs. Tikėkime, kad jis mus nori pakylėti prie savęs. Jis nori, kad būtume tuo, kokiais esame sukurti. Kai tikime ir pasiliekame jam ištikimi, išlaisviname neįtikėtiną jėgą. Jei mes drįstame tikėti taip, kaip ši motina, mes sakome: „Tėve, dėkojame tau už tavo neaprėpiamą, neišmatuojamą ir neribotą galią ir didybę. Tikiu, kad tu darbuojiesi mano gyvenime“.

Prieš keletą metų viena jauna pora norėjo susilaukti vaiko. Jie šešerius metus laukė. Jie perėjo daug gydymo procedūrų. Tačiau nei vienas gydytojas negalėjo jiems padėti. Jie galėjo kartoti: „Dievas mūsų nelaimina. Jo malonės ne mums skirtos. Padarėme daug klaidų, daug neteisingų pasirinkimų“. Tačiau jie kasdien meldėsi: „Viešpatie, mūsų viltis ir svajonės tavo rankose. Pasitikime tavimi. Tu viską nuostabiai tvarkai“. Tokia malda stiprino jų tikėjimą ir atvėrė jų širdis Dievo pažadams. Jie tikėjo jo neribota meilės galia jiems. Jie ruošė dirvą, į kurią krito ir kurioje augo Dievo gerumo sėkla. Septintaisiais metais įvyko stebuklas. Vaikų globos namų vadybininkas paskambino ir paklausė: „Ar jūs norėtumėte įsivaikinti berniuką, kuris turi gimti birželio mėnesį?“ Jie priėmė šį pasiūlymą. Šiandien ta jauna šeima augina nuostabų vaiką ir džiaugiasi šia Dievo dovana jiems.

Kiti nepastebėtų geros Dievo rankos šiame įvykyje. Tačiau šį šeima dėkoja Dievui už šią dovaną. Ir mes kartais vargstame daug metų ir nematome pagerėjimo tam tikroje situacijoje. Nematome, kaip galėtų pasikeisti situaciją. Nematome išeities. Tačiau Visatos kūrėjas ir toliau darbuojasi. Jis gali viską pakeisti neįtikėtinu būdu.

Daugelis iš mūsų, nematydami aiškaus problemų sprendimo, prarandame tikėjimą tuo, kad Dievas veikia antgamtiniu būdu ir gali pakeisti tai, kas atrodo mums visiškai neįmanoma. Gal turite svajonę parašyti knygą. Gal nuolat mąstote apie savo verslą. Gal svajojate surasti tinkamą sutuoktinį ir sukurti puikią šeimą. Gal norite išsivaduoti iš kokios nors priklausomybės. Gal norite atsikratyti savo viršsvorio. Bet jau tiek daug kartų nesėkmingai bandėte pasiekti savo svajonę ir dabar nebeturite jokio entuziazmo toliau kovoti. Gal jaučiatės kaip nusivylę ir bejėgiai pralaimėtojai. Tačiau nepamirškite, kad kiekvienas iš jūsų yra vertingiausias ir mylimiausias Dievo kūrinys. Esate jo rankoje. Esate brangiausia jo nuosavybė. Jis trokšta dalintis savo turtais su jumis. Jis nori parodyti savo gerumą ir dosnumą. Turite toliau drąsiai maldoje prašyti ypatingų malonių.

Šventasis Raštas sako: „Prašyk manęs, ir padarysiu tautas tavo valdomis, visus žemės pakraščius tavo nuosavybe /Ps 2,8/“. Jėzus sako: „Prašykite, ir jums bus duota, ieškokite, ir rasite, belskite, ir bus jums atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma /Mt 7, 7-8/“. Net ir jeigu reikėtų prašyti 20 ar 30 metų turime nuolat prašyti. Turime prašyti ir tikėti, kad Dievas pamažu viską tvarko.

Dievas daro stebuklus, kai mylime visus ir meldžiamės su dideliais prašymais. Motinos meilė ir drąsi malda viską pakeitė sūnaus gyvenime. Tėvų ištvermingas tikėjimas Dievo gerumu dovanojo jiems sūnų. Dievas nori praplėsti mūsų turtų, veiklos ir mąstysenos ribas. Kasdien turime prašyti daugiau nuostabių dalykų. Turime prašyti svajonių išsipildymo. Turime prašyti daugiau dovanų tam, kad galėtume laiminti kitus. Tai nėra savanaudiška. Turime siekti daugiau tam, kad galėtume labiau dalintis su kitais. Jei mylime kitus ir prašome didelių dalykų, parodome savo tikėjimo stiprumą ir dar labiau atsiveriame jo veikimui. Jis veda mus į visų savo svajonių išsipildymą.

-

Savaitės malda

Visagali Amžinasis Tėve, tu sakai, kad aš gausiu visa tai, ko prašysiu. Tu myli mane ir duodi man visa tai, ko prašau Jėzaus vardu. Tu sakai, kad meilė yra kelias į mano sėkmę ir laimę. Dėkoju, kad tu išsirinkai mane tam, kad mano gyvenimas neštų gausių ir išliekančių vaisių. Tu nori, kad mano džiaugsmui nieko netrūktų. Viską gaunu tuomet, kai myliu visus žmones, kuriuos tu man siunti. Meilė yra mano laimėjimų ir pergalių sąlyga. Ji yra stipriausia jėga visatoje, kuri duoda man visa tai, ko man reikia. Padėk man, kai aš esu per daug susirūpinęs savo tikslais ir problemomis, kai esu per daug užimtas savo reikalais ir savo sėkmės siekimu, kai nebeturiu laiko ir jėgų tarnauti kitiems. Padėk man pažvelgti plačiau į pasaulį. Primink man, kad daug lengviau ir greičiau pasiekiu savo tikslus tuomet, kai daugiau padedu kitiems siekti jų tikslų. Mokyk mane, kad būčiau labiau atidus ir jautrus šeimos nariams, bendradarbiams, kaimynams, kitiems žmonėms, nuo kurių priklauso mano gyvenimo sėkmė. Laiminu visus žmones, kuriuos sutiksiu šiandien ir šią savaitę. Tu dovanoji man tai, ko neįmanoma pasiekti žmogiškomis priemonėmis. Siekiu tokių svajonių, kurios atrodo neįmanomos žmogaus jėgoms. Priimu tavo dovanas, kurias tu man esi paruošęs per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Kun. Rytis Gurkšnys